Communicatiemedewerker (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24110

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1030 Schaarbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Takenpakket:

 • beheren en coördineren van communicatieprojecten:
  • behoefteanalyse
  • werkgroep samenstellen
  • een communicatiestrategie ontwikkelen
  • communicatiedoelstellingen definiëren
  • doelgroepen en kanalen identificeren
  • boodschappen formuleren
  • communicatieproject evalueren
 • communicatieplannen opvolgen en strategieën aanpassen op basis van behaalde resultaten.
 • communicatie-initiatieven creatief en innovatief benaderen.
 • pakkende en boeiende content ontwikkelen met uitstekende schrijfvaardigheden.
 • strategische analyses uitvoeren om communicatieacties te optimaliseren.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …                         

Het team 'Kwaliteit van de inhoud en Campagnes' heeft de volgende taken:

 • de samenhang van de communicatie van de FOD coördineren en verzekeren;
 • zorgen voor een samenhangende inhoud door erover te waken dat de inhoud toegankelijk en begrijpelijk is voor het bestemde doelpubliek;
 • de communicatieacties en reclamecampagnes coördineren die een transversale impact hebben of een impact hebben op meerdere entiteiten;
 • de redactionele strategieën van de verschillende kanalen (aanpak, redactionele lijn, structuur, enz.) ontwikkelen, beoordelen en aanpassen naargelang de resultaten.

Wat wij bieden:

 • een stimulerende werkomgeving binnen een dynamische openbare organisatie
 • flexibel werk met de mogelijkheid om maximaal 3 dagen per week thuis te werken
 • professionele ontwikkelingsmogelijkheden en ervaring in communicatie binnen een grote organisatie
 • de mogelijkheid om een echte meerwaarde te bieden aan de communicatie van onze organisatie

Enkele projecten waar we mee bezig zijn:

 • een nieuwe website voor onze professionele gebruikers ontwikkelen
 • een nieuw intranet ontwikkelen
 • onze evaluatiemethoden verbeteren
 • communicatie voor onze leidinggevenden
 • Enz.

Als je gepassioneerd bent door communicatie en wilt bijdragen aan het succes van onze organisatie, aarzel dan niet om te solliciteren!

Sluit je bij ons aan om de toekomst van openbare communicatie vorm te geven.

https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/diensten_van_de_voorzitter

Competenties

Generieke competenties:

 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.

Expertise:

 • Je hebt een relevante ervaring in het beheer van communicatieprojecten.
 • Je hebt bewezen ervaring in copywriting en met schrijven van diverse content.
 • Je kan communicatieplannen ontwikkelen en opvolgen.
 • Je kan creatieve en innovatieve oplossingen voorstellen.
 • Je hebt uitstekende schrijfvaardigheden.

Troeven:

 • Je hebt een universitair diploma in communicatie, marketing of een verwant vakgebied.
 • Je hebt eerdere ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt een basiservaring in User Experience.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Behoud huidig pakket.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 30/06/2024 naar talentexchange@minfin.fed.be met het referentienummer XNT24110.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart
 • Het boeit me enorm om in een internationale omgeving te werken en dat ik met douaniers vanover de hele Europese Unie in contact kom.
  Sophany
  Beleidsmedewerker EU Douanezaken
  -
  FOD Financiën
  More about Sophany