Polyvalente Chauffeur voor de administrateur-generaal - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Financiën - Algemene Administratie van de douane en accijnzen) (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23141

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

C

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl/organisaties.

Onze Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is altijd in beweging, net als administrateur-generaal die zich regelmatig verplaatst binnen België voor vergaderingen met zijn diensten, andere overheden en privé-partners. Wil jij graag bijdragen aan onze missie? jij kan ons daarbij helpen! Want wij zijn op zoek naar een chauffeur voor onze Administrateur-generaal.

 

Je zorgt dat de administrateur-generaal op tijd en veilig zijn bestemming bereikt. Daarnaast krijgt je ook administratieve taken om de diensten van de centrale administratie te ondersteunen.

 

Als chauffeur zijn je belangrijkste opdrachten en taken:

 • Rijden met het voertuig van de administrateur-generaal en hem naar zijn verschillende afspraken brengen.
 • Zorgen voor het correct onderhoud van het voertuig, o.a.: het voertuig op tijd naar de technische keuring brengen, afspraken maken met de garage, naar de carwash gaan, de batterij opladen,…
 • Voorbereiden en plannen van de vervoersopdrachten. Je neemt daarvoor contact op met het secretariaat van de administrateur-generaal.
 • Naast de taken van chauffeur krijg je ook enkele administratieve taken binnen de AAD&A. Zo ondersteun je bijvoorbeeld het secretariaat en andere diensten van de centrale administratie. De nodige begeleiding on-the-job zal daarvoor voorzien worden.

 

Deze functie vereist een zekere geografische en tijd-flexibiliteit aangezien de vervoeropdrachten soms buiten de normale werkuren plaatsvinden.

 

Er zijn ook jaarlijks een aantal dagopdrachten naar het buitenland (bv. Luxemburg, Nederland) wanneer de Administrateur-generaal zich binnen de Benelux verplaatst.

 

Bij het uitoefenen van deze functie kom je in contact met het publiek en draag je bij aan het positieve imago van onze administratie.

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …

 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

 

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

 

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

 

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst van de Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en zal rechtstreeks voor de Administrateur-generaal werken.

 

https://financien.belgium.be/

Competenties

Competenties

 • Beschikken over een rijbewijs B
 • Veilig rijden
 • Punctueel zijn

 

Expertise

 • Traject plannen met applicaties zoals google maps, waze,…
 • Kunnen werken met de microsoft office programma’s : outlook, word, excel,…

 

Troeven

 • Ervaring als chauffeur
 • Ervaring met administratieve taken
 • Veel verplaatsingen van/naar Ninove

Aanbod

Huidig pakket

Telewerk is zeer occasioneel mogelijk

Duur van de opdracht is 12 maanden

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je expertise en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl/organisaties

Om te postuleren stuur je een sollicitatiebrief en een recent CV, ten laatste 24/09/2023, naar volgend e-mailadres: talentexchange@minfin.fed.be

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart