Projectmanager (m/v/x)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23185

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

We zijn op zoek naar een getalenteerd persoon die de volgende taken zal uitvoeren:

 •  Optreden als centrale coördinator van een project en nauwe contacten onderhouden met een diverse groep interne en externe belanghebbenden (management, andere afdelingen, politieke autoriteiten, zusterorganisaties, de farmaceutische industrie, wetenschappelijke instellingen, distributeurs, enz.) om hun behoeften en hun vraag of visie te analyseren.
 • De verantwoordelijkheid hebben voor de uitrol van het project, de planning en coördinatie van de verschillende deelprojecten. Je plant en leidt vergaderingen, onderhandelt met de betrokken partijen en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde golflengte zit.
 • De specifieke scope definiëren van je project in overleg met je klant en de andere betrokken partijen. Je werkt deze uit in concrete doelstellingen en deliverables.
 • Vertalen van de projectvereisten in concrete actieplannen voor de verschillende partijen die bij het project betrokken zijn en stem deze met hen af.
 • Een communicatieplan opstellen en ervoor zorgen dat de hiërarchie en andere belanghebbenden correct en tijdig worden geïnformeerd over de voortgang van het project.
 • Leiding geven aan het projectteam dat bestaat uit medewerkers van de organisatie die aan het project zijn toegewezen. Je bewaakt de voortgang van het project en de deelprojecten en zorgt ervoor dat de deliverables worden gehaald op het gebied van kwaliteit, deadlines en budget. Indien nodig grijp je in en stuur je bij.
 • De voortgang van het project en eventuele risico's bewaken. Bij onvoorziene omstandigheden los je problemen zo snel mogelijk op.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

Het FAGG is de bevoegde autoriteit die instaat voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het FAGG werkt samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en met andere bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat de burger de geneesmiddelen en gezondheidsproducten heeft, die hij nodig heeft.

 

De activiteiten van het FAGG zijn opgedeeld in 3 Directoraten-generaal:

 

DG PRE-autorisatie" behandelt alle activiteiten die voorafgaan aan de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.

DG POST-autorisatie" voorkomt bijwerkingen verbonden aan het gebruik van geneesmiddelen of gezondheidsproducten door informatie te verzamelen. Het verzamelt informatie, evalueert deze en onderneemt zo nodig actie.

 

DG INSPECTIE houdt zich bezig met alle activiteiten met betrekking tot inspectie en controle.

Competenties

competenties:

 • User requirements vertalen in een scope met duidelijke doelstellingen
 •  Onderhandelen met projectstakeholders om een consensus te bereiken over de projectscope.

 •  Opstellen en bewaken van het projectbudget
 •  Opstellen en opvolgen van het projectplan
 •  De activiteiten van projectmedewerkers coördineren
 •  Projectrapporten leveren aan de verantwoordelijke autoriteiten

Troef

 • Kennis van Prince 2 methodologie
 • Goede kennis van het Frans

Expertise:

 • Relevante werkervaring in projectmanagement van bovenvermelde taken

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 21 november 2023 naar talentexchange@fagg-afmps.be met het referentienummer.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele Steens
  Ik ben erg trots op onze bijdrage tijdens de coronacrisis.
  Nele Steens
  Klinisch evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Steens
 • Portret Anne Mathy
  Er is geen onderlinge rivaliteit, iedereen staat altijd klaar om een andere collega een handje te helpen.
  Anne Mathy
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Anne Mathy
 • Portret Joëlle Warlin
  Ik heb in mijn job veel contact met andere wetenschappers.
  Joëlle Warlin
  Wetenschappelijk evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Joëlle Warlin
 • Voor onze taken wordt er rekening gehouden met de workload van iedereen.
  Nele Meganck
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Meganck