Controleur CITES - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23151

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om haar opdrachten te realiseren, zoekt het ‘inspectieteam CITES’ van het directoraat-generaal Milieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, een tijdelijke versterking. We bieden een gevarieerde werkomgeving met boeiende opdrachten die de actualiteit in het domein van het milieu en de biodiversiteit beheersen.

Ben je flexibel, heb je goede administratieve vaardigheden en heb je geen schrik om op het werkveld je handen uit de mouwen te steken? Kan je nauw samenwerken met een hecht team maar ook in staat om zelfstandig te werk te gaan? Kan je goed overweg met crisissituaties op het werkveld? Dan is dit de uitgelezen kans om jouw talenten te benutten binnen het inspectieteam CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Het team werkt samen met zowel interne (beleidsdienst CITES, juridische dienst,…), als externe partners (Douane, Politie, parket, andere inspectiediensten (ANB, Dierenwelzijn, FOD Economie,…).

Als inspecteur of controleur zijn je belangrijkste activiteiten:

 • Je voert inspecties/controles uit bij economische operatoren (antiquairs, kwekers, verdelers,…), plaatsen (winkels, markten, braderijen, luchthavens,…) of bij particulieren waar CITES-soorten aanwezig zijn of verhandeld worden. Je treedt vooral op in het Vlaamse landsgedeelte en Brussel. Dergelijke controles worden typisch in teams van twee inspecteurs/controleurs uitgevoerd.
 • Bij het uitvoeren van deze inspecties/controles is het mogelijk dat je dieren en/of planten dient te manipuleren (bv. Controle pootring, aanwezigheid chip, vaststellen soort). Hiervoor kan je, zeker in het begin, rekenen op de kennis en bijstand van je collega’s waar nodig.
 • In functie van de resultaten van de controle stel je de gepaste handhavingsmaatregelen voor zoals het opstellen van een waarschuwingen, processen-verbaal van inbreuk, inbeslagname,…
 • Je verzekert de administratieve behandeling en opvolging van je uitgevoerde inspecties en acties.
 • Je organiseert je werk op autonome wijze zonder je doelstellingen uit het oog te verliezen en werkt vlot samen met je directe collega’s.
 • Je staat je collega’s bij in alle noodzakelijk geachte opdrachten (bijv. voorbereidende opzoekingen of onderzoeken na de inspecties, opstellen van de rapporten en processen-verbaal, beheer van de inbeslagnames….).
 • Je neemt actief deel aan teammeetings.
 • Je bent bereid om continu bij te leren.

Voor meer informatie omtrent de jobinhoud, kan je contact opnemen met:

Serge De Wilde, Coördinator (NL), Inspectiedienst Cel CITES, +32(0)478 99 17 78  - serge.dewilde@health.fgov.be

Voor meer informatie omtrent de selectieprocedure, kan je contact opnemen met: 

Justine Wuyts, Selectieverantwoordelijke, HR Partners, +32 2 524 93 56 - justine.wuyts@health.fgov.be

 

Meer informatie over onze activiteiten kan je lezen via : https://www.health.belgium.be/nl/controles-op-dier-plantensoorten  en https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/wat-cites

 

Werkgever

Het Directoraat-Generaal Leefmilieu (DGEM) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL - Galileelaan 5/2 1210 Brussel) is op zoek naar twee controleurs/ inspecteurs voor een opdracht van 12 maandan bij de dienst Inspectie - CITES.

De FOD VVVL wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Voor meer informatie over de werkthema's van het DGEM en onze FOD verwijzen wij jou graag door naar: https://www.health.belgium.be/

Iedereen droomt van een gezond milieu. In België spant de overheid zich in om dit grondwettelijke recht in het dagelijkse leven te realiseren. De belangrijkste milieubevoegdheden worden in ons land uitgeoefend door de Gewesten. Maar ook de federale overheid, in casu het DG Leefmilieu, behoudt belangrijke bevoegdheden.

Het Directoraat-generaal spitst zijn activiteiten toe op:

 • het geïntegreerde productbeleid;
 • de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in uitvoering van de verbintenissen in het kader van het Kyoto-protocol;
 • het beleid rond het op de markt brengen van nieuwe chemische producten;
 • de inspectie van deze producten: commercialisering, erkenning en gebruik;
 • het preventiebeleid rond de risico’s die het gevolg zijn van niet-ioniserende stralingen (bv. gsm) en geluidsoverlast;
 • de coördinatie van het internationale milieubeleid;
 • de bescherming van de Noordzee;
 • de in-, uit- en doorvoer van uitheemse planten- en diersoorten en hun aval en krengen

Op al deze domeinen intensifieert het DG Leefmilieu zijn initiatieven. Tegelijkertijd speelt het een belangrijke rol in de coördinatie tussen alle partijen die bij het milieubeleid zijn betrokken: andere federale overheidsdiensten en vooral de drie Gewesten. Het aantal interacties op dit domein is erg groot en een coherent beleid is noodzakelijk. Het DG Leefmilieu is trouwens ook het contact voor de Europese en internationale instanties. Deze rol als draaischijf is essentieel, want een grote meerderheid van de milieuwetten vloeit voort uit internationale en Europese wetgeving. 

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

 • Je bent enthousiast en gemotiveerd om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
 • Je adviseert je gesprekspartners en bouwt samen aan een vertrouwensrelatie op basis van jouw expertise;
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en initieert gerichte acties om de beslissingen uit te voeren;
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw meningen, ideeën en kennis te delen;
 • Je beschikt over de wil en de inzet om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van de ondernomen acties.

Troeven

 • Je hebt een affiniteit voor het controledomein CITES en meer in het algemeen bent u begaan met het behoud van de biodiversiteit;
 • Je hebt ervaring met inspectie- of controletaken;
 • Je hebt een goede beheersing van Word- en Excel-programma's en je voelt je comfortabel bij het zoeken naar digitale informatie (Facebook, e-commerce, diverse websites, etc.);
 • Je handelt assertief en bent bestand tegen stressvolle situaties;
 • Interesse in determineren en manipuleren van de te onderzoeken dieren en planten is een pluspunt;
 • Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, kennis van het Frans is een pluspunt;
 • Je beschikt over een eigen wagen en je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht: max 12 maanden

Huidige salaris pakket

Telewerk mogelijk

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

 1. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl/contact#leden.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 29/09/2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne