Programmabeheerder ruimtevaart en veiligheid (BELSPO) – VIA TALENT EXCHANGE (m/v/x)

via Talent Exchange
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23021

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke tewerkstelling

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De dienst "Ruimteonderzoek en -toepassingen" van BELSPO beheert de Belgische bijdragen aan internationale ruimteprogramma's in het kader van het Europees Ruimteagentschap (ESA) en andere intergouvernementele organisaties (EUMETSAT, ECMWF, ESO...), alsook in het kader van bilaterale akkoorden. In dit verband is het ook belast met het toezicht op de ruimteactiviteiten en -programma's van de Europese Unie. Tenslotte beheert de dienst specifieke nationale O&O-programma's, hoofdzakelijk op het gebied van aardobservatie.

In dit kader is de dienst op zoek naar een programmabeheerder inzake ruimtevaart en veiligheid.

De voornaamste taken zijn:

 • Je vertegenwoordigt BELSPO/België in Europese en internationale fora mbt ruimtevaart en veiligheid waaronder de veiligheidscomités van ESA en het Europees Ruimtevaartprogramma
 • Je volgt de technologische en operationele ontwikkelingen in het vakgebied nauwlettend op.
 • Je volgt de ontwikkelingen rond cyberveiligheid bij ESA op
 • Je bent contactpersoon inzake kritieke infrastructuren van de ruimtevaartsector
 • Je communiceert autonoom met de verschillende stakeholders (interne, federale, internationale en industriële) die betrokken zijn bij veiligheid en ruimtevaart.

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen van BELSPO (WTCIII Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel).

De dienst Ruimtevaartonderzoek en -toepassingen is belast met de Belgische deelname aan de ruimtevaartprogramma's in het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA), de Europese Unie 5EU) en bilaterale akkoorden en beheert ook het nationaal onderzoeksprogramma op het gebied van aardobservatie (Stereo).

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met bijna 3000 medewerkers en een jaarbudget van ongeveer 530 miljoen euro de vierde grootste Federale Overheidsdienst.
BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context onder meer belast met:

 • de uitvoering van onderzoeksprogramma's, -activiteiten en -netwerken op Belgisch en internationaal niveau, met inbegrip van de Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP);
 • het beheer van de Belgische deelname aan de programma's en activiteiten binnen de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en andere nationale en internationale organisaties verantwoordelijk voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
 • het administratief, financieel en materieel beheer van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) die deel uitmaken van het Departement, alsook de coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke dienstverlening;
 • de coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal vlak;
 • de ontwikkeling en analyse van indicatoren voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), evenals met de invoer ervan in internationale databanken.

Via de 10 federale wetenschappelijke instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid, staat BELSPO in voor de studie, het beheer en de valorisatie van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed met een geschatte waarde van 6,5 miljard €.

Competenties

Je hebt een basiskennis van de context inzake onderzoek en innovatie in het ruimtevaartdomein in België en Europa en van de activiteiten van BELSPO in dit verband.

Je hebt voeling met projectwerking.

Je bent bereid een veiligheidsonderzoek van het niveau “geheim” te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).

Pluspunten

Je bent in het bezit van een veiligheidsmachtiging “geheim”

Goede kennis van het Engels

Kennis van het Frans

Aanbod

 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week.
 • min. 26 dagen verlof per jaar.
 • Telewerken is mogelijk

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

       2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken en die geen deel uitmaken van de deelnemende organisaties van Talent Exchange. 

Solliciteren

Opgepast

De opdrachten in dit netwerk zijn uitsluitend bestemd voor statutaire ambtenaren en contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (www.talentexchange.be).

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv uiterlijk 27/02/2023 naar het volgende e-mailadres: TalentExchange@belspo.be - met vermelding van de titel van de functie - Talent Exchange.

Extra info

De aan het netwerk Talent Exchange deelnemende organisaties verbinden zich ertoe diversiteit te promoten. Hier worden talenten gestimuleerd met respect voor de verschillen los van afkomst, gender, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke overtuigingen, ...