Budgetbeheerder (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23195

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Voel je je geroepen om aan de slag te gaan binnen de materie budgetbeheer? Ben je op zoek naar een afwisselende functie waarin je in contact staat met interne en externe partners? Spreekt vooral de cijfermatige kant van de organisatie je aan en vind je het leuk om de rol van accountant op te nemen in de dossiers en bij vragen van collega's?

Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken, want de Cel Budget van de dienst OCC is op zoek naar een nieuwe collega die we met veel plezier zullen begeleiden en coachen bij het opnemen van de volgende taken:

 • Budgettaire dossiers voorbereiden in samenwerking met de P&O dossierbeheerders en zorgen voor de volledigheid en consistentie ervan.
 • Verzamelen van de voor het dossier relevante informatie door contact op te nemen met de P&O dossierbeheerders en de budgetbeheerders van de andere afdelingen.
 • Controleren van de juistheid van de gegevens door middel van bijvoorbeeld tabellen, monitoring, controle van de facturen en bewijsstukken.
 • Opmaak van nota’s, bestelbons, rapporten, etc.
 • Dossiers beheren inzake de verschillende budgetten die door de dienst opgevolgd worden, bv.: budgetten Academie, budget NMBS, budget Employer Branding, budgetten voor vertegenwoordigers en douane-attachés bij ambassades of internationale organisaties, verzekeringen (vb. hospitalisatieverzekering), budget Welzijn, werkingsbudget SDPO, etc.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …

De Stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) heeft als missie het binnen de beschikbare middelen duurzaam aantrekken, motiveren, toewijzen, belonen en ontwikkelen van de medewerkers opdat de FOD Financiën en al zijn entiteiten de aan hen toevertrouwde opdrachten efficiënt en doeltreffend kunnen uitvoeren.

De dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC) maakt deel uit van de Stafdienst P&O van de FOD Financiën. Deze dienst verzorgt de interne communicatie voor de medewerkers van de FOD op het vlak van HR, is verantwoordelijk voor de business analyses en het procesbeheer, het beheer en de opvolging van de P&O projecten en programma’s, en staat in voor het budget en de managementondersteuning voor de strategische ontwikkeling van de Stafdienst P&O.

De Cel Budget volgt de budgetaanvragen van de verschillende P&O diensten op en zorgt ervoor dat de dossiers correct worden opgevolgd in samenwerking met de betrokken diensten van Stafdienst Begroting en Beheerscontrole

Competenties

Competenties

 • In team werken

 • Servicegericht handelen

 • Objectieven behalen

Troeven

 • Een eerste ervaring in boekhouding en/of accountancy

 • Kennis inzake overheidsopdrachten

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 10/12/2023 naar talentexchange@minfin.fed.be met het referentienummer XNT23195.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart