Jurist in het domein biodiversiteit (BELSPO) - via Talent Exchange (m/v/x)

POD Wetenschapsbeleid
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23042

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke tewerkstelling

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De dienst Onderzoeksprogramma’s en –infrastructuren van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) financiert en coördineert de Belgische Verzamelingen van Micro-organismen (BCCM: Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms). De BCCM-coördinatiecel volgt de wetgeving die van toepassing is op deze microbiële collecties en werkt instrumenten uit die de collecties in staat stellen om de wetgeving correct toe te passen. Het gaat onder andere over het Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (ABS) to the Convention on Biological Diversity en intellectuele eigendomsrechten toegepast op genetische hulpbronnen, waaronder het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening.

 

Voor een verdere ontplooiing en optimalisatie van deze instrumenten wensen we de BCCM-coördinatiecel te versterken.

 

Je voert, onder supervisie van een verantwoordelijke, de volgende taken uit:

 • Je draagt bij tot het ontwikkelen en actualiseren van het beleid en de strategie van het BCCM-consortium op het vlak van benefit-sharing;  
 • Je actualiseert de bestaande documenten in het licht van nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen;
 • Je benchmarkt de praktijken van BCCM met die van andere Europese microbiële cultuurverzamelingen;
 • Je bespreekt je voorstellen intern met vertegenwoordigers van de BCCM-verzamelingen en met externe stakeholders (bv Belgische dienst voor Industriële eigendom, de Technology Transfer diensten van de betrokken universiteiten en onderzoeksinstellingen);
 • Je vertegenwoordigt BCCM in relevante Europese en internationale fora.

Contactpersonen: maaike.vancauwenberghe@belspo.bemarleen.bosschaerts@belspo.be

Werkgever

De Dienst Onderzoeksprogramma's en -infrastructuren van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) staat in voor de financiering van onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van de federale bevoegdheden en van de internationale engagementen die de federale overheid heeft aangegaan. In deze context staat de Dienst in voor de voorbereiding en het beheer van een portfolio aan financieringsacties waaronder verschillende onderzoeksprogramma's, onderzoeksinfrastructuren en science-policy interfaces en de deelname aan nationale en internationale samenwerkingsinitiatieven.

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met bijna 3000 medewerkers de vierde grootste Federale Overheidsdienst. BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context onder meer belast met:

 • De uitvoering van onderzoeksprogramma’s, -activiteiten en -netwerken op Belgisch en internationaal niveau;
 • Het beheer van de Belgische deelname aan de programma’s en activiteiten binnen de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en andere nationale en internationale organisaties verantwoordelijk voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
 • Het administratief, financieel en materieel beheer van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s) die deel uitmaken van het Departement, alsook de coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke dienstverlening;
 • De coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal vlak;
 • De ontwikkeling en analyse van indicatoren voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), evenals met de invoer ervan in internationale databanken.

Via de 10 federale wetenschappelijke instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid staat BELSPO in voor de studie, het beheer en de valorisatie van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed.

https://www.belspo.be

Competenties

Je hebt een basiskennis van de vermelde wetgeving (Conventie inzake Biologische Diversiteit, Nagoya Protocol en Verdrag van Boedapest).  

Je bent communicatief sterk.  

Pluspunten

Goede kennis van het Engels (en eventueel het Frans), gezien de meertalige werkomgeving.

Aanbod

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werk-uren).
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week.
 • min. 26 dagen verlof per jaar.
 • Telewerken is mogelijk

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

        2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken en die geen deel uitmaken van de deelnemende organisaties van Talent Exchange. 

Solliciteren

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (www.talentexchange.be)

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 22/03/2023 naar het volgende e-mailadres: TalentExchange@belspo.be - met de functietitel als referentie - Talent Exchange.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...