Medewerker team Precursoren (FAGG) VIA TALENTEXCHANGE (m/v/x)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24115

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

B

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Wij zijn op zoek naar een talent voor de volgende taken:

 

Als administratief deskundige in een ondersteunende rol: 

 • sta je in voor de praktische en administratieve ondersteuning bij projecten en interne processen;
 • antwoord je gericht op vragen van zowel interne als externe partners en weet je hen correct door te verwijzen;
 • houd je jouw kennis van de specifieke materie waar je dagelijks mee te maken krijgt binnen jouw dienst op peil;
 • spring je collega’s bij en fungeer je als back-up tijdens hun afwezigheid;
 • zorg je voor de administratieve opvolging van de dienst;
 • controleer je bepaalde gegevens in databanken en onderneem je de gepaste acties voor de opvolging en het afsluiten van dossiers. Hierbij respecteer je de geldende regelgeving, procedures en instructies;
 • breng je de juiste instanties op de hoogte wanneer zaken worden vastgesteld die je dient te rapporteren;
 • sta je in voor het databeheer en de opvolging van dossiers en/of onderzoeken;
 • werk je actief mee aan het verbeteren van interne procedures en participeer je in het kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de activiteiten van jouw afdeling;
 • neem je zelfstandig deel aan vergaderingen met zowel interne als externe partners;
 • help je mee om binnen jouw team de algemene mailbox van de eigen dienst te beheren;
 • weet je collega’s te ondersteunen, medewerkers te begeleiden en te motiveren;
 • communiceer en overleg je op een constructieve manier, zowel binnen het eigen team als met de hiërarchie;
 • maak je de dienstplanning op wanneer dit binnen jouw bevoegdheden valt;
 • behandel je facturen en help je mee bij budgetten op te volgen;
 • bouw je een vertrouwensrelatie op met diverse klantengroepen op basis van jouw expertise;
 • coördineer je het beheer van informatie en documentatie binnen de eigen afdeling;
 • sta je mee in voor de communicatie naar alle interne klanten en gebruikers van de dienst.

Werkgever

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe werkcultuur die gebaseerd is op de NWOW (New Way Of Working), waarbij welzijn en vertrouwen tussen werkgever en werknemer centraal staan, net als het verbeteren en ontwikkelen van beroepscompetenties door de uitwisseling van goede praktijken.

Het FAGG is de bevoegde instantie voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het FAGG werkt samen met gezondheidszorgbeoefenaars en andere bevoegde instanties op nationaal en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat de burgers maximaal profijt zouden kunnen halen uit de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die ze nodig hebben.

 

De activiteiten van het FAGG zijn verdeeld over 3 directoraten-generaal: 

Het directoraat-generaal PRE vergunning of alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.

 

Het directoraat-generaal POST vergunning of alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.

 

Het directoraat-generaal INSPECTIE of alle activiteiten inzake inspectie en controle.

https://www.afmps.be/fr

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Pluspunten

 • Kennis van het Frans, je werkt in een tweetalige omgeving samen Franstalige collega's.
 • Kennis van het Engels , waar sommige communicatie met externen in het Engels verloopt.
 • Vertrouwd met het gebruik van de MS Office toepassingen (Word, Excel, Teams, …).

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 

Procedure

 1. Analyse van de cv’s op basis van de volgende criteria:

a) competenties

b) motivatie

         2. Gesprek (1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

 

 

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 18/07/2024 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@fagg-afmps.be - met het referentienummer.

https://www.afmps.be

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Anne Mathy
  Er is geen onderlinge rivaliteit, iedereen staat altijd klaar om een andere collega een handje te helpen.
  Anne Mathy
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Anne Mathy
 • Voor onze taken wordt er rekening gehouden met de workload van iedereen.
  Nele Meganck
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Meganck
 • Portret Nele Steens
  Ik ben erg trots op onze bijdrage tijdens de coronacrisis.
  Nele Steens
  Klinisch evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Steens
 • Portret Joëlle Warlin
  Ik heb in mijn job veel contact met andere wetenschappers.
  Joëlle Warlin
  Wetenschappelijk evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Joëlle Warlin