Alle nieuwsberichten

Het werkgeversimago van de federale overheid – resultaten enquête 2024

Online sinds

Begin dit jaar organiseerden we een enquête over het imago van de federale overheid als werkgever. De enquête werd voorgelegd aan een groep mensen die representatief is voor de beroepsbevolking