Projectcoördinator - Medex - FOD Volksgezondheid - Via Talent Exchange (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23095

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://bosa.belgium.be/nl/deelnemende-organisaties-aan-het-netwerk-talent-plus.

Als projectcoördinator/trice  kom je terecht in een enthousiast en ambitieus team bij de cel BPMO MEDEX (wat staat voor business project management office).   

De cel BPMO MEDEX behoort tot de dienst Management Office – Algemene Diensten van Medex van de FOD Volksgezondheid. Het doel van deze cel is om de projecten binnen Medex mee uit te werken, op te volgen en erover te rapporteren. Het team binnen de cel BPMO is opgebouwd uit verschillende projectleiders, projectcoördinatoren en -medewerkers die elks één of meerdere projecten opvolgen. Je kan een dynamische functie verwachten, met een grote verscheidenheid aan taken en verantwoordelijkheden. 

Je zal instaan voor de opvolging van digitalisatie en/of communicatieprojecten in samenwerking met alle betrokken actoren. Meer specifiek gaat dit in de eerste plaats over het project “Beveiligde overdracht van afwezigheidsgegevens arbeidsongevallen en beroepsziekten via beveiligde SFTP-stroom”. Het eindproduct van dit project is de invoering van één enkel systeem om tijdelijke arbeidsongeschiktheden (in het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten) via een beveiligde elektronische overdracht te laten gebeuren. Dit systeem moet bruikbaar/compatibel zijn voor alle partners, zodat zij ons medische attesten en medische gegevens met betrekking tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid kunnen toesturen voor het personeel dat werkzaam is bij de overheidsdiensten die bij Medex zijn aangesloten op het gebied van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Je specifieke taken zijn :

Als projectcoördinator/trice zal je tijdens de uitvoering van dit project:

 • de SPOC (=single point of contact) zijn die de implementatie van het project beheert
 • de doelgroepen bepalen (partners, werkgevers: waarvan eerst de bestaande te implementeren alvorens over te gaan naar de nieuwe)
 • de doelgroepen sensibiliseren en  informeren over de SFTP-stroom
 • de partners in dit systeem laten inwerken (via bv. het organiseren van een infosessie)
 • de technische follow-up voor de implementatie beheren (technische aspecten, testen)
 • nauw samenwerken met de cel Application management bij Medex en de ICT-dienst van de FOD Volksgezondheid in het kader van het operationele beheer.
 • Regelmatig overleggen en rapporteren aan de Project Executive (=projectverantwoordelijke) en de BPMO (business project management officer) van Medex.

Werkgever

Als projectcoördinator/trice  kom je terecht bij de cel BPMO Medex.   

De cel BPMO Medex behoort tot de dienst Management Office – Algemene Diensten van Medex van de FOD Volksgezondheid. Het doel van deze cel is om de projecten binnen Medex mee uit te werken, op te volgen en erover te rapporteren. Het team binnen de cel BPMO is opgebouwd uit verschillende projectleiders, projectcoördinatoren en -medewerkers die elks één of meerdere projecten opvolgen

Medex voert medische onderzoeken uit bij personeel van de overheidssector in het kader van arbeidsongevallen, beroepsziekten, vroegtijdige pensionering om medische redenen en afwezigheden wegens ziekte. Verder voert Medex medische expertises uit in het kader van verkeersveiligheid bij piloten, chauffeurs.

Daarenboven omvat Medex de gerechtelijk geneeskundige dienst (GGD) die de invaliditeit bepaalt van oorlogsinvaliden, van militairen in vrede– en oorlogstijd en van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Ontdek Medex via deze video

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe "One World, One Health", door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen. De waarden die wij willen waarmaken, elke dag opnieuw zijn: klantgerichtheid, innovatie, integriteit, duurzaamheid, ruimte voor talent en samen in respect.

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube.

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (https://bosa.belgium.be/nl/deelnemende-organisaties-aan-het-netwerk-talent-plus).

Ervaring

 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in projectmanagement

Generieke competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creative ideeën aan te bregen.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Zeer goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
 • Goede kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint...)

Troeven

 • Aangezien je terecht komt in een tweetalige werkomgeving is kennis van het Frans een pluspunt.

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (https://bosa.belgium.be/nl/deelnemende-organisaties-aan-het-netwerk-talent-plus).

Tijdelijke tewerkstelling gedurende max. 12 maanden

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie 

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur) : bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Gezien de situatie is het mogelijk dat het interview via Teams plaatsvindt.

De gesprekken zullen online doorgaan.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (https://bosa.belgium.be/nl/deelnemende-organisaties-aan-het-netwerk-talent-plus)

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 18 juni 2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be met het referentienummer TE/2023/Medex/2

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne