Consultant kwaliteit - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Beleid en Ondersteuning) (m/v/x)

FOD Beleid en Ondersteuning
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23132

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties

De missie van het Team Quality bestaat erin de opvolging te garanderen van enerzijds de kwaliteit van de activiteiten die het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling (DG R&D) uitvoert en anderzijds de kwaliteit van de activiteiten van de geauditeerde organisaties. In het kader van jouw functie zal je tussenkomen in de verschillende expertisedomeinen van het team. Hieronder vind je enkele voorbeelden van de hoofdtaken waarbij je betrokken zal zijn om jouw opdracht uit te voeren:

-        Je werkt mee aan de implementatie, het onderhoud en de verbetering van een intern systeem voor kwaliteitsbeheer in lijn met de missie van het DG

-        Je neemt deel aan de uitwerking van interne en externe kwaliteitscontroles en -audits (inhoud, methodes en instrumenten)

-        Je voert kwaliteitscontroles/kwaliteitsaudits uit op een steekproef van interne en externe processen en producten en je houdt de boordtabellen up-to-date op basis van de resultaten van jouw controles.

-        Op basis van jouw vaststellingen stel je een rapport op voor elke uitgevoerde controle en eventueel formuleer je aanbevelingen die je terugkoppelt naar de klant

-        Je volgt de realisatie van de verbeterplannen op

-        Je werkt mee aan de uitwerking, de implementatie en het procesbeheer van het DG

-        Je begeleidt de process owners en het management bij de verschillende stappen van de levenscyclus van de processen (in kaart brengen, beschrijving, verbetering, risicoanalyse, enz.)

-        Je ontwikkelt en houdt jouw kennis en competenties op vlak van kwaliteit up-to-date

-        Je deelt jouw kennis met je team

Werkgever

Er is 1 openstaande vacature in het team Quality van het DG Rekrutering en Ontwikkeling (Simon Bolivarlaan 30 / bus 1, 1000 Brussel) van de FOD BOSA. Deze dienst ondersteunt alle operationele en ondersteuningsteams van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling met als doel de kwaliteit van processen en producten te garanderen. De dienst voert ook auditopdrachten uit voor externe klanten in de specifieke expertisedomeinen van het DG Rekrutering en Ontwikkeling.

 Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling omkadert de federale personeelsleden vanaf hun rekrutering en selectie tot aan het einde van hun loopbaan. Het biedt HR-diensten aan personeelsleden, kandidaten en overheidsdiensten aan. Het werkt de HR-regelgeving uit die van toepassing is op het federaal openbaar ambt en voert administratieve controles uit. Het biedt ook ondersteuning voor organisatorische transformaties binnen de federale overheid.

https://bosa.belgium.be/nl

Competenties

Gedragsgerichte competenties 

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van de ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, biedt hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega’s.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

 Technische competenties

 • Je hebt een minstens basiskennis op het vlak van kwaliteitsbeheer en/of audit
 • Je hebt een goede expertise op het vlak van procesmanagement

Troeven

 • Je hebt een goede kennis van Excel
 • Je hebt een passieve kennis van het Frans

 Je motivatie voor de functie wordt ook geëvalueerd.

Opgelet! De competenties in het vet en je motivatie, worden als erg  belangrijk voor de job beschouwd. Ze wegen extra door in de eindscore (X2). Als die niet voldoen aan de vereisten van deze functie, kan je niet door deze selectie geraken en word je niet opgenomen in de lijst van de geslaagde kandidaten.

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Werkregime bespreekbaar (min 50%)

Mogelijk tot telewerken

Contract: ter beschikkingstelling talent exchange

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 25 september 2023 naar het volgende e-mailadres: infojob@bosa.fgov.be 

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • We hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de burger en ik merk bij mijn collega’s dat daar ernstig werk van wordt gemaakt.
  Christine Grigolato
  Projectleidster human resources
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Christine Grigolato
 • Portret Naomi De Roeck
  De FOD BOSA is een zeer kleurrijke, dynamische omgeving met zeer enthousiaste ambtenaren met een erg uiteenlopende achtergrond.
  Naomi De Roeck
  Verantwoordelijke aankoopbeleid
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Naomi De Roeck
 • Portret Marc Bruyland
  Ik besefte dat ik hier mijn talenten kan ontplooien voor maatschappelijk relevante doelstellingen.
  Marc Bruyland
  IT business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Marc Bruyland
 • Portret Sarah De Leeuw
  "Sarah die 8u per dag aan een bureau gaat zitten, dat kan niet!" was het gedacht van velen.
  Sarah De Leeuw
  Medewerker 1ste lijn
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sarah De Leeuw
 • Portret Shana Vanderidt
  We kunnen onze tijd zelf organiseren en onze taken heel zelfstandig beheren.
  Shana Vanderidt
  HR Officer bij PersoPoint
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Shana Vanderidt
 • Portret Sofie Van Damme
  We zijn echt goed bezig op vlak van testing!
  Sofie Van Damme
  Consultant Testing
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sofie Van Damme
 • Portret Aurore Despontin
  Bij de overheid vormen we één grote familie die elkaar ondersteunt: dat is een ongelofelijke meerwaarde.
  Aurore Despontin
  Directeur-generaal Interne Ondersteunende Dienst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Aurore Despontin
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk met vertrouwen en autonomie, wat stimulerend is!
  Florence Malchair
  Consultant diversiteitsmanagement
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Florence Malchair
 • Portret Thomas Debiève
  Elk van ons kan op zijn of haar niveau een impact hebben op onze samenleving en dat drijft me vooruit, elke dag opnieuw.
  Thomas Debiève
  Service Manager
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Thomas Debiève
 • Portret Reindert Van Reusel
  Binnen de FOD BOSA wordt er constant gewerkt om onze diensten en platformen te verbeteren.
  Reindert Van Reusel
  Consultant HR services
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Reindert Van Reusel
 • Portret Eléonore Maisse
  Mijn werk staat in het middelpunt van de budgettaire en economische actualiteit in België.
  Eléonore Maisse
  Begrotingscoördinator
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Eléonore Maisse
 • Portret Amandine Drossart
  We werken aan verschillende projecten maar overleggen ook heel veel.
  Amandine Drossart
  Consultant HR Methods
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Amandine Drossart
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk in een moderne organisatie die me de mogelijkheid geeft tot bijscholing en waar ik verder kan doorgroeien.
  Walter Lippens
  Preventie-adviseur - arbeidsarts
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Walter Lippens
 • Portret Charlotte Haling
  Wij werken resultaatgericht maar gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid.
  Charlotte Haling
  HR Officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Charlotte Haling
 • Portret Vera Van De Velde
  Ik ben vooral fier dat ik iets kan betekenen voor de personeelsleden en dat ik hun kan helpen als ze met vragen zitten.
  Vera Van De Velde
  HR officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Vera Van De Velde
 • Icoon medewerker zonder foto
  Nieuwe projecten volgen elkaar regelmatig op. Dat alles maakt de job veelzijdig en interessant.
  Larissa Persoons
  Business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Larissa Persoons
 • Portret Hind Sassi
  Wij dragen ons steentje bij aan de goede werking van onze maatschappij en van ons land
  Hind Sassi
  Eerstelijnsmedewerker
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Hind Sassi
 • Portret Jeroen Pacolet
  Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een gemiddelde werkdag, omdat mijn job zo gevarieerd is.
  Jeroen Pacolet
  Projectleider
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Jeroen Pacolet
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik hou echt veel van de ontspannen en goede sfeer.
  Célia Ciancio
  Applicatiebeheerder FEDCOM
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Célia Ciancio