Wetenschappelijk evaluator biostatistiek via Talentexchange (FAGG) (m/v/x)

via Talent Exchange
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23018

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke tewerkstelling

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De cel klinische evaluatoren maakt deel uit van de afdeling evaluatoren binnen het DG PRE Vergunning).

Klinische evaluatoren zijn verantwoordelijk voor de evaluatie van de klinische gegevens die worden ingediend in het kader van aanvragen tot klinische studies, wetenschappelijk advies of vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel.

De cel klinische evaluatoren zoekt verdere versterking voor de evaluatie van statistische analyses van klinische studies (design, sample size, statistische analyse, modelering en simulatie) in het kader van aanvragen (klinische proeven, wetenschappelijk advies en vergunningen voor het in de handel brengen).

De complexiteit van de te beoordelen klinische studies, de gebruikte of voorgestelde statistische analyse technieken als ook de aard van de data evolueren (e.g. Basket trials, platform trials,… Bayesian analyse, Real World Data,…). Er is een groeiende nood aan expertise om binnen deze context de robuustheid van resultaten en beslissingen te evalueren en te garanderen.

 

Werkgever

Werkgever Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Het FAGG ontwikkelt een nieuwe werkcultuur die is gebaseerd op de NWOW (New Way Of Working) waarbij welzijn en vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staan, samen met het verbeteren en ontwikkelen van beroepscompetenties door de uitwisseling van goede praktijken.

Het FAGG is de bevoegde instantie die toeziet op de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het FAGG werkt samen met gezondheidszorgbeoefenaars en andere bevoegde instanties op nationaal en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat de burgers toegang hebben tot de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die ze nodig hebben. Er is onder meer een nauwe samenwerking met het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA.

 De activiteiten van het FAGG zijn verdeeld over 3 directoraten-generaal: 

 • Het DG PRE vergunning beheert alle activiteiten vóór de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
 • Het DG POST vergunning beheert de activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen
 • Het DG INSPECTIE voert inspectie en controle op het terrein uit.

De cel klinische evaluatoren maakt deel uit van de afdeling evaluatoren binnen het DG PRE Vergunning.

Klinische evaluatoren zijn verantwoordelijk voor de evaluatie van de klinische gegevens die worden ingediend in het kader van aanvragen tot klinische studies, wetenschappelijk advies of vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel.

Competenties

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

competenties

 • Je kan statistische analyses van klinische studies (design, sample size, statistische analyse, modelering en simulatie) kritisch evalueren en op basis van deze gegevens een evaluatierapport op stellen.
 • Je hebt een actieve kennis van R en SAS. Ervaring met Bayesian statistiek is een plusmunt als ook modelering en simulatie.
 • Je kan je werk plannen en zelfstandig werken om gestelde deadlines te halen.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van je evaluatiewerk.
 • Je wilt je verdiepen in de wereld van klinische evaluatie van geneesmiddelen voor de mens.
 • Je hebt een relevante wetenschappelijke opleiding genoten en je hebt ervaring met statistische analyse.  

Aanbod

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Procedure

1. Analyse van cv's: op vaardigheden en motivatie 

Geef een goede onderbouwing van uw sollicitatie op basis van de functieomschrijving en benadruk, indien van toepassing, uw overdraagbare vaardigheden.

2. Interview (max. 1 uur):

bespreking van je profiel, je vaardigheden, je motivatie, je ervaring en je interesse in de missie.

Gezien het soms grote aantal sollicitaties, informeren wij u dat wij niet ingaan op sollicitaties van mensen die geen deel uitmaken van een publieke organisatie.

Solliciteren

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je ten laatste op 28/02/2023 een motivatiebrief en een recent cv naar het volgende e-mailadres: 

talentexchange@fagg-afmps.be met vermelding van de referentie van de vacature.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...