Projectleider - coach (m/v/x)

FOD Beleid en Ondersteuning
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24096

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

 Ga je graag uitdagingen aan? Hou je van teamwerk? Je bent leergierig en flexibel ? Je staat de klanten bij op een klantgerichte manier? Dan is deze missie voor jou.

 • Je verzamelt de nodige informatie voor analyse, identificeert mogelijke oplossingen, evalueert de verschillende pistes en ontwikkelt op basis daarvan een effectief en efficiënt implementatiescenario in samenspraak met je collega’s en klanten. 
 • Je bespreekt graag uitdagingen en dossiers met de andere teamleden om zo tot gedragen oplossingen te komen. Je legt je werk spontaan voor aan je collega's om opbouwende feedback te krijgen. Je brengt je collega's of leidinggevende onmiddellijk op de hoogte van moeilijkheden of knelpunten die je tegenkomt, vooral wanneer ze een impact kunnen hebben op de doelstellingen of het werk van het team. Feedback geven en krijgen gaat je vlot af, met het oog op vlot en aangenaam samenwerken.
 • Je luistert naar je klanten en begeleidt hen naar de meest geschikte oplossing voor hun behoeften en hun context, op basis van jouw kennis en ervaring.
 • Je waakt in al je taken voortdurend over de kwaliteit van het werk dat je levert, zelfs als het om details gaat.

Als projectleider voor de co-creatie van het Lumen netwerk omkader je het werk van de coaches van het netwerk en de ontwikkeling van hun competenties (75% van de werktijd). Je belangrijkste taken zijn:

 • Het beheren van coachingsaanvragen: behoefteanalyse, matching, ondersteuning/mentoring van coaches, evaluatie, follow-up van klantencontacten, enz.;
 • Het opzetten en het opvolgen van professionele opleidingen en andere ontwikkelingsactiviteiten voor coaches uit het Lumen netwerk;
 • Meewerken aan verschillende projecten, zoals communicatieprojecten, het verder aanvullen van de eCampus (online documentatie en leerplatform), de organisatie van een event, etc. volgens de noden van het team en het netwerk.

Als coach begeleid je individuen en teams (25% van de werktijd). Je neemt coachingaanvragen van A tot Z voor je rekening: behoefteanalyse, coaching en evaluatie, dit alles met respect voor de deontologische code.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

Er is één vacante plaats in het Lumen-team van DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning

Het Lumen-team staat in voor het coachingsaanbod en heeft 4 opdrachten:

 • De opleiding en certificering van coaches en begeleiders die in verschillende contexten inzetbaar zijn (veranderingsprocessen, leiderschapsontwikkeling, welzijn…);
 • Het opzetten en coördineren van een lerend netwerk van coaches en begeleiders;
 • Het beschikbaar stellen van coaches en begeleiders, op vraag van federale ambtenaren, teams en organisaties;
 • Het beschikbaar stellen van een raamcontract voor opleiding van coaches en het inschakelen van externe coaches.

Vanuit de tagline: “Inner sense, deeper impact”, wil het Lumen team coaching toegankelijk maken voor alle ambtenaren. Als projectleider draag je bij tot de ontwikkeling, verbinding en de groei van het netwerk van 200 coaches, afkomstig uit een twintigtal federale organisaties.

Het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA is het dienstencentrum dat de personeelsleden van de federale overheid begeleidt van hun rekrutering tot het einde van hun loopbaan. In dat kader levert het directoraat-generaal HR-diensten aan ambtenaren, kandidaat-ambtenaren en overheidsdiensten.

Het DG Rekrutering en Ontwikkeling biedt in dit verband ook een groot aantal leeroplossingen aan: opleidingen, online activiteiten, coaching, ...

FOD BOSA is de federale partner als het om IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten gaat. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD een controlerende rol.

https://bosa.belgium.be/nl

Competenties

Generieke competenties:

 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Klanten gerichtheid: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Technische competenties:

 • Je kent en beheerst het hele proces van het beheren van aanvragen voor professionele coaching voor individuen of groepen, in overeenstemming met de deontologie die in dat kader van kracht is.
 • Je hebt een praktische kennis van proces- en projectmanagement en bent in staat om te rapporteren over projecten en processen.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Expertise:

 • Je hebt een recente ervaring als coach en je hebt een professionele coachingsopleiding gevolgd van minstens 13 dagen

Troeven:

 • Je hebt affiniteit met de HR-sector, competentieontwikkeling, opleiding of coaching.
 • Je hebt minstens een passieve kennis van de andere taal (Frans, Nederlands).

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Het arbeidsregime is bespreekbaar, met het oog op flexibiliteit (minimum 50%).

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 19 juni 2024 naar talentexchange@bosa.fgov.be met het referentienummer.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • We hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de burger en ik merk bij mijn collega’s dat daar ernstig werk van wordt gemaakt.
  Christine Grigolato
  Projectleidster human resources
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Christine Grigolato
 • Portret Naomi De Roeck
  De FOD BOSA is een zeer kleurrijke, dynamische omgeving met zeer enthousiaste ambtenaren met een erg uiteenlopende achtergrond.
  Naomi De Roeck
  Verantwoordelijke aankoopbeleid
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Naomi De Roeck
 • Portret Marc Bruyland
  Ik besefte dat ik hier mijn talenten kan ontplooien voor maatschappelijk relevante doelstellingen.
  Marc Bruyland
  IT business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Marc Bruyland
 • Portret Sarah De Leeuw
  "Sarah die 8u per dag aan een bureau gaat zitten, dat kan niet!" was het gedacht van velen.
  Sarah De Leeuw
  Medewerker 1ste lijn
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sarah De Leeuw
 • Portret Shana Vanderidt
  We kunnen onze tijd zelf organiseren en onze taken heel zelfstandig beheren.
  Shana Vanderidt
  HR Officer bij PersoPoint
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Shana Vanderidt
 • Portret Sofie Van Damme
  We zijn echt goed bezig op vlak van testing!
  Sofie Van Damme
  Consultant Testing
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sofie Van Damme
 • Portret Aurore Despontin
  Bij de overheid vormen we één grote familie die elkaar ondersteunt: dat is een ongelofelijke meerwaarde.
  Aurore Despontin
  Directeur-generaal Interne Ondersteunende Dienst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Aurore Despontin
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk met vertrouwen en autonomie, wat stimulerend is!
  Florence Malchair
  Consultant diversiteitsmanagement
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Florence Malchair
 • Portret Thomas Debiève
  Elk van ons kan op zijn of haar niveau een impact hebben op onze samenleving en dat drijft me vooruit, elke dag opnieuw.
  Thomas Debiève
  Service Manager
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Thomas Debiève
 • Portret Reindert Van Reusel
  Binnen de FOD BOSA wordt er constant gewerkt om onze diensten en platformen te verbeteren.
  Reindert Van Reusel
  Consultant HR services
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Reindert Van Reusel
 • Portret Eléonore Maisse
  Mijn werk staat in het middelpunt van de budgettaire en economische actualiteit in België.
  Eléonore Maisse
  Begrotingscoördinator
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Eléonore Maisse
 • Portret Amandine Drossart
  We werken aan verschillende projecten maar overleggen ook heel veel.
  Amandine Drossart
  Consultant HR Methods
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Amandine Drossart
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk in een moderne organisatie die me de mogelijkheid geeft tot bijscholing en waar ik verder kan doorgroeien.
  Walter Lippens
  Preventie-adviseur - arbeidsarts
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Walter Lippens
 • Portret Charlotte Haling
  Wij werken resultaatgericht maar gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid.
  Charlotte Haling
  HR Officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Charlotte Haling
 • Portret Vera Van De Velde
  Ik ben vooral fier dat ik iets kan betekenen voor de personeelsleden en dat ik hun kan helpen als ze met vragen zitten.
  Vera Van De Velde
  HR officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Vera Van De Velde
 • Icoon medewerker zonder foto
  Nieuwe projecten volgen elkaar regelmatig op. Dat alles maakt de job veelzijdig en interessant.
  Larissa Persoons
  Business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Larissa Persoons
 • Portret Hind Sassi
  Wij dragen ons steentje bij aan de goede werking van onze maatschappij en van ons land
  Hind Sassi
  Eerstelijnsmedewerker
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Hind Sassi
 • Portret Jeroen Pacolet
  Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een gemiddelde werkdag, omdat mijn job zo gevarieerd is.
  Jeroen Pacolet
  Projectleider
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Jeroen Pacolet
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik hou echt veel van de ontspannen en goede sfeer.
  Célia Ciancio
  Applicatiebeheerder FEDCOM
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Célia Ciancio
 • Wat ik leuk vind, is de vrijheid die we binnen de federale overheid hebben om af en toe ergens anders te gaan werken.
  Annelies Moeyersoon
  Selectieconsultant
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Annelies Moeyersoon