Adviseur-generaal Managementondersteuning - VIA TALENT EXCHANGE (FEDASIL) (m/v/x)

via Talent Exchange
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23006

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

-------------------------------------------------------------

Het gaat om een functie vol uitdagingen waarbij je een essentiële rol hebt in het tot een goed einde brengen van complexe projecten en dossiers.

U werkt voor de Directie algemene diensten onder de directeur en met een team van 4 personen die de coördinatiecel vormen.

Inhoud

Op een kwaliteitsvolle manier adviseren, ondersteunen en informeren van het directie Algmene diensten op strategisch en operationeel gebied teneinde op inhoudelijk, organisatorisch en beleidsvlak een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie

Coördineren en aansturen van het team belast met de ondersteuning van de manager op het vlak van beleid en coördinatie teneinde de manager de mogelijkheid te bieden gefundeerde strategische doelstellingen te formuleren en te verwezenlijken

Resultaatgebeiden

Als coördinator instaan voor de coördinatie van de dagelijkse werkzaamheden binnen de overheidsdienst teneinde het algemeen bestuur te ondersteunen om een maximale efficiëntie en effectiviteit in de dienstverlening te bereiken.

Als beleidsadviseur mee uittekenen van het strategisch plan van de organisatie, evalueren van de operationele acties ter realisatie van dit plan en voorstellen doen tot eventuele bijsturing teneinde de realisatie te waarborgen van de verbintenissen die zijn opgenomen in het managementplan.

Als verantwoordelijke interne communicatie/coördinator verzorgen van de interne communicatie met en de afstemming tussen de verschillende diensten binnen de organisatie teneinde consistentie en samenwerking te verzekeren bij de operationele acties die worden ondernomen om het strategisch plan te realiseren.

Als change agent aansturen en opvolgen van verbeterings- en vernieuwingsprojecten die aansluiten bij het strategisch plan teneinde de objectieven van dit strategisch plan te realiseren.

Als intern raadgever/adviseur adviseren van het management en andere betrokkenen wat betreft de eigen specialisatie teneinde het management in staat te stellen om een beslising te nemen op basis van een gefundeerd advies.

Als projectleider aansturen en opvolgen van verbeterings- en vernieuwingsprojecten die aansluiten bij het strategisch plan teneinde de objectieven van dit strategisch plan te realiseren.

Werkgever

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming  en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

http://fedasil.be

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

 • Je hebt ervaring in een ondersteunende functie.
 • Je hebt kennis van projectmanagement.
 • Je hebt kennis van het Officepakket (Word, Excel, Acces, Powerpoint), databasebeheer en IT-tools voor projectbeheer.
 • Je kan je werk zelfstandig organiseren en neemt initiatief. 
 • Je kan prioriteiten bepalen in je werk en een planning respecteren.
 • Je hebt een onbetwistbaar vermogen voor analyse, synthese, abstractie en conceptualisering.Je werkt resultaatgericht en bent stressbestendig.
 • Een goede kennis van de tweede landstaal (Frans) is onontbeerlijk.

 

Troeven

 • Je hebt ervaring met de asielsector (asielinstanties en/of partners).
 • Je hebt ervaring in een coördinerende functie

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : 12 maanden

Telewerk mogelijk

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur) op 03/02/2023: bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 29/01/2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@fedasil.be - met het titel van de functie als referentie.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...