Adviserend arts (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNT23205

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Deeltijds

Jobinhoud

Doel

 U bent verantwoordelijk – samen met uw collega’s van de medische cel- voor het bewaken van een kwaliteitsvolle, toegankelijke en kosten efficiënte medische begeleiding van verzoekers tot internationale bescherming (VIB) onder de bevoegdheid van Fedasil. Dit gaat zowel over VIB’s binnen als buiten het opvangnetwerk. . Als adviserend arts bent u verantwoordelijk voor adviezen met betrekking tot de ten laste name van uitzonderlijke medische kosten, aanvragen verlenging materiële hulp en uitzonderingen transfer naar een open terugkeer plaats om medische redenen.

 

Inhoud

 • U beslist over de ten laste name van uitzonderlijke medische kosten voor VIB die niet in een opvangstructuur verblijven (“no shows”).
 • U geeft een medisch advies voor aanvragen over een verlenging van materiële hulp (opvang) omwille van medische redenen (artikel 7).
 • U geeft een advies voor aanvragen over een uitzondering van transfer naar een open terugkeerplaats omwille van medische redenen.
 • U volgt complexe individuele “No Show” dossiers van nabij op en adviseert hierin.
 • U helpt mee om duidelijke richtlijnen voor ten laste name van uitzonderlijke medische kosten op wetenschappelijke basis te ontwikkelen in samenspraak met collega (medisch en niet-medisch) onder andere via een werkgroep.
 • U ondersteunt het verzamelen van medische data en staat in voor de analyse en statistieken ivm de aavragen en de adviezen en beslissingen.
 • U analyseert de data en verzorgt de nodige rapportering naar collega’s, de nationaal medisch coördinator en andere bevoegde personen, diensten of instanties.
 • U overlegt met collega’s van de medische cel over complexe dossiers en garandeert een optimale informatie uitwisseling zowel binnen de diensten van het Agentschap als met partners.
 • U identificeert en meldt regelmatig moeilijkheden, problemen en goede praktijken.
 • U neemt deel aan vergaderingen van de medische cel voor overleg, bespreking van evt. problemen, input en formulering van aanbevelingen en constructieve voorstellen inzake gezondheidsbeleid
 • U neemt deel aan specifieke globale projecten en medische werkgroepen met betrekking tot medische opvang - overeenkomstig de doelstellingen opgenomen in het jaarlijks operationeel plan - zoals bijvoorbeeld de revisie van het medisch vademecum

Werkgever

Context

 • De Medische cel maakt deel uit van de directie Operationele Diensten op de hoofdzetel van Fedasil.
 • De dienst Procesbeheer behandelt aanvragen voor verlenging van materiële hulp en uitzonderingen transfer naar een open terugkeer plaats. Indien de aanvraag om medische redenen ingediend wordt, wordt een advies gevraagd aan de adviserend arts.
 • De vraag tot ten laste name van medische zorgen voor VIB’s niet verblijvend in het opvangnetwerk verloopt ook via de dienst Procesbeheer. Als adviserend arts adviseert u, overlegt u en beslist u over de ten laste name van uitzonderlijke medische zorgen.
 • Als Adviserend arts werkt u binnen de medische cel. De medische cel is een multidisciplinair team dat momenteel bestaat uit één nationaal medisch verantwoordelijke, één adjunct nationaal medisch verantwoordelijke, twee artsen, één verpleegkundige, één psychosociaal coördinator, één e-health verantwoordelijke en één administratieve medewerker die samen instaan voor het medisch beleid van het opvangnetwerk voor VIB’s in België, inclusief de dienst Dispatching.
 • De medische cel valt onder de verantwoordelijkheid van de directie Operationele Diensten. Deze directie is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het opvangbeleid in heel België.
 • U legt rechtstreeks verantwoording af aan de nationaal medisch coördinator.

 

(Meer informatie over Fedasil vind je op www.fedasil.be).

http://www.fedasil.be

Competenties

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 • Diploma vereiste: U bent houder van een diploma in de geneeskunde (MASTER) en bent ingeschreven in de Orde der Geneesheren.
 • Bijkomende opleidingen zoals verzekeringsgeneeskunde en gezondheidseconomie zijn een sterk pluspunt maar geen vereiste.
 • Een opleiding en/of ervaring en/of een master in volksgezondheid en/of ziekenhuismanagement is eveneens een pluspunt.
 • In totaal heeft u minstens 2 jaar nuttige werkervaring (2 jaar ervaring op niveau voor interne kandidaten binnen de overheid). Ervaring als adviserend geneesheer is een pluspunt.
 • Een brede kennis van de organisatie van de zorgsector en de bestaande ziekenhuisnetwerken in België is een pluspunt.
 • U heeft een grondige kennis van het Nederlands, alsook een goede kennis van het Frans en een praktische kennis van het Engels.
 • U kunt vlot overweg met de courante software en u bent analytisch ingesteld.
 • U heeft sterke sociale en communicatieve vaardigheden en bent in staat om mensen met verschillende visies bijeen te brengen om gemeenschappelijke projecten te realiseren.
 • U bent bovendien diplomatisch en besluitvaardig.
 • U werkt graag in team, u bent flexibel ingesteld en in staat om u aan te passen aan de werk organisatie van uw collega’s en hiërarchie.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U werkt in een tweetalige omgeving. Een goede kennis van de 2e landstaal is noodzakelijk.

U kan een project opstarten, een tijdsplanning opmaken en respecteren, prioriteiten stellen en een project tot een goed eind brengen samen met de verschillende actoren.

U werkt autonoom en neemt initiatief.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Aanbod

Type overeenkomst

Halftijdse arbeidsovereenkomst, vervangingscontract (19 uur). Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar. 

Je wordt aangeworven op niveau NA21 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt tussen €4.399 en €5.365 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be 

Voordelen

Categorie A: administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

Flexibel uurrooster

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Procedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek met vooraf een schriftelijke test. Selectie voor de openstaande functies zal plaatsvinden op de hoofdzetel van Fedasil op donderdag, 11 januari 2024. Graag vragen wij u deze dag vrij te houden in u agenda. De concrete planning met exacte uren zal later aan u gecommuniceerd worden. We zullen u tijdig op de hoogte stellen van de verdere details.

De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Voor bijkomende info, contacteer Mateus Bontor (selectieverantwoordelijke) via mateus.bontor@fedasil.be en hector.zanvo@fedasil.be 

Solliciteren

Zin om te solliciteren?

Kiezen voor Fedasil betekent kiezen voor een boeiende multiculturele werkomgeving. Via onze missie, bevinden we ons in de kern van de samenleving, van buurtproblematiek tot internationaal niveau. Fedasil is een organisatie waar flexibiliteit en innovatie sterk worden gewaardeerd. Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie?

Dien je kandidatuur in tgen uiterlijk 31/12/2023 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma

http://www.fedasil.be

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.