Communicatie-expert (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24078

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

2018 Antwerpen

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

OPGELET! Dit is een vacature van het Talent Exchange netwerk. De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Als communicatie-expert op het kabinet van gouverneur Cathy Berx beheers je de Nederlandse taal tot in de puntjes. Je liefde voor taal en literatuur vul je aan met een brede kennis en veel leergierigheid. De wereld is je inspiratiebron om teksten te schrijven, van sterke quotes en originele invalshoeken te voorzien. Je schrijft en je schaaft graag mee aan speeches, woorden vooraf, artikels, persberichten en openingsredes die inhoudelijk correct, boeiend om te lezen en  aangenaam om naar te luisteren zijn. Woorden kneed jij tot heldere, correcte, vlotjes lopende, prettig uit te spreken zinnen. Je schrijft kort en krachtig, in het juiste register en een vloeiende en gevatte stijl.

Nieuwe dossiers, thema’s of taken die op je bureau belanden volg je grondig en nauwgezet op. Je kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, de essentie samenvatten, een complex probleem inzichtelijk maken of een to-the-point vergadervoorbereiding maken, voorbereidingen voor panelgesprekken of debatten maken. Een strakke deadline of een last-minute opdracht schrikken je niet af. Integendeel, ze houden je scherp en geven je een positieve boost.

Zelf frisse ideeën, relevante thema’s of interessante projecten aanbrengen? Dat kan! Je weet wat er leeft in onze provincie, in onze maatschappij, in de wereld. Zo kan je je mening en inzichten kritisch onderbouwen, zorgvuldig formuleren en verdedigen. In een overleg of maildiscussie heb je aandacht voor de argumenten of visies van anderen, kan je standpunten onderscheiden, samenvatten, beoordelen en zoek je vooral mee naar consensus.

Als communicatie-expert krijg je een vaste stek op de dertiende verdieping in het Antwerpse provinciehuis. Het is de perfecte uitvalsbasis om jouw netwerk verder uit te bouwen (thuiswerken kan uiteraard ook). Je contacten zijn breed en divers: burgers met vragen, lokale besturen die geïnformeerd moeten worden, provinciale diensten waarop je beroep kan doen, internationale delegaties op bezoek, journalisten met stekelige vragen. Jij voelt daarbij steeds perfect aan wanneer een vlotte, directe en no-nonsense stijl kan, of wanneer een meer formele, diplomatische of empathische aanpak nodig is.

Werkgever

De Federale Overheid heeft opdrachten toevertrouwd aan de provinciegouverneur om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Voor de uitoefening van dit takenpakket worden vanuit de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken federale ambtenaren ter beschikking gesteld van de gouverneur.

Als communicatie-expert ga je aan de slag op het kabinet van gouverneur Cathy Berx. Als gouverneur van Antwerpen is zij verantwoordelijk voor onder meer noodplanning en crisisbeheer, criminaliteitspreventie en politionele veiligheid, protocollaire ontvangsten en representatie op provinciaal niveau Ze vormt zo een belangrijke schakel tussen de Vlaamse en federale overheid, de provincie en de lokale besturen. Veiligheid, crisisbeheer, (brand- en inbraak)preventie, organiseren van verkiezingen, uitreiken van wapenvergunningen… Medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken doen het allemaal en nog veel meer.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

http://www.gouverneurantwerpen.be/

Competenties

BELANGRIJK (wat is belangrijk als motivatie en om de functie te kunnen uitvoeren)

 • Je bent leergierig en bereid je kennis voortdurend bij te schaven in functie van de uit te voeren taken.
 • Je bent contactvaardig en bent in staat om je mondeling en schriftelijke zeer accuraat uit te drukken.
 • Je kan zelfstandig werken en organiseren maar zet je eveneens in voor het behalen van de teamresultaten.
 • Je bent een collegiaal en loyaal persoon.
 • Je bent dynamisch en flexibel ingesteld.
 • Je denkt proactief mee.
 • Je bent discreet, leergierig en oplossingsgericht.

 

MEERWAARDE (wat is interessant om reeds te kennen)

 • Schrijven van  speeches, persberichten, webteksten, bijdragen voor openingsrede, …
 • Ontwikkeling en opvolging van externe communicatieacties en –projecten.
 • Voorbereiding van inhoudelijke vergaderingen en redactie van verslagen voor diverse dossiers.
 • Klantgerichte ondersteuning (van lokale besturen).

ONTWIKKELINGSAANBOD (wat bieden we om je functie goed te kunnen uitoefenen)

De nodige begeleiding en opleiding worden intern voorzien.

Indien er opleidingen georganiseerd worden die nuttig zijn voor het uitoefenen van je taken, mogen die gevolgd worden, indien dit budgettair kan ingepland worden.

Aanbod

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Je behoudt je huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Procedure

1. Analyse van je cv: Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie. Gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (+/- 1u): Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden je profiel, je competenties, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken

Solliciteren

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV naar Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Geef zeker aan in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot de opdrachten voor al wie solliciteert.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand