Frontoffice medewerker (m/v/x)

POD Maatschappelijke Integratie
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24024

Taal

Nederlands

Diploma

 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

B

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Heb jij interesse om het over een andere boeg te gooien?

Kom bij de POD Maatschappelijke Integratie en doe mee in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Je leert over het Leefloon bij de OCMW's en je luistert en beantwoordt vragen van vzw's, OCMW's, voedselbanken en ondersteund hen in de uitvoering van hun opdrachten.

Opgelet!

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht, tijdelijk en voorbehouden voor statutaire federale ambtenaren en federale ambtenaren van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Als frontoffice medewerker begin je met een opleidingstraject:

- Je collega’s leren je hoe je het elektronisch dossier correct interpreteert, hoe je de volledigheid ervan nagaat en hoe je tot een beslissing in het dossier komt.

- Ondertussen leer je ook de IT-omgevingen kennen waarbinnen je werkt.

- Collega’s van de juridische dienst en van de inspectiedienst lichten je stap voor stap de reglementering met betrekking tot het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) toe. Net als alle andere relevante reglementering.

Je begint met eenvoudige dossiers die je nakijkt, behandelt en afsluit volgens de interne procedures en de regelgeving.

- Eenvoudige binnenkomende vragen per mail of telefoon beantwoord je zelf. Je krijgt hiervoor de tijd om info op te zoeken en antwoorden te checken.

Je blijft je continue bijscholen in de materie:

- Je neemt deel aan de infosessies die de juristen en inspecteurs organiseren.

- Je staat in continue contact met je collega’s en diensthoofd en deelt je kennis en wisselt ervaringen uit.

- Samen met je collega’s sta je in voor de permanentie van de Frontoffice. Van maandag tot vrijdag is de FrontOffice bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16 uur en dit via telefoon en mail. Je organiseert deze permanentie met jouw 7 andere Nederlandstalige collega’s. Je verzekert de permanentie vanuit het kantoor in Brussel of vanuit je thuis.

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Frontoffice, van de POD Maatschappelijke Integratie (Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 1651000 Brussel).

De Frontoffice bestaat uit zo’n 15 medewerkers. De dienst staat in contact met alle OCMW’s in België via telefoon en mail. Wij ondersteunen de OCMW's in de uitvoering van hun maatschappelijke dienstverlening. Maar ook vzw’s en voedselbanken contacteren ons met vragen en feedback inzake armoedebestrijding en voedselhulp in België.

Binnen de dienst zijn er regelmatige formele overlegmomenten en daarnaast sta je in continue contact met je collega’s om informatie en kennis zo vlot mogelijk te laten doorstromen. En dit ongeacht of je van thuis werkt of op bureau in Brussel. Verder wordt de dienst ondersteund vanuit de Juridische dienst en de Inspectiedienst. Zij zorgen ervoor dat je tenalle tijden over de juiste info beschikt om je job kwaliteitsvol uit te voeren.

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) is een jonge organisatie waar iedereen zijn plaats kan vinden. Het is een federale overheidsinstelling die de fundamentele sociale grondrechten voor iedereen in België op een duurzame wijze garandeert.

Sinds meer dan 15 jaar verdedigt de POD MI het recht op maatschappelijke integratie, door een menswaardig leven trachten te waarborgen aan personen die tussen de mazen van het sociale zekerheidsnet vallen en die in armoede leven. Zo draagt de POD MI bij tot het ontwerp van de regelgeving, hij informeert en adviseert zijn doelpubliek en partners over de bestaande maatregelen en acties en beheert de financiële stromen, verbonden aan maatschappelijke integratie (vooral leefloon en sociale hulp) en armoedebestrijding. De POD MI staat eveneens in voor de aankoop en de distributie van voedselhulp voor het hele grondgebied.

Doelstellingen van de POD MI

 • Het recht op maatschappelijke integratie verdedigen;
 • Armoede en sociale uitsluiting bestrijden in al hun dimensies;
 • Zich inzetten voor sociale cohesie en duurzame ontwikkeling van de grote steden;
 • De integratie waarborgen door voorrang te geven aan de maatschappelijke hulp;
 • De OCMW’s en vzw’s ondersteunen in de correcte toepassing van de reglementering ikv het leefloon en de maatschappelijke hulp.

Waarden

 • Respect;
 • Kwaliteit en klantgerichtheid;
 • Openstaan voor verandering;
 • Gelijke kansen en diversiteit.

http://www.mi-is.be

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden

Een goede motivatie is belangrijk.

 

Pluspunten

 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is kennis van Frans een pluspunt.

Opgelet!

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht, tijdelijk en voorbehouden voor statutaire federale ambtenaren en federale ambtenaren van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht, tijdelijk en voorbehouden voor statutaire federale ambtenaren en federale ambtenaren van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

 

Duur van de opdracht : maximum 12 maanden

Missie onmiddelijk beschikbaar

Werkregime: voltijds of deeltijds (80 of 90%)

 • mogelijkheid tot telewerk
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie. Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je  verdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (+/- 1u ): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

Omdat er soms veel kandidaten zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaten van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet!

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 29/2/2024 naar het volgende e-mailadres: MI.hrm@mi-is.be - met als referentie "Frontoffice medewerker"

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Amélie Legrand
  Onze job bestaat uit uitdagingen, uit battles die we moeten voeren voor het welzijn van iedereen.
  Amélie Legrand
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Amélie Legrand
 • Portret Fatma Yildiz
  Het feit dat je in armoede geleefd hebt, maakt je niet automatisch een goede ervaringsdeskundige.
  Fatma Yildiz
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Fatma Yildiz
 • Portret François Hansoul
  De dynamiek die gecreërd wordt, maakt deel uit van onze organisatiecultuur.
  François Hansoul
  Projectcoördinator
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about François Hansoul
 • Portret Lisa Asselman
  De POD Maatschappelijke Integratie is een jonge en dynamische organisatie die elk talent warm onthaalt.
  Lisa Asselman
  Projectcoördinator
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Lisa Asselman
 • Portret Antoine Verhamme
  Door in een federale administratie te werken, heb ik het gevoel dat ik deelneem aan projecten en processen die voordelig zijn voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare burgers.
  Antoine Verhamme
  Medewerker strategische cel HR
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Antoine Verhamme
 • Portret Emilie Clette
  Het werk is echt gevarieerd en ik heb een heel netwerk van mensen met wie ik kan samenwerken.
  Emilie Clette
  Specialist statistieken
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Emilie Clette
 • Portret Josée Goris
  De POD Maatschappelijke Integratie draagt zorg voor zijn personeel.
  Josée Goris
  Expert beleid internationale relaties
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Josée Goris