Medewerker voor Digitalisatie van medische kosten - Medex - FOD Volksgezondheid (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23036

Taal

Nederlands

Diploma

 • Bachelor
 • Hoger secundair

Contracttype

Tijdelijke tewerkstelling

Functieniveau

B

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1060 Sint-Gillis

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://bosa.belgium.be/nl/deelnemende-organisaties-aan-het-netwerk-talent-plus.

Ben je een gedreven en flexibel persoon? Ben je geïnteresseerd in het proces van digitalisatie van medische kosten? Wil je het team in dit proces coachen en ondersteunen? Dan ben jij mogelijks diegene die we zoeken.

Als medewerker die verantwoordelijk is voor de digitalisatie van medische kosten, neem je de lead om het team te ondersteunen in de digitalisatie van de binnenkomende medische kosten en de verwerking ervan.

Tijdens de voorbereidende fase vóór implementatie van Kofax (specifieke digitale tool van Medex) sta je in voor volgende taken:

 • Ordenen en voorbereiden van de te scannen documenten (soort per soort).
 • Scanning van al de binnen komende kosten per post en structureren van de gescande documenten op OneDrive.
 • Meedenken over een optimale structuur vooraf, tijdens en nadat de kosten zijn behandeld en de implementatie van deze structuur. Je denkt ook meer over de archivering van de kosten.
 • Het team ondersteunen om basis-encoderingen en uploads te doen in Mediflow en Medical Cost (specifieke applicaties van Medex) als voorbereiding van de te verwerken kosten.
 • Actief deelnemen aan vergaderingen en het voorbereidend werk ter ontwikkeling van de tool Kofax, het digitale systeem dat in voege zal gaan in Q4 2023; deelnemen aan testen en optimalisaties voorstellen.

Tijdens de lancering van het specifieke tool Kofax sta je in voor volgende taken :

 • Lancering van Kofax ondersteunen door mee te helpen om het team op te leiden en te begeleiden in de nieuwe manier van werken (van fysiek naar digitale verwerking)
 • In de beginfase de kinderziektes van het nieuwe systeem mee helpen detecteren en elimineren

Werkgever

Je zal terechtkomen bij de cel “Medische Kosten” – Dienst “Evaluatie lichamelijke schade” bij Medex.

De cel "Medische kosten" behandelt aanvragen tot terugbetaling van medische kosten in het kader van een arbeidsongeval, een arbeidswegongeval en een beroepsziekte.

Medex voert medische onderzoeken uit bij personeel van de overheidssector in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vroegtijdige pensionering om medische redenen en afwezigheden wegens ziekte. Verder voert Medex medische expertises uit in het kader van verkeersveiligheid bij piloten, chauffeurs.

Daarenboven omvat Medex de gerechtelijk geneeskundige dienst (GGD) die de invaliditeit bepaalt van oorlogsinvaliden, van militairen in vrede– en oorlogstijd en van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Ontdek Medex via deze video

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe "One World, One Health", door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen. De waarden die wij willen waarmaken, elke dag opnieuw zijn: klantgerichtheid, innovatie, integriteit, duurzaamheid, ruimte voor talent en samen in respect.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube.

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (https://bosa.belgium.be/nl/deelnemende-organisaties-aan-het-netwerk-talent-plus).

Generieke competenties

 • Je gaat zelfstandig om met problemen en lost deze op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.

Technische competenties

 • Sterk administratief om structuur te brengen en te behouden.
 • Sterk digitaal aangelegd (archivering, scanning, emails…).
 • Je kan vlot overweg met de meest courante ICT-toepassingen.

Troeven

 • Aangezien je terecht komt in een tweetalige werkomgeving is kennis van het Frans een pluspunt.

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (https://bosa.belgium.be/nl/deelnemende-organisaties-aan-het-netwerk-talent-plus).

Telewerk mogelijk (2X/week)

Tijdelijke tewerkstelling gedurende max. 12 maanden

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie 

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur) : bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Gezien de situatie is het mogelijk dat het interview via Teams plaatsvindt.

De gesprekken zullen online doorgaan.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (https://bosa.belgium.be/nl/deelnemende-organisaties-aan-het-netwerk-talent-plus)

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 19 maart 2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be met het referentienummer TE/2023/Medex

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Elisabeth Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portrait Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay