Program Manager - TALENT EXCHANGE (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu ) (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23061

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

“Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.”

Wil jij mee vormgeven aan een performante organisatie die toekomstige gezondheidscrisissen beheerst ?

Er wordt een nieuw Directoraat-Generaal Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied ( DG PRNG ) opgericht :

 

Binnen de FOD VVVL heeft het Directoraat Generaal Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied (DGPRNG) als opdracht:

•          de organisatie en instellingen in situaties waarvoor het bevoegd is voor te bereiden op, te ondersteunen, te vertegenwoordigen en de coördinatie van de gezondheidsaspecten op zich te nemen tijdens toekomstige gezondheidscrisissen, van de individuele urgentie tot de collectieve crisis, in samenwerking met alle partners;

•          de goede werking van de dringende hulpverlening te garanderen, waaronder de kwaliteitsborging voor de medische en psychosociale hulpverlening. 

 

verantwoordelijkheden inzake gezondheidszorgopdrachten en gezondheidscrisisbeheer:

 • DG PRNG ondersteunt de federale en interfederale samenwerking inzake volksgezondheid, met name door de organisatie en het secretariaat van de Risk Management Group te verzekeren, en ondersteunt de Chief Medical Officer die onderdeel uitmaakt van deze organisatie;
 • DG PRNG neemt een coördinerende rol op voor het concrete beheer van dossiers en dit alles in nauwe samenwerking met de beleidscel van de federale minister van Volksgezondheid, de voorzitter van het directiecomité, de andere federale gezondheidsadministraties en de gezondheidsadministraties van de deelstaten;
 • DG PRNG is verantwoordelijk voor het beleid en de coördinatie van dringende medische hulpverlening (inclusief psychosociale hulpverlening en faciliteren van de samenwerking tussen actoren);
 • DG PRNG is verantwoordelijk voor alles wat betreft plannen met onder andere de opmaak en onderhoud van de monodisciplinaire noodplannen inclusief de aspecten op het vlak van risiscobeheer, Generic Preparedness Plan, data-uitwisseling en strategische stock, in overleg met de verschillende partners en in lijn met de geldende bevoegdheidsverdelingen;
 • In crisissituaties worden de activiteiten op het vlak van gezondheidscrisisbeheer beheerd via een departementale crisiscel Volksgezondheid en staat DGPRNG in voor de coördinatie van de medische en psychosociale hulpverlening bij acute situaties op het terrein. Samen met de verschillende partners speelt deze zo goed als mogelijk in op de noden met respect voor ieders bevoegdheden en in functie van de fase van de crisis. Dit alles gebeurt in sterke samenwerking met de deelstaten;
 • DG PRNG is verantwoordelijk voor de handhaving (via afdoende controles en inspecties) van de geldende regels en normen binnen paraatheid en respons

 

 

Het is in deze vernieuwende context dat wij een programma manager voor het programma Support van de oprichting van een DG Paraatheid en Respons zoeken.

 

Uw opdracht bestaat uit het voorbereiden van de lancering van het nieuwe DG PRNG, voordat de nieuwe Directeur-Generaal in dienst treedt ( eind 2023 ) met het oog op het voorstellen van verschillende opties/scenario’s die de nieuwe DG kan implementeren in de loop van 2024. Gelet op onze organisatiecultuur gaan we uit van een sterke participatieve aanpak met de medewerkers en de verschillende stakeholders.

 

 

Als programma manager zijn uw belangrijkste activiteiten:

-       Je bent verantwoordelijk voor het beheren van programma van projecten om de DG PRNG op te richten volgens de overeengekomen tijdsplanning, kwaliteit en budget (en volgens de richtlijnen van de sponsor van het programma) ;

-       Je definieert de scope en doelstellingen van het programma ;

-       Je plant het project van begin- tot eindfase (actieplan) ;

-       Je stelt werkgroep(en) samen en coördineert hun activiteiten ;

-       Je verzekert de operationele opvolging en coördinatie van het programma en rapporteert tijdig over de voortgang van de activiteiten aan de sponsor/trajectmanager ;

-       Je identificeert risico’s en wijzigingen voor de realisatie van het programma en rapporteert hierover aan de sponsor/trajectmanager ;

-       Je neemt de rol van contactpersoon voor het programma op.

 

 

 

 

 

Werkgever

Onze ambitie is om de menselijke gezondheid, de gezondheid van de planeet, de dier- en plantengezondheid alsook onze voeding te beschermen en te verbeteren. Daarom wil de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health » en stellen we de gezondheid en al haar facetten steeds centraal.

Onze FOD is een referentiepunt op het vlak van gezondheid, een transversaal departement voor beleidsondersteuning "Health and Environment in all policies" en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde.

