Projectverantwoordelijke voor Increase Net Europese Joint Action (m/v/x)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24104

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Het belangrijkste resultaatgebied is dan ook dat van projectverantwoordelijke.

Enkele voorbeelden van taken

 • Optreden als centraal aanspreekpunt binnen het FAGG voor de Joint Action “IncreaseNet”.

°        Relevante informatie van de EU-coördinator en andere EU-partners doorgeven aan de betrokken personeelsleden en werkpakketbeheerders binnen het              FAGG.

°        Vragen beantwoorden van personeelsleden van het FAGG over de Joint Action.

°        Eventueel intern overleg organiseren over de Joint Action.

 • Fungeren als contactpunt binnen het FAGG voor de Europese coördinator en de andere Europese partners van de Joint Action.
 • Deelname aan vergaderingen van IncreaseNet op EU-niveau waarbij het FAGG betrokken is

°        De vergadering voorbereiden met de betrokken medewerkers van het FAGG

°        De bijdrage van het FAGG voorstellen en verdedigen op de vergadering

°        Na de vergadering feedback geven over de beslissingen van de vergadering.

 • Vergaderingen organiseren op Europees niveau voor acties waarvoor het FAGG de leidende partner is

°        Op voorhand de agenda van de vergadering voorbereiden, relevante documenten ter beschikking stellen, uitnodigingen versturen.

°        Discussies begeleiden tijdens de vergadering

°        Verspreid een verslag na de vergadering

 • Opvolgen van de in het gemeenschappelijk optreden vastgelegde termijnen, in het bijzonder voor de acties waarvoor het FAGG de leidende partner is.
 • Rapporteren over de voortgang van de activiteiten en de opvolging van de deadlines en kosten, evenals de opvolging van de budgetten toegewezen aan de projecten.

°        Aan de Europese projectcoördinator

°        Beheer van het FAGG

°        Ondersteunende diensten van het FAGG (PPMO, B&Bc, enz.)

 • Als in de Joint Action concrete verbeteracties worden voorgesteld, samen met de betrokken departementshoofden nagaan hoe deze binnen het FAGG kunnen worden geïmplementeerd.
 • Verzorg de externe communicatie over het IncreaseNet project en de bijdragen van het FAGG in deze context naar de relevante stakeholders: d.w.z. de academische sector, KMO's, financieringsinstanties, enz.

Werkgever

Deze functie heeft tot doel de activiteiten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in het kader van de Europese Joint Action  “IncreaseNet” te ondersteunen.

Joint Actions zijn bedoeld om nationale autoriteiten, academische en non-profitorganisaties aan te moedigen hun krachten te bundelen met de Europese Commissie om belangrijke volksgezondheidsproblemen aan te pakken. Joint Actions zijn Europese projecten en worden voornamelijk gefinancierd door de Europese Commissie.

“IncreaseNet is een Joint Actions met 31 partner, voornamelijk nationale geneesmiddelenagentschappen, die tot doel heeft de capaciteit en deskundigheid binnen nationale geneesmiddelenagentschappen te vergroten. Wetenschappelijke beoordelaars binnen deze agentschappen worden in toenemende mate geconfronteerd met een groeiende werklast en snel veranderende wetenschappelijke, regelgevende en technologische ontwikkelingen.  Daarnaast kan de taakverdeling en samenwerking tussen de verschillende agentschappen worden geoptimaliseerd.

Het IncreaseNet project zal 36 maanden duren. Het ging van start begin 2024.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zal actief zijn in drie werkpakketten als partner in de Joint Action:

 • Werkpakket 6 over de uitwisseling van expertise en experten. Het doel van dit werkpakket is om beginnende evaluatoren geleidelijk voor te bereiden op het zelfstandig evalueren van vergunningsaanvragen in het kader van de Europese procedures.
 • Werkpakket 7 is gericht op een efficiënter gebruik van middelen. Dit omvat het vergemakkelijken van de oprichting van multinationale teams van evaluatoren. Het FAGG zal een leidende rol spelen in dit werkpakket door nieuwe manieren te zoeken om de middelen efficiënter te gebruiken.
 • Werkpakket 8 is specifiek gericht op de ondersteuning van innovatie op het gebied van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (bv. medische hulpmiddelen, medische technologieën, enz.). ). Er zal bijzondere nadruk worden gelegd op de ondersteuning van agentschappen om innovatie en nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen te vergemakkelijken door gebieden voor samenwerking tussen agentschappen, de academische sector en financieringsorganen te identificeren. In dit kader zullen aanbevelingen en concepten worden ontwikkeld om interacties tussen agentschappen en academische onderzoekers en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te vergemakkelijken (bv. Pre-Grant Regulatory Scientific Advice (PGRSA)).

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe werkcultuur die gebaseerd is op de NWOW (New Way Of Working), waarbij welzijn en vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staan, net als het verbeteren en ontwikkelen van beroepscompetenties door de uitwisseling van goede praktijken.

Het FAGG is de bevoegde instantie voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het FAGG werkt samen met gezondheidszorgbeoefenaars en andere bevoegde instanties op nationaal en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat de burgers maximaal profijt zouden kunnen halen uit de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die ze nodig hebben.

 

De activiteiten van het FAGG zijn verdeeld over 3 directoraten-generaal: 

Het directoraat-generaal PRE vergunning of alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.

 

Het directoraat-generaal POST vergunning of alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.

 

Het directoraat-generaal INSPECTIE of alle activiteiten inzake inspectie en controle.

https://www.afmps.be/fr

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Competenties

overleggen

Opvolgen van acties

rapporteren

communicatievaardigheden

punctueel

klantgericht handelen

objectieven behalen

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

Procedure

 1. Analyse van de cv’s op basis van de volgende criteria:

a) competenties

b) motivatie

         2. Gesprek (1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

 

 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Meer info over de jobinhoud?
christophe.lahorte@fagg-afmps.be +3225284068

wim.penninckx@fagg-afmps.be +3225284216

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 01/07/2024 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@fagg-afmps.be - met het referentienummer.

https://www.afmps.be

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Anne Mathy
  Er is geen onderlinge rivaliteit, iedereen staat altijd klaar om een andere collega een handje te helpen.
  Anne Mathy
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Anne Mathy
 • Voor onze taken wordt er rekening gehouden met de workload van iedereen.
  Nele Meganck
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Meganck
 • Portret Nele Steens
  Ik ben erg trots op onze bijdrage tijdens de coronacrisis.
  Nele Steens
  Klinisch evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Steens
 • Portret Joëlle Warlin
  Ik heb in mijn job veel contact met andere wetenschappers.
  Joëlle Warlin
  Wetenschappelijk evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Joëlle Warlin