HR EXPERT VOOR HET TEAM HR TOPMANAGEMENT - VIA TALENT EXCHANGE (FOD BOSA) (m/v/x)

FOD Beleid en Ondersteuning
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23155

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor HR-diensten en federale topmanagers rond het HR-beleid en de loopbaan van mandaathouders binnen de federale overheid. Op basis van je expertise werk je mee aan het beleid rond de mandaathouders en zet je concrete projecten op.

Jouw taken:

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor mandaathouders met specifieke vragen rond de reglementering en andere vragen m.b.t. hun mandaat en de verdere ontwikkeling in hun loopbaan.
 • Je begeleidt en ondersteunt HR-diensten en directiecomités inzake het HR-beleid voor mandaathouders.
 • Je ontwikkelt en coördineert communicatie-initiatieven rond het mandaat van topmanagers en dit zowel schriftelijk als mondeling (integratietraject nieuwe mandaathouders, webteksten, infosessies, enz.)
 • Je werkt actief mee aan het HR-beleid m.b.t. mandaathouders door bestaande initiatieven te evalueren, nieuwe initiatieven te ontwikkelen en reglementering om te zetten in concrete projecten.
 • Je bent een allrounder en werkt graag samen met andere collega’s om zo de optimale dienstverlening aan onze klanten te kunnen garanderen.

Werkgever

Het Team HR Topmanagement zorgt voor de omkadering van federale topmanagers/mandaathouders vanaf de indiensttreding tot het einde van het mandaat. Daarnaast staat het team in voor het ondersteunen van leidinggevenden en organisaties rond leiderschap.

De Unit Transformeren en Begeleiden van Organisaties ondersteunt de federale overheid, haar managers, leiders en medewerkers in hun transformatie naar meer wendbare, duurzame, mensgerichte en innovatieve organisaties.

We dragen hiervoor bij aan de ontwikkeling en implementatie van het beleid. Wij begeleiden de change die managers, teams, leiders en ook medewerkers, voor hun organisatie of voor zichzelf willen verwezenlijken.

We coachen groepen, medewerkers en leidinggevenden bij hun ontwikkeling. We geven advies en beheren projecten in domeinen als innovatie, organisatorische en persoonlijke transformatie, leiderschap en management, organisatiecultuur, duurzaam bestuur en het ontwikkelen van inclusieve overheidsdiensten.

Het Directoraat - Generaal Rekrutering en Ontwikkeling zorgt voor de omkadering van federale medewerkers, vanaf de selectie en de rekrutering tot het einde van hun loopbaan. Daarnaast werkt dit Directoraat - Generaal de HR - regelgeving uit die van toepassing is op het federaal openbaar ambt en voert het administratieve controles uit. Het fungeert ook als expertisecentrum voor de aansturing en ondersteuning van operationele transformaties in de federale overheid.

https://bosa.belgium.be/nl

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Profiel

 • Je voelt je thuis in een wereld van procedures en reglementering en weet deze als geen ander te vertalen naar een innovatieve en creatieve HR-praktijk
 • Je hebt ervaring in verschillende HR-domeinen (onthaal, performance management, opleiding en ontwikkeling, loopbaanvragen, einde loopbaan, welzijn, …)
 • Je hebt ervaring met het ondersteunen, begeleiden en adviseren van (leden van) directiecomités/directieraden
 • Je hebt een goed zicht op de werking van de federale overheid en haar structuur
 • Je onderhandelt met impact om tot een win-winsituatie te komen en bent in staat een publiek, op basis van je expertise en constructieve houding, te overtuigen
 • Je bent communicatief sterk en je goede netwerkvaardigheden stellen je in staat om strategische samenwerkingsverbanden uit te bouwen met zowel interne als externe partners
 • Je houdt ervan de klant te verbazen door een pro-actieve, correcte en gerichte aanpak. Snelheid en kwaliteit gaan hand in hand.
 • Je bent ervan overtuigd dat kennis delen, een open feedbackcultuur en samen werken zowel het team als jezelf doet evolueren.
 • Je bent discreet en kan verschillende ballen tegelijk in de lucht houden (ook onder tijdsdruk).

Troeven

 • Je hebt een goede kennis van het Frans
 • Juridische achtergrond of ervaring

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit): min 80%

Telewerk mogelijk

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 04/10/23 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@bosa.fgov.be 

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • We hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de burger en ik merk bij mijn collega’s dat daar ernstig werk van wordt gemaakt.
  Christine Grigolato
  Projectleidster human resources
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Christine Grigolato
 • Portret Shana Vanderidt
  We kunnen onze tijd zelf organiseren en onze taken heel zelfstandig beheren.
  Shana Vanderidt
  HR Officer bij PersoPoint
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Shana Vanderidt
 • Portret Sofie Van Damme
  We zijn echt goed bezig op vlak van testing!
  Sofie Van Damme
  Consultant Testing
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sofie Van Damme
 • Portret Reindert Van Reusel
  Binnen de FOD BOSA wordt er constant gewerkt om onze diensten en platformen te verbeteren.
  Reindert Van Reusel
  Consultant HR services
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Reindert Van Reusel
 • Portret Amandine Drossart
  We werken aan verschillende projecten maar overleggen ook heel veel.
  Amandine Drossart
  Consultant HR Methods
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Amandine Drossart
 • Portret Charlotte Haling
  Wij werken resultaatgericht maar gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid.
  Charlotte Haling
  HR Officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Charlotte Haling
 • Portret Vera Van De Velde
  Ik ben vooral fier dat ik iets kan betekenen voor de personeelsleden en dat ik hun kan helpen als ze met vragen zitten.
  Vera Van De Velde
  HR officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Vera Van De Velde
 • Portret Naomi De Roeck
  De FOD BOSA is een zeer kleurrijke, dynamische omgeving met zeer enthousiaste ambtenaren met een erg uiteenlopende achtergrond.
  Naomi De Roeck
  Verantwoordelijke aankoopbeleid
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Naomi De Roeck
 • Portret Marc Bruyland
  Ik besefte dat ik hier mijn talenten kan ontplooien voor maatschappelijk relevante doelstellingen.
  Marc Bruyland
  IT business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Marc Bruyland
 • Portret Sarah De Leeuw
  "Sarah die 8u per dag aan een bureau gaat zitten, dat kan niet!" was het gedacht van velen.
  Sarah De Leeuw
  Medewerker 1ste lijn
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sarah De Leeuw
 • Portret Aurore Despontin
  Bij de overheid vormen we één grote familie die elkaar ondersteunt: dat is een ongelofelijke meerwaarde.
  Aurore Despontin
  Directeur-generaal Interne Ondersteunende Dienst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Aurore Despontin
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk met vertrouwen en autonomie, wat stimulerend is!
  Florence Malchair
  Consultant diversiteitsmanagement
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Florence Malchair
 • Portret Thomas Debiève
  Elk van ons kan op zijn of haar niveau een impact hebben op onze samenleving en dat drijft me vooruit, elke dag opnieuw.
  Thomas Debiève
  Service Manager
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Thomas Debiève
 • Portret Eléonore Maisse
  Mijn werk staat in het middelpunt van de budgettaire en economische actualiteit in België.
  Eléonore Maisse
  Begrotingscoördinator
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Eléonore Maisse
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk in een moderne organisatie die me de mogelijkheid geeft tot bijscholing en waar ik verder kan doorgroeien.
  Walter Lippens
  Preventie-adviseur - arbeidsarts
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Walter Lippens
 • Icoon medewerker zonder foto
  Nieuwe projecten volgen elkaar regelmatig op. Dat alles maakt de job veelzijdig en interessant.
  Larissa Persoons
  Business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Larissa Persoons
 • Portret Hind Sassi
  Wij dragen ons steentje bij aan de goede werking van onze maatschappij en van ons land
  Hind Sassi
  Eerstelijnsmedewerker
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Hind Sassi
 • Portret Jeroen Pacolet
  Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een gemiddelde werkdag, omdat mijn job zo gevarieerd is.
  Jeroen Pacolet
  Projectleider
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Jeroen Pacolet
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik hou echt veel van de ontspannen en goede sfeer.
  Célia Ciancio
  Applicatiebeheerder FEDCOM
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Célia Ciancio