EEN PROJECTMANAGER AFVAL EN HULPBRONNEN (M/V/X) (m/v/x)

Gemeente Elsene

Selectiecode

XNT24070

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Deeltijds

Jobinhoud

 • Je werkt aan de actualisering en verbetering van het Elsene Klimaatplan en bent, in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentediensten, verantwoordelijk voor de uitvoering van een strategie voor zero afval en zero plastic, in overeenstemming met de regionale Brudalex-regelgeving;
 • Je maakt een inventaris op van de afvalstromen die in de gemeente worden geproduceerd;
 • Je identificeert manieren om de productie van dit afval te verminderen of om het om te zetten in hulpbronnen via een opwaarderingsproces;
 • Je coördineert een reeks projecten in verband met duurzaam afvalbeheer (vermindering, omzetting en terugwinning) in samenwerking met de operationele diensten;
 • Je zoekt financieringsbronnen en stelt projectoproepen op;
 • Je begeleidt en ondersteunt de gemeentediensten bij het begrijpen van de problematiek rond afvalvermindering en hergebruik, zodat ze er bij hun werking rekening mee houden;
 • Je stelt bewustmakings- en opleidingsmodules voor over afvalvermindering en -terugwinning voor het gemeentebestuur en de burgers;
 • Je bent het referentiepunt voor duurzame evenementen (handleiding en charter voor organisatoren van evenementen, aanbevelingen, praktische ondersteuning, enz.).

Werkgever

In overeenstemming met de Europese, regionale en gemeentelijke klimaat- en milieudoelstellingen ontwikkelt de dienst Klimaat-Milieu-Energie (KME) langetermijnstrategieën voor een breed scala aan thema’s die verband houden met duurzame transitie, met een transversale aanpak binnen het gemeentebestuur. De dienst KME ondersteunt/faciliteert/activeert de implementatie ervan en helpt de diensten en inwoners bij deze duurzame transitie.

 De acties van de dienst KME zijn grotendeels opgebouwd rond het gemeentelijke Klimaatplan, dat deze dienst moet coördineren. Daarvan zijn de belangrijkste doelstellingen om de CO2-uitstoot van menselijke activiteiten in de gemeente zoveel mogelijk te verminderen, de biodiversiteit in stand te houden/ontwikkelen en het grondgebied zoveel mogelijk aan te passen aan de klimaatontregeling, en tegelijkertijd de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.

https://jobs.elsene.be/nl/vacature/101820/une-responsable-de-projets-dechets-ressources-h-f-x-/

Competenties

 • Je bent houder van een master- of bachelordiploma erkend door NARIC-Vlaanderen of de Franse Gemeenschap (voeg een gelijkwaardigheidsattest bij je kandidatuur indien van toepassing);
 • Goede kennis van en oprechte belangstelling voor zero waste en duurzame transitie zijn absoluut noodzakelijk voor de functie;
 • Sollicitanten met relevante ervaring in het beheer van projecten op het gebied van ecologische transitie en duurzame ontwikkeling zullen de voorkeur krijgen;
 • Je bent dynamisch, zelfstandig, georganiseerd en een uitstekende planner, je voert projecten binnen de gestelde termijnen uit;
 • Je kunt goed communiceren, en het woord nemen voor een publiek en het begeleiden van vergaderingen zijn geen enkel probleem voor je;
 • Je kan je opstellen als bemiddelaar tussen partijen met uiteenlopende belangen en je kan omgaan met spanningen en/of druk van groepen of individuen;
 • Je werkt graag in netwerkverband;
 • Je hebt uitstekende schrijfvaardigheden;
 • Ervaring in een gemeentebestuur en kennis van overheidsopdrachten zijn echte troeven;
 • Je hebt een taalcertificaat in bestuurszaken (Werkenvoor.be – voorheen Selor) behaald of bent bereid zo’n certificaat snel te behalen.

Aanbod

 • Deeltijds vervangingscontract (18u45/week);
 • Aanvangswedde (zonder anciënniteit) van 1.918,28 EUR (bruto maandloon); daarbovenop kan een geldelijke valorisatie komen indien je al beroepservaring hebt;
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (139,05 EUR bruto/maand);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van € 8;
 • Ten minste 31 verlofdagen per jaar naar rato van je prestaties;
 • Gratis abonnement (NMBS / MIVB / TEC / DE LIJN);
 • Fietsers-/voetgangerspremie;
 • Bedrijfsrestaurant met democratische prijzen;
 • Uitgebreid opleidingspakket voor nieuwe medewerkers;
 • Voorkeurstarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Aanvullend pensioenplan voor contractueel personeel (niet-benoemd personeel) - een voordeel gefinancierd door de administratie tijdens je loopbaan.

Solliciteren

Solliciteer nu via onze website: jobs.elsene.be

 

De kandidaatstellingen worden afgesloten op 13/05/2024

Extra info

De gemeente Elsene selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.