 Om daartoe te komen  is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen

 

De FOD is betrokken bij de drie pijlers van het federaal gezondheidsbeleid, namelijk:

•          Een doelmatig georganiseerde en kwaliteitsvolle gezondheidszorg die betaalbaar en toegankelijk alsook geïntegreerd zijn en voldoet aan de noden van de bevolking, het leveren van medische expertise in het kader van de uitoefening van beroepsactiviteiten en het beleid inzake alcohol, tabak en cosmetica;

•          De bescherming van de gezondheid van dieren en de gezondheid van planten met inbegrip van de bescherming van de veiligheid van de voedselketen meer bepaald de vaststelling van regels en normen betreffende de veiligheid en gezondheid van alle producten die gebruikt worden op de verschillende niveaus van de voedselketen (meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, gewasbeschermingsmiddelen, dierenvoeding, voedingsmiddelen, voedingssupplementen, genetisch gewijzigde organismen, enz.), het voorkomen en bestrijden van dierziekten, de uitoefening van de diergeneeskunde, de bescherming van planten en plantaardige producten tegen ziekten en plagen;

•          De bescherming van de gezondheid en het leefmilieu op korte en lange termijn en dit zowel nationaal als planetair. Het gaat er om op preventieve en geïntegreerde wijze een kwaliteitsvol leefmilieu ten voordele van elkeen te garanderen en het stimuleren van duurzame productie- en consumptiewijzen die de biodiversiteit, het klimaat en de gezondheid respecteren, onder andere via het geïntegreerd beleid van de producten.

 

Het beheersen van toekomstige gezondheidscrisissen is een belangrijke uitdaging binnen bovenstaande bevoegdheden.

 

Om deze verantwoordelijkheden ten volle en optimaal te kunnen invullen wordt een nieuw Directoraat-Generaal Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied ( DG PRNG ) opgericht :

 

Binnen de FOD VVVL heeft het Directoraat Generaal Paraatheid en Respons inzake Noodsituaties op Gezondheidsgebied (DGPRNG) als opdracht:

•          de organisatie en instellingen in situaties waarvoor het bevoegd is voor te bereiden op, te ondersteunen, te vertegenwoordigen en de coördinatie van de gezondheidsaspecten op zich te nemen tijdens toekomstige gezondheidscrisissen, van de individuele urgentie tot de collectieve crisis, in samenwerking met alle partners;

•          de goede werking van de dringende hulpverlening te garanderen, waaronder de kwaliteitsborging voor de medische en psychosociale hulpverlening. 

 

verantwoordelijkheden inzake gezondheidszorgopdrachten en gezondheidscrisisbeheer:

 • DG PRNG ondersteunt de federale en interfederale samenwerking inzake volksgezondheid, met name door de organisatie en het secretariaat van de Risk Management Group te verzekeren, en ondersteunt de Chief Medical Officer die onderdeel uitmaakt van deze organisatie;
 • DG PRNG neemt een coördinerende rol op voor het concrete beheer van dossiers en dit alles in nauwe samenwerking met de beleidscel van de federale minister van Volksgezondheid, de voorzitter van het directiecomité, de andere federale gezondheidsadministraties en de gezondheidsadministraties van de deelstaten;
 • DG PRNG is verantwoordelijk voor het beleid en de coördinatie van dringende medische hulpverlening (inclusief psychosociale hulpverlening en faciliteren van de samenwerking tussen actoren);
 • DG PRNG is verantwoordelijk voor alles wat betreft plannen met onder andere de opmaak en onderhoud van de monodisciplinaire noodplannen inclusief de aspecten op het vlak van risiscobeheer, Generic Preparedness Plan, data-uitwisseling en strategische stock, in overleg met de verschillende partners en in lijn met de geldende bevoegdheidsverdelingen;
 • In crisissituaties worden de activiteiten op het vlak van gezondheidscrisisbeheer beheerd via een departementale crisiscel Volksgezondheid en staat DGPRNG in voor de coördinatie van de medische en psychosociale hulpverlening bij acute situaties op het terrein. Samen met de verschillende partners speelt deze zo goed als mogelijk in op de noden met respect voor ieders bevoegdheden en in functie van de fase van de crisis. Dit alles gebeurt in sterke samenwerking met de deelstaten;
 • DG PRNG is verantwoordelijk voor de handhaving (via afdoende controles en inspecties) van de geldende regels en normen binnen paraatheid en respons

 

 

Het is in deze vernieuwende context dat wij een programma manager voor het programma Support van de oprichting van een DG Paraatheid en Respons zoeken.

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

“Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur niveau B (of A) van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.”

 

Competenties

 • Je kan verbanden leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven bedenken en sluitende conclusies trekken
 • Je werkt oplossingsgericht en je bent creatief in het zoeken naar de beste oplossing
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte acties om de beslissingen uit te voeren
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen
 • Je hebt organisatiecompetenties en kan actieplannen nauwgezet uittekenen
 • Je kan een groepsgeest creëren en bevorderen
 • Grondig inzicht in technieken en methoden van projectmanagement
 • Kennis van de principes van changemanagement
 • Uitstekende communicatievaardigheden
 • Ervaring in begeleiden van veranderingstrajecten

 

Troeven

 • Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, kennis van het Frans is een pluspunt;
 • Je hebt een goede kennis van MS Office toepassingen
 • Je hebt kennis betreffende project-en programmamanagement en ervaring met coomplexe programma's
 • Je hebt interesse in het domein gezondheid en crisisbeheer

Aanbod

 • Huidige Package + onkostenvergoeding verbonden aan de functie
 • periode van de opdracht: 12 maanden
 • Voltijdse functie. 

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de volgende criteria:
  1. Competenties
  2. Motivatie

 

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je ervaring, je competenties, je motivatie en je interesse voor de opdracht.

 

Meer info: talentexchange@health.fgov.be

Solliciteren

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 21/04/23 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be

 

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne