P&O-correspondent noodcentrales 112/101 (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24072

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Europese Unie vraagt de lidstaten om het gebruik van het nummer 112 te promoten als gemeenschappelijk oproepnummer voor alle hulp- en nooddiensten. Het doel van dit project is om burgers een vereenvoudigde toegang te bieden tot de verschillende hulpdiensten, identiek over het hele grondgebied.

De personeelsdienst HR 112/101 is verantwoordelijk voor het HR-beheer van het personeel dat werkt in de noodcentrales 112 (dringende medische hulpverlening en brandweer hulpverlening) en de 101 noodcentrales (politionele hulp) van de federale politie.

De FOD Binnenlandse Zaken moet, binnen de budgettaire grenzen, zorgen voor voldoende personeel (operationeel en administratief) om de oproepen in deze 112 en 101 noodcentrales te behandelen.

Dit omvat niet alleen selectie en rekrutering, maar ook het opvolgen van HR-processen zoals personeelsevaluatie en -ontwikkeling, statuut en arbeidstijdregeling. Er is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het welzijnsbeleid en de implementatie ervan in de noodcentrales.

De HR dienst 112/101 is op zoek naar een collega die aan verschillende stimulerende HR-projecten wil werken.

Taken:

 • Je neemt deel aan de verschillende projecten, processen en plannen die door de dienst worden beheerd en die betrekking hebben op verschillende thema's (evaluatie, statuut, arbeidstijdenregeling, personeelsontwikkeling, welzijn, enz.).
 • Je volgt de selectie- en aanwervingsprocedures van A tot Z in samenwerking met de stafdienst P&O.
 • Je neemt deel aan diverse HR netwerken.
 • Je bent  een intern aanspreekpunt. Je beantwoordt vragen van medewerkers en dienstverantwoordelijken om hen volledige en juiste informatie te bezorgen.
 • Je draagt bij aan een goede interne communicatie; je zorgt voor de circulatie van informatie (top-down / bottom-up).
 • Je traint en ondersteunt de leidinggevenden en medewerkers van de noodcentrales in nieuwe systemen en concepten.
 • Je deelt je kennis met de leden van je team.
 • Je stelt proces-verbalen op van vergaderingen (intern/extern) en neemt deel aan overlegcomités met de vakbonden.
 • Je ontwikkelt lokale initiatieven om problemen en knelpunten aan te pakken.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

Als hoofdrol op het vlak van hulp aan de bevolking coördineert de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken de middelen die op federaal niveau worden ingezet om burgers en goederen te helpen en te beschermen bij ongevallen, calamiteiten of rampen. Concreet gaat het om de 112 noodcentrales, de Civiele Bescherming en de brandweerdiensten. Elk van deze diensten is een essentiële schakel in de noodketen in België.

Ons hoofddoel is ervoor te zorgen dat de opdrachten van de noodcentrales, de Civiele Bescherming en de brandweer goed en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Deze drie diensten werken elke dag samen om onze veiligheid te garanderen.

De meldkamer is het kloppend hart van de hulpdiensten. 24/24 en 7/7 staan zeshonderd operatoren en calltakers in de centrales van 112 en 101 paraat.

Achter deze twee nummers gaan twee verschillende centrales met verschillende processen voor de behandeling van oproepen schuil. 112 behandelt de noodoproepen om dringende medische hulp en dringende brandweerhulp. Het Centrum voor Informatie en Communicatie van de federale politie (101) behandelt de oproepen om politiehulp. De centrales 101 werken nauw samen met de politiediensten zowel op lokaal als federaal niveau.

Calltakers maken deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. In de centrales werken collega's van verschillende diensten. Enerzijds heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid inbreng over de medische aspecten van de noodcentrales 112. Anderzijds werken de centrales 101 nauw samen met de politiediensten zowel op lokaal als federaal niveau.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Competenties

Generieke competenties:

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je reageert resultaatgericht op stress waarbij je de eigen emoties controleert en constructief omgaat met kritiek.

Troeven:

 • Je hebt interesse in HR-wetgeving.
 • Je bent vertrouwd met projectmanagement.
 • Je bent geïnteresseerd in het ondersteunen van medewerkers, het adviseren van leidinggevenden en het coachen van medewerkers.
 • Je bent flexibel en beschikbaar.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Je behoudt je huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Het arbeidsregime is bespreekbaar, met het oog op flexibiliteit (minimum 50%).

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 26 juni 2024 naar Jobs.NL@ibz.be.

Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand