Calltaker noodcentrale 101 Brussel - Limburg - West-Vlaanderen (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24113

Taal

Nederlands

Diploma

Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

D

Type aanwerving

Special Federal Forces

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1000 Brussel
 • 3500 Hasselt
 • 8000 Brugge

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet! 

Je kan enkel solliciteren voor deze functie indien je reeds benoemd bent als federaal ambtenaar of voor een federale instelling werkt met een contract van onbepaalde duur. Bovendien moet je toestemming hebben gekregen van je dienst om hieraan deel te nemen.

Als “neutrale calltaker” ben je het eerste aanspreekpunt om dringende politiehulp te krijgen. In een noodsituatie houd je het hoofd koel en stel je de juiste vragen.

-         Je beantwoordt de noodoproepen van burgers om een optimale interventie van de hulpdiensten mogelijk te maken en de veiligheid van de burgers te waarborgen.

-         Je voert een adequate bevraging uit volgens de vaststaande procedures en protocollen om alle nuttige en noodzakelijke informatie te bekomen van de oproeper.

-         Je zorgt voor de correcte invoer van de bekomen informatie in het informaticasysteem.

-         Je werkt in team en je draagt bij aan de verbetering van de dienst (via werkgroepen, continue opleiding, …).

-         Je werkt in shiften van 12u. Je krijgt premies om te het werken tijdens nachten, weekends en feestdagen.

Werkgever

Als belangrijkste speler op het vlak van hulp aan de bevolking coördineert de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken de middelen die op federaal niveau worden ingezet om burgers en goederen te helpen en te beschermen bij ongevallen, rampen of catastrofes. Meer bepaald beheert deze Directie de middelen die op federaal niveau worden ingezet voor de noodcentrales (112-101), de Civiele Bescherming en de brandweerdiensten. Ons hoofddoel is ervoor te zorgen dat de opdrachten van de noodcentrales, de civiele bescherming en de brandweer goed en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Deze drie diensten werken elke dag samen om onze veiligheid te garanderen.

De noodcentrale 101 of het Centrum voor Informatie en Communicatie (CIC) van de federale politie behandelt de oproepen om dringende politiehulp. Er zijn in totaal 11 CIC's: één voor elke provincie en één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elk centrum ontvangt noodoproepen en stuurt politiediensten uit, zowel voor de federale politie als voor de lokale politiezones. Als calltaker maak je deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid binnen die centrale van de Federale Politie. In de noodcentrales 101 werken calltakers dan ook nauw samen met de politiediensten zowel op lokaal als op federaal niveau.

Burgers kunnen 24 uur op 24, 7 dagen op 7 de noodcentrales opbellen voor hulp. Calltakers (ook wel “neutrale calltakers” genoemd) staan altijd klaar om burgers in nood te helpen. De calltakers nemen de telefoon op, stellen de beller gerust. Als calltaker verzamel je informatie en analyseer je de situatie. Als je de nodige informatie hebt bekomen, verwittig je de collega’s van de politiedispatching die de politieploegen op het terrein aansturen. Het doel is niet enkel om zoveel mogelijk oproepen in zo weinig mogelijk tijd af te handelen, maar om mensen zo snel en goed mogelijk te helpen. 

Je werkt in het CIC van Brussel, West-Vlaanderen (Brugge) of Limburg (Hasselt).

https://www.civieleveiligheid.be

Competenties

Opgelet! 

Je kan enkel solliciteren voor deze functie indien je reeds benoemd bent als federaal ambtenaar of voor een federale instelling werkt met een contract van onbepaalde duur. Bovendien moet je toestemming hebben gekregen van je dienst om hieraan deel te nemen.

Belangrijk

-         Je analyseert gegevens doelgericht en beoordeelt informatie kritisch.

-         Je behandelt en lost zelfstandig problemen op, zoekt naar alternatieven en implementeert oplossingen.

-         Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

-         Je reageert op stress door je te richten op het resultaat, jouw emoties te beheersen en je constructief op te stellen, ook bij kritiek.

-         Je bent in staat om meerdere taken gelijktijdig uit te voeren.

Pluspunten

-         Je bent een eerstelijn hulpverlener, je bent toegewijd aan het helpen van mensen.  

-         Je bent kalm en empathisch.

-         Je bent betrouwbaar en flexibel.

-         Je hebt een basiskennis van de nood- en veiligheidsdiensten (politie, brandweer en dringende medische hulpverlening) in België, met een focus op de structuur en opdrachten van de Belgische politiediensten.

-         Je hebt kennis van het Frans of andere talen en/of dialecten.

Mogelijkheid om je te ontwikkelen

Bij jouw indiensttreding volg je een theoretische en praktische opleiding van 2 weken tot 2 maanden waar wij jou de kneepjes van het vak leren.

Aanbod

Opgelet! 

Je kan enkel solliciteren voor deze functie indien je reeds benoemd bent als federaal ambtenaar of voor een federale instelling werkt met een contract van onbepaalde duur. Bovendien moet je toestemming hebben gekregen van je dienst om hieraan deel te nemen.

Je wordt tijdelijk gedetacheerd bij de 101 noodcentrale (FOD Binnenlandse Zaken).

Tijdens deze periode behoud je jouw huidige weddeschaal en voordelen. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Duur van de opdracht: 6 maanden

Procedure

Stap 1: analyse van de cv’s 

Stap 2: gesprek (ca. 1 uur)

Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de 101. Het gesprek zal doorgaan in Brussel, Limburg of West-Vlaanderen. Tijdens dit gesprek word je profiel, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken. Alsook zal worden nagegaan of je beschikt over de vereiste competenties. 

Solliciteren

Je kan enkel solliciteren voor deze functie indien je reeds benoemd bent als federaal ambtenaar of voor een federale instelling werkt met een contract van onbepaalde duur. Bovendien moet je toestemming hebben gekregen van je dienst om hieraan deel te nemen.

Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met je CV en een korte motivatie naar volgend adres:  jobs.NL@ibz.be  

 

Extra info

We voeren een actief diversiteitsbeleid en zorgen voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot selecties voor alle kandidaten.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand