Attaché opleiding (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24092

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Je maakt deel uit van het TEAM FORM:

 • Je analyseert opleidingsvragen van directies/entiteiten en stelt een oplossing voor.
 • Je zoekt synergieën in de opleidingsnoden van directies/entiteiten.  Je maakt een Globaal Opleidingsplan op.
 • Je zit regelmatig samen met de opleidingsverantwoordelijken van de directies/entiteiten om info te delen en behoeften te verzamelen
 • Je maakt publiciteit voor opleidingen door BOSA en verspreidt die.
 • Je ontwikkelt processen n.a.v. nieuwe wetgeving (5 dagen opleidingsverlof, scholingsbeding, werkplekleren)
 • Je speelt een belangrijke rol in de uitrol van de nieuwe opleidingsgtool: LMS (o.a. opleidingen organiseren)
 • Je beheert en organiseert zelf opleidingen.

 In overleg met de verantwoordelijke Team FORM wordt bekeken welke taken je precies zult doen.  Je bent ook back-up voor de taken van andere teamleden. 

Werkgever

Bij de Stafdirectie Personeel en Organisatie, staan onze medewerkers centraal. Wij zorgen voor de ontwikkeling van onze medewerkers en coördineren het algemene personeelsbeheer. Met onze directie ondersteunen we de strategische doelstellingen van de FOD Binnenlandse Zaken en dit in lijn met het federale P&O-beleid. Samen met de andere diensten: Planning & Selectie, Administratief Personeelsbeheer, Dienst Competentieontwikkeling,  Organisatieontwikkeling versterken wij de interne werking van FOD Binnenlandse Zaken. We zijn het hart van onze organisatie en dragen dan ook een warm hart toe naar onze medewerkers

De dienst Competentieontwikkeling heeft ruime taken op het gebied van opleidingen, stage/evaluatie, leiderschap, coaching/mentoring/intervisie, …

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.

Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken Innovatie & Digitale oplossingen), vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht de Federale diensten van de Gouverneur) en overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten.

https://www.ibz.be/nl

Competenties

 • Je hebt ervaring met digitale onderwijstoepassingen of je hebt het vermogen om je die snel eigen te maken, zelfstandig en/of via opleidingen;
 • Je hebt kennis van didactische methoden en benaderingen of je bent bereid om deze zelfstandig of via opleidingen eigen te maken;
 • Je bent FR of NL en hebt minstens een goeie passieve kennis van de 2de landstaal;
 • Je werkt autonoom
 • Je overlegt regelmatig met collega’s binnen en buiten de Directie Competentieontwikkeling
 • Je overlegt met andere FOD’s in functie van infodeling, delen van best practices,…

Pluspunt

 • Je hebt kennis van P&O materie.

Ontwikkelingsmogelijkheden

 • opleidingenstraject voor P&O profielen via BOSA

 • 121 begeleiding

Aanbod

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden

Contract: detachering via overeenkomst Talent Exchange

Je behoudt je voordelen en wedde.

Procedure

Stap 1: analyse van de cv’s op basis van het profiel en de motivatie

Bedankt om jouw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en ons een recent cv en een overtuigende motivatiebrief aan te leveren.

Stap 2: gesprek (ca. 1 uur)

Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de Stafdienst P&O. Het gesprek zal doorgaan in Brussel. Tijdens dit gesprek worden je profiel, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken.

Solliciteren

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 31 mei 2024 naar het volgende e-mailadres: jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel.

Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

We voeren een actief diversiteitsbeleid en zorgen voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot selecties voor alle kandidaten.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand