Projectverantwoordelijke duurzame ontwikkeling - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu) (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23055

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair

Contracttype

Tijdelijke tewerkstelling

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap en als lid van het EEAC-netwerk van Europese milieu- en ontwikkelingsraden zal de FRDO in de eerste helft van 2024 een grote conferentie rond één van de volgende drie thema’s organiseren: klimaatadaptatie en veerkracht, circulaire economie of rechtvaardige transitie.

Samen met een collega van de Federale Raad start je dit evenement op. Jouw  belangrijkste activiteiten zijn:

-        Je ontwikkelt jouw kennis in het voor de conferentie gekozen domein;

-        Door middel van nota's, presentaties, enz. deel je jouw kennis met de leden van de FRDO en eventueel met de partners;

-        Je onderhoudt contacten met de verschillende partners, waaronder het EEAC-netwerk en andere adviesraden;

-        Je bereidt het programma van het evenement voor in samenwerking met het team van de FRDO en eventuele partners;

-        Je legt de nodige contacten met potentiële sprekers en verfijnt samen met hen het programma;

-        Je zorgt voor de coördinatie van het evenement, zowel ten aanzien van collega's als van partners;

-        Je ontwikkelt communicatie- en promotietools voor de conferentie;

-        Je schrijft inhoudelijke nota’s over het specifieke thema en eventueel over gerelateerde onderwerpen, in samenwerking met de collega’s. Mogelijks schrijf je ook andere beleidsdocumenten of adviezen;

-        Je ondersteunt jouw collega’s ook binnen andere lopende dossiers.

 

Je zal deel uitmaken van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De leden van de FRDO zijn vertegenwoordigers van verschillende groepen uit de samenleving: milieubeschermingsorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, consumenten-, werknemers- en werkgeversorganisaties, alsook jongerenorganisaties en wetenschappers. De FRDO heeft de volgende taken:

-        advies uitbrengen over de door de federale overheid genomen of overwogen maatregelen met betrekking tot het federale en Europese beleid inzake duurzame ontwikkeling;

-        een forum zijn voor het debat over duurzame ontwikkeling. De FRDO is dus een ruimte voor dialoog tussen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, maar ook met de overheid, waar debatten kunnen plaatsvinden om de maatschappelijke consensus over duurzame ontwikkeling te bevorderen;

-        wetenschappelijke studies voorstellen op de gebieden die verband houden met duurzame ontwikkeling. De FRDO financiert ook regelmatig studies;

-        de actieve deelname van openbare en particuliere organisaties en burgers aan de verwezenlijking van deze doelstellingen aanmoedigen. Het gaat erom de burgers en de civiele maatschappij te informeren en te sensibiliseren voor de problematiek van duurzame ontwikkeling. De FRDO organiseert jaarlijks een tiental seminaries, conferenties, webinars….

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

 

Fabrice Dehoux : 02/743.31.53 – fabrice.dehoux@frdo-cfdd.be

Voor meer informatie over de FRDO: https://frdo-cfdd.be/

Werkgever

De FOD wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

 Meer info over onze FOD: https://www.health.belgium.be/

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt met hen op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie op

Troeven

 • Je hebt een interesse in het thema duurzame ontwikkeling.
 • Je beheerst ten minste passief de tweede landstaal en het Engels.
 • Je hebt belangstelling voor communicatietaken.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden

Deelnemings-modaliteiten

Statutair medewerker (m/v/x) of met een contract van onbepaalde duur, buiten de stageperiode of proefperiode, bij een overheidsinstelling die lid is van Talent Exchange.

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Huidige salaris package 

Periode van de opdracht: 01/09/2023 – 30/08/2024 (in onderling overleg)

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 18/04/2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be OF via pagina Talent Exchange op LinkedIn.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson