Projectmedewerker dienst communicatie van Dienst Vreemdelingenzaken (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23190

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Spreekt de wereld van de digitale technologie en automatisering je aan? Heb je interesse in de ontwikkeling van softwareprojecten? Dan ben jij de persoon die we nodig hebben om het dynamische team van projectmedewerkers van de dienst Communicatie van de Dienst Vreemdelingenzaken te versterken.

De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor het vertalen van beleidslijnen en doelstellingen van de Dienst Vreemdelingenzaken naar een globaal en extern communicatiebeleid en communicatieplannen. De dienst bestaat uit communicatiespecialisten die verantwoordelijk zijn voor de communicatiestrategie op gebied van sociaal mediabeleid en persbeleid van de Dienst Vreemdelingenzaken. De dienst Communicatie coördineert vragen en zorgt ervoor dat een professioneel imago overgebracht wordt naar externe partners: pers en media, NGO’s en de academische wereld.

De dienst Communicatie is op zoek naar een projectmedewerker voor de ondersteuning van verschillende innovatieve projecten rond de ontwikkeling van een chatbot (1 plaats).

Wat betekent dit in de praktijk?

 • Je werkt nauw samen met het projectteam om de chatbot te ontwikkelen, te testen en te implementeren;

 • Je staat in nauw contact met verschillende afdelingen van de Dienst Vreemdelingenzaken voor de uitwisseling van relevante informatie tijdens de ontwikkeling van de chatbot;

 • Je bent in staat om volledig autonoom te werken aan bepaalde projectopdrachten;

 • Je werkt actief mee aan het ontwikkeling van adequate requirements voor de chatbot en aan een vlotte interactie voor het garanderen van een optimale gebruikerservaring;

 • Je draagt actief bij aan de voortdurende optimalisering van de chatbot op basis van de analyse van gebruikersfeedback en andere relevante informatievergaring;

 • Je neemt op regelmatige basis deel aan teamvergaderingen;

 • Je bent in staat om je eigen visie te delen om zo bij te dragen aan een transparante communicatie en efficiënte coördinatie van taken. 

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst Communicatie van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de FOD Binnenlandse Zaken (Pachecolaan 44, 1000 Brussel).

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Sedert augustus 2022 is het opvangcentrum Zaventem operationeel. Aan dit centrum worden enkel asielzoekers toegewezen bij wie de DVZ een Eurodac 1 – hit heeft vastgesteld. De Eurodac 1 – hit wijst op een eerder asielverzoek in een andere Europese lidstaat. In dit centrum wordt alle expertise van DVZ en Fedasil samengebracht. Het beheer van dit centrum valt onder de Dienst Vreemdelingenzaken omdat zij instaan voor het opstarten van de dossiers richting terugkeer. Fedasil heeft een ondersteunende rol wat betreft logistiek en opvang in het kader van de opvangwet van 12 januari 2007.

Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek, Zaventem en Vottem.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (Immigration Office | IBZ). Bekijk ook het filmpje van DVZ.

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.

Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over:

zes algemene directies:

 • Civiele Veiligheid
 • Nationaal Crisiscentrum
 • Dienst Vreemdelingenzaken
 • Veiligheid & Preventie
 • Identiteit & Burgerzaken
 • Innovatie & Digitale oplossingen

vier onafhankelijke diensten:

 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
 • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
 • de Federale diensten van de Gouverneur

overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten.

Competenties

 • Je bent tewerkgesteld in niveau A.
 • Er is geen ervaring vereist.
 • Motivatie is voor ons de belangrijkste factor. 
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.
 • Je hebt affiniteit met informaticatools en software.
 • Je bent in staat om autonoom te werken.
 • Opgelet! Je moet de Belgische nationaliteit hebben om deze functie te kunnen uitoefenen.

Een overzicht van de vereiste competenties voor deze functie (A1):

Gedragsgerichte competenties

 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Service gericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Technische competenties

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden: zowel schriftelijk als mondeling, zowel online als face-to-face.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Aanbod

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Je behoudt jouw huidige weddeschaal en voordelen. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Procedure

Stap 1:  Analyse van je cv op basis van de competenties en de motivatie

Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

Stap 2: Gesprek (max. 1u)

Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens dit gesprek worden je profiel, je competenties, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet! 

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV ten laatste op 31 januari 2024 naar het volgende e-mailadres: Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en zorgen voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot de selectie voor alle kandidaten.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo