Beheerder project “ontwikkeling van offshore zonneparken” (m/v/x)

POD Wetenschapsbeleid
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24075

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Dienst Onderzoeksprogramma's en -infrastructuren van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) zoekt extra talent, voltijds (of deeltijds, bijvoorbeeld halftijds in onderling overleg) voor het beheer en opvolging van een RRF (Recovery and Resilience Facility - Herstel- en veerkrachtfaciliteit) m.b.t. de ontwikkeling van offshore zonneparken.

Je voert, onder supervisie van een verantwoordelijke, de volgende taken uit:

 • Je verzekert het beheer en de opvolging van het project volgens de regels opgesteld door BOSA voor de RRF
 • Je verzekert de opstelling van de contracten/subsidiebesluiten en alle documenten gevraagd door de RRF-reglementering
 • Je werkt in nauw overleg met de financiële dienst, het KBIN (promotor van het project) en de FOD Volksgezondheid (PMO (Project Management Officer) van het project)
 • Je bent het aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot het project en de RRF-regels.
 • Je contacteert onderzoekers en het consortium voor eventuele bijkomende informatie

Werkgever

De Dienst Onderzoeksprogramma's en -infrastructuren van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) staat in voor de financiering van onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van de federale bevoegdheden en van de internationale engagementen die de federale overheid heeft aangegaan. In deze context staat de Dienst in voor de voorbereiding en het beheer van een portfolio aan financieringsacties waaronder verschillende onderzoeksprogramma's, onderzoeksinfrastructuren en science-policy interfaces en de deelname aan nationale en internationale samenwerkingsinitiatieven.

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met bijna 3000 medewerkers de vierde grootste Federale Overheidsdienst. BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context onder meer belast met:

 • De uitvoering van onderzoeksprogramma’s, -activiteiten en -netwerken op Belgisch en internationaal niveau;
 • Het beheer van de Belgische deelname aan de programma’s en activiteiten binnen de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en andere nationale en internationale organisaties verantwoordelijk voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
 • Het administratief, financieel en materieel beheer van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI’s) die deel uitmaken van het Departement, alsook de coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke dienstverlening;
 • De coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal vlak;
 • De ontwikkeling en analyse van indicatoren voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), evenals met de invoer ervan in internationale databanken.

Via de 10 federale wetenschappelijke instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid staat BELSPO in voor de studie, het beheer en de valorisatie van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed.

http://www.belspo.be

Competenties

Je bent in staat om een project te beheren in een onderzoeks- en innovatiecontext, met een focus op resultaten en deadlines.

Pluspunten

 • Je hebt kennis van overheidsopdrachten.
 • Je hebt kennis van de RRF reglementering, beheer van RRF projecten
 • Je hebt ervaring in het opstellen van contracten, subsidiebesluiten

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie
  Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken en die geen deel uitmaken van de deelnemende organisaties van Talent Exchange. 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties (www.talentexchange.be)

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 31/05/2024 naar het volgende e-mailadres: TalentExchange@belspo.be - met de functietitel als referentie - Talent Exchange.

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...