ADMINISTRATIEF MEDEWERKER AFDELING ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (m/v/x)

via Talent Exchange
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23049

Taal

Nederlands

Diploma

  • Master
  • Bachelor
  • Hoger secundair
  • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Sinds begin 2022 is de nieuwe verordening klinische proeven van kracht. Het dossier kan worden ingestuurd volgens het formaat van de verordening, en geëvalueerd volgens de verordening, en de autorisatie wordt vervolgens verleend. Anderzijds loopt er momenteel een transitieperiode waarin het initiële dossier voor aanvraag van een klinische proef nog steeds kan ingediend worden volgens de nog steeds van kracht zijnde nationale wetgeving.

 

Als ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

-ontvangt u het dossier (verzending van de ontvangstbevestiging en toevoeging in de databases)

-voert de validatie van het dossier uit (controle van de ingediende documenten)

-neemt u deel aan het beheer van de algemene mailbox in samenwerking met de dossierbeheerders

-neemt u deel aan teamvergaderingen en discussies om het proces te verbeteren

Werkgever

Dit is de afdeling die instaat voor het uitbouwen van de activiteiten tijdens de ontwikkelingsfase van een geneesmiddel of medisch hulpmiddel. De kerntaken van deze divisie zijn:

-      het verlenen van advies, het evalueren, autoriseren, opvolgen en controleren van klinische proeven en klinische onderzoeken. 

-      het behandelen van aanvragen voor gebruik in schrijnende gevallen en medisch noodprogramma's

Het FAGG is de bevoegde instantie voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het FAGG werkt samen met gezondheidszorgbeoefenaars en andere bevoegde instanties op nationaal en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat de burgers maximaal profijt zouden kunnen halen uit de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die ze nodig hebben.

De activiteiten van het FAGG zijn verdeeld over 3 directoraten-generaal: 

Het DG PRE vergunning beheert alle activiteiten vóór de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.

Het DG POST vergunning bewaakt de bijwerkingen verbonden aan het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten door informatie te verzamelen. Dit DG verzamelt informatie, evalueert deze en neemt maatregelen indien nodig.

Het DG INSPECTIE beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.

http://www.fagg.be

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

Zelfstandig werken

Procedures op een punctuele manier uitvoeren

 

Troeven

Interesse of kennis en motivatie in het domein van klinische proeven.

 Een goede beheersing van het Engels is essentieel 

 

 

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

 

 

Procedure

  1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

  1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 11/04/2023 naar het volgende e-mailadres:  talentexchange@fagg-afmps.be met het referentienummer.

https://www.fagg-afmps.be

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...