Dossierbeheerder Fisconetplus - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Financiën) (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23158

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: Organisaties | Talent Exchange.

 

Fisconetplus, de kennisdatabank van FOD Financiën en best gespecialiseerd uitgever 2022 (Forum for the future) is op zoek naar een collega voor de Duitstalige publicatiedossiers. Er is geen vertaling van wetgeving vereist.

 

 • Je bent het aanspreekpunt op de dienst voor de Duitstalige dossiers;
 • Je helpt je collega’s in het beheer van de trefwoorden voor de kennisdatabank;
 • Je schrijft kleine samenvattingen;
 • Je helpt in de coördinatie van de teksten en voor de algemeen communicatie;
 • Je moet geen wetgeving vertalen;
 • Je voert verschillende taken uit die bijdragen aan het beheer van een kennis-databank gespecialiseerd in fiscaal recht en richt je hierbij specifiek op de Duitstalige informatiebronnen van de dienst;
 • Je verzamelt, catalogiseert, inventariseert, bewaart en verspreidt documentatie en informatie in het domein van de fiscaliteit;
 • Je volgt autonoom je eigen dossiers op om deze op een correcte, objectieve en efficiënte manier af te handelen;
 • Je geeft advies aan andere collega’s van het team om de afhandeling van de dossiers op een snelle, correcte en efficiënte wijze te laten verlopen;
 • Je draagt bij tot het uitwisselen van informatie en ondervindingen met andere dossierbeheerders om zo ‘best practices’ onderling te kunnen delen;
 • Je geeft vlot antwoord op de vragen van gebruikers;
 • Je toont een grote interesse in kennismanagement en zorgt ervoor dat je je kennis en expertise op een hoog niveau kan brengen;
 • Je gebruikt je eigen interesse ook om collega’s te enthousiasmeren en te ondersteunen. Je kan gevraagd worden om deel te nemen aan vergaderingen of specifieke of thematische opleidingen.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek (enkel digitaal).

Wij zorgen voor de fiscale opleidingen en het publicatieprocess van Fisconet.

Werkgever

Fisconet maakt deel uit van het kenniscentrum binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Het Kenniscentrum bestaat uit twee directies: de Infotheek en Fisconetplus.

Fisconetplus is de fiscaal-juridische kennisdatabank van het Departement. Dit is een tweetalige gegevensbank (Nederlands en Frans). Bepaalde documenten zijn ook beschikbaar in het Duits en in het Engels. Het gaat om wetteksten, bestuursdocumenten en rechtspraak die nodig zijn voor het dagdagelijkse werk van de ambtenaren. Daarnaast is er de mogelijkheid om meer dan 700 elektronische publicaties afkomstig van erkende uitgevers zoals Kluwer, Larcier, De Boeck, enz. te raadplegen. De inhoud van de documenten is toegankelijk via een internet- en intranetportaal.

 

De dienst Fisconetplus is onderverdeeld in meerdere teams in functie van de materie (belastingen, btw, patrimoniumdocumentatie, douane en accijnzen, regionalisering-bank-verzekering, …). Aan het hoofd van ieder team staat een teamleader die verantwoordelijk is voor de screening van de bronnen en de organisatie van de publicaties binnen zijn team.

 

 

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …

https://financien.belgium.be/nl/particulieren

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: Organisaties | Talent Exchange.

Generieke competenties:

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van je expertise.

 

Technische competenties:

 

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je  hebt ervaring met het maken van  teksten, verslagen, transcripties, vertalingen, templates op welke bestemd zijn voor een breed publiek (voornamelijk naar Duitstalige documenten toe)
 • Je zoekt terminologie op alsook alle andere informatie die nodig is voor de vertaling
 • Je onderwerpt je texten aan een kwaliteitscontrole toegespitst op de gebruikte terminologie

 Troeven:

 • Aangezien je met meertalige documenten zal werken, is een functionele kennis van andere talen (Frans, Engels, etc.) een pluspunt.
 • Goede kennis van de courante officetoepassingen (Word en SharePoint) is een pluspunt.

 

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: Organisaties | Talent Exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden.

Telewerk mogelijk: Ja. 

Procedure

 1. Deelnemingsvoorwaarden: 
 • De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: Organisaties | Talent Exchange. 

 

Hoe solliciteren?                                                        

Om je kandidaat te stellen stuur je een motivatiebrief en een recent CV, ten laatste op  15/10/2023 naar volgend e-mailadres: talentexchange@minfin.fed.be met vermelding van het referentienummer.

 1.  Selectieprocedure

  Onderzoek van de ontvangen kandidaturen in functie van de volgende criteria:

 • Competenties
 • Motivatie
 • Ervaring
 •  Gesprek (max. 1,5 uur): gesprek over je profiel, je ervaring, je motivatie en interesse voor de opdracht.

Tijdens het interview zal je onderworpen worden aan een korte dialoog voor het testen van je kennis Duits in deze professionele context.

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: Organisaties | Talent Exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 15/10/2023 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minfin.fed.be - met het referentienummer.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart