Vertaler - revisor (m/v/x)

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT23207

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking speelt een centrale en prominente rol in talrijke nationale en internationale aangelegenheden. 

Voor een bijzondere opdracht in de nasleep van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU zoeken we een nieuwe collega om onze vertaaldienst te versterken. We zoeken een bevlogen en stressbestendige vertaler-revisor die niet alleen zijn of haar passie voor talen meebrengt, maar ook goed functioneert binnen een team en een diepgaand revisiewerk op prijs stelt als kwaliteitswaarborg.

We zijn een klein – maar fijn – dynamisch team van zeven collega’s, dat uit een Nederlandstalige en Franstalige afdeling bestaat. Ben je een gemotiveerde vertaler-revisor en wil je de Nederlandstalige afdeling met taalraad en -daad bijstaan? Dan ben je bij ons meer dan welkom. 

Klinkt je dat als muziek in de oren? Dan bieden we je graag een greep uit het mogelijke takenpakket:
•    Je verwerkt de inhoudelijke en terminologische informatie van alle meertalige vertaalopdrachten in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU;
•    Je vertaalt en reviseert samen met het huidige team teksten vanuit het Frans en het Engels naar het Nederlands voor de dagelijkse behoeften van de dienst;
•    Je vult de nieuwe terminologiedatabank Voorzitterschap in 4 talen aan (Nederlands-Frans-Engels-Duits) en werkt de fiches uit over de specifieke aangelegenheden van de FOD BZ;
•    Je vult de bestaande terminologiedatabanken aan;
•    Je biedt onze aanvragers taalkundig en terminologisch advies, in het kader van de algemene werking van de dienst.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

De vertaaldienst – P&O5.4

De vertaaldienst behandelt de meest uiteenlopende documenten die verband houden met het werkterrein en de werking van de FOD, onder andere de verdediging van de belangen van de Belgische Staat, bestekken, rapporten voor internationale organisaties of voor het parlement, politieke nota’s, managementplannen, personeelszaken en externe communicatie.

De belangrijkste werktalen zijn Nederlands en Frans. Zo nodig wordt de dienst ook verzocht te vertalen uit het Engels, Duits en Spaans. Een groot aantal vertalingen naar het Engels en het Duits worden door een extern bureau uitgevoerd, en in de mate van het mogelijke intern herlezen.

De FOD (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel)

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

https://diplomatie.belgium.be/nl/werken-voor-fod-buitenlandse-zaken

Competenties

Wij zijn op zoek naar iemand die de volgende competenties bezit:

 • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hun een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

De volgende vaardigheden zijn voor ons een troef:

 • Je bent vertrouwd met software zoals MultiTrans, Trados of een ander vertaalhulpmiddel of hebt ervaring met het gebruik ervan.
 • Je kan vlot werken met MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …) en hebt al gewerkt met SharePoint en MS Teams.

Opgelet!

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: 6 maanden

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. Dit gesprek zal in Brussel plaatsvinden.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Stel je kandidaat door voor 28 juli 2024 te solliciteren via ons online platform SuccessFactors.

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=4382&company=fodbuitenl

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Jasmien De Winne
  Het is zeer verrijkend om in een nieuwe omgeving terecht te komen en op korte tijd ontzettend veel nieuwe mensen te leren kennen.
  Jasmien De Winne
  Consul op de ambassade van België in Hanoi
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Jasmien De Winne
 • Portret Nelson Castiaux
  Geen enkele dag is dezelfde als je op een ambassade in Nigeria werkt.
  Nelson Castiaux
  Consul bij de Ambassade van België in Abuja (Nigeria)
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Nelson Castiaux
 • Portret Marine Kravagna
  Er zijn hier mogelijkheden om een lange carrière uit te bouwen.
  Marine Kravagna
  Energie-attaché en coördinator Green Deal
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Marine Kravagna
 • Portret Latifa Rhomari
  Eigenlijk is alles aanwezig om tevreden te zijn.
  Latifa Rhomari
  ICT business analyst
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Latifa Rhomari
 • Portret Gert Droessaert
  Mijn beeld van de federale overheid is positiever geworden sinds ik hier effectief aan de slag ben.
  Gert Droessaert
  Change Manager
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Gert Droessaert
 • Portret Paul Lambert
  Je maakt de hele projectcyclus mee, aangezien we hier uitgaan van een langetermijnperspectief.
  Paul Lambert
  Diensthoofd cybersecurity
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Paul Lambert