Project management support VIA TALENT EXCHANGE - Steundienst bij het College van hoven en rechtbanken (m/v/x)

via Talent Exchange
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23046

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

In het kader van het project m.b.t. de meting van de werklast is het College van de hoven en rechtbanken op zoek naar ervaren mensen voor het team dat met het IAMAI-project (intern allocatiemodel - modèle d’allocation interne) belast is. De ontwikkeling van dat allocatiemodel vormt een essentiële fase in de evolutie naar een autonoom beheer.

In dat kader:

 • verzamel je alle informatie om het model te ontwikkelen en stel je criteria voor die je met objectieve en becijferde gegevens onderbouwt;
 • coördineer je bepaalde projectdelen en stuur je werkgroepen aan die o.a. uit magistraten en leden van het gerechtspersoneel bestaan;
 • richt je je focus op het project, wat ook betekent dat je veranderingen doorvoert en de cijfergegevens beheert en bruikbaar maakt voor de ontwikkeling van objectieve criteria;
 • centraliseer, coördineer en beheer je het gebruik van verschillende soorten gegevens (statistische gegevens, HR-gegevens, budgettaire gegevens, enz.);
 • stel je nota’s op over de voortgang van het project en werk je mee aan de voorbereiding van dossiers ter validatie;
 • volg je de ontwikkelingen binnen je expertisedomein om nieuwe opportuniteiten optimaal te kunnen benutten;
 • ben je verantwoordelijk voor de interpretatie en de kwaliteit van de resultaten en houd je je technische kennis en expertise op peil.

Werkgever

Het College van de hoven en rechtbanken wordt bijgestaan door een steundienst die uit verschillende cels bestaat. Je zal deel uitmaken van de cel TPT (traversale projecten-projets transversaux) waarvan het team op termijn zeven personen zal tellen.

De steundienst levert bijstand aan zowel het College als de hoven en rechtbanken bij de uitvoering van hun hoofdtaken. Concreet kunnen de opdrachten van de steundienst als volgt worden samengevat:

 a)      het College steunen in de volgende domeinen:

 • communicatie;
 • kennisbeheer;
 • kwaliteitsbeleid;
 • werkprocessen;
 • implementatie van de digitalisering;
 • strategisch HR-beleid;
 • statistieken van de activiteiten van de zetel;
 • meting en verdeling van de werklast.

 

De steundienst levert ook bijstand aan het College bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van zijn beheerscontract met de minister.

 b)     de directiecomités in de volgende domeinen ondersteunen:

 • algemene directie;
 • organisatie en beheer van de gerechtelijke entiteit.

 De steundienst levert ook bijstand aan de directiecomités bij het voorbereiden van de werkingsverslagen en levert een geconsolideerde analyse.

 Het College helpt de hoven en rechtbanken bij de uitvoering van hun belangrijkste taken. Meer informatie vind je op de website van het College van de hoven en rechtbanken.

https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je bent integer en handelt in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je schept en verbetert de groepsgeest door je mening en je ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega’s.
 • Je toont de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van ondernomen acties.

 

Technische competenties

 • Mondeling communiceren 

 Ook een goede motivatie is van belang en weeg zwaarder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van MS Office (Word, Excel, Outlook). Opgelet: Excel wordt uw belangrijkste werkinstrument. U zult het dagelijks gebruiken en de beheersing ervan is essentieel.
 • Je hebt een goede kennis van projectmanagement

 • Je hebt een goede kennis van de gerechtelijke wereld en van de verschillende gerechtelijke diensten.

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is een goede kennis van het Frans een troef.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven in de hoedanigheid van Project management support (niveau B/A1) met de daarmee overeenstemmende weddeschaal.

 

Loon

Je wordt betaald volgens de barema’s van toepassing op de federale overheid - schaal: B/A1. Meer informatie kan je vinden op de website van BOSA.

 

Voordelen

De steundienst bevindt zich in het hart van de hoofdstad van Europa en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Onze ruime en lichte lokalen bieden een panoramisch zicht op de hoofdstad en haar attracties en zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Je hebt ook toegang tot twee bedrijfsrestaurants met democratische prijzen.

Tot slot is er een recreatie- en ontspanningsruimte waar we elkaar vaak ontmoeten om verjaardagen of projecten te vieren, nieuwe collega's te verwelkomen, enz.

 

Voordelen

We zijn een dynamische organisatie in volle ontwikkeling en willen dat iedereen zich goed voelt en het juiste evenwicht tussen werk en privéleven vindt. Daarom bieden we jou:

 • de mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verwerven (artikel 4 of 6 gerechtelijk personeel);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden tijdens de werkuren;
 • een voordelige hospitalisatieverzekering (naar keuze);
 • 26 verlofdagen plus tijd voor uw gezin tijdens de sluiting van de steundienst tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
 • 12 inhaalrustdagen (voor een voltijdse betrekking);
 • het recht op tot drie dagen telewerk per week (met het akkoord van uw hiërarchie);
 • een flexibel uurrooster in een 38 urenweek, zonder verplichting om je lunchpauze op een vast uur te nemen;
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • veel voordelen en interessante aanbiedingen dankzij de Benefits@Work-kaart;
 • een fietsvergoeding;
 • een laptop, gsm en abonnement;
 • douches voor als je tijdens je pauze wil sporten.

 

En tot slot houden we als dynamisch team van de sfeer bij de teambuildings.

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 3 april 2023 naar het volgende e-mailadres: CCT-CHR.talent-exchange@just.fgov.be.

https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...