Database designer/engineer/administrator (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24044

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het gaat om een functie vol uitdagingen waarbij je een essentiële rol hebt in het tot een goed einde brengen van een complexe project binnen de dienst ICT van Fedasil.

Meer bepaald is er binnen Fedasil nood aan een centralisatie van meerdere blokken gegevens, die zich op dit moment verspreid bevinden binnen het agentschap.

 

Als database designer verwachten wij dan ook dat je:

 • De bestaande gegevens in kaart brengt, in samenwerking met onze business analysten.
 • Een geïntegreerde database structuur uitwerkt en oplevert.

 

Als database engineer verwachten wij dat je:

 • De uitgewerkte database structuur implementeert door gebruik te maken van alle knepen van het vak (partities, views, generated columns, etc.), met een oog op de nodige performantie.
 • Documentatie oplevert over de gebruikte technieken en de specifieke details van deze implementatie.

 

Als database administrator verwachten wij dat je:

 • De performantie van de database meet en in het oog houdt
 • Het verbruik van opslagruimte meet en in het oog houdt
 • Deze taken uitschrijft en de nodige kennisoverdracht organiseert zodanig dat de interne personeelsleden van Fedasil deze taken kunnen overnemen.

 

Werkgever

Je werkt bij de afdeling Algemene Diensten en specifiek bij de ICT-afdeling van het Agentschap op het hoofdkantoor.

http://fedasil.be

Competenties

Generieke competenties:

 • Je hebt kennis van projectmanagement.
 • Je kan je werk zelfstandig organiseren en neemt initiatief. 
 • Je kan prioriteiten bepalen in je werk en een planning respecteren.
 • Je werkt resultaatgericht en bent stressbestendig.

Technische competenties:

 •   Je hebt ervaring in het opzetten en managen van relationele databases.

Troeven:

 • Specifieke ervaring met PostgreSQL
  ·     Een goede kennis van de tweede landstaal (Frans) is onontbeerlijk.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: van 6 tot 12 maanden.

Het arbeidsregime is bespreekbaar, met het oog op flexibiliteit (minimum 50%).

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 28/04/2024 naar talentexchange@fedasil.be met de referentie 'database IT'.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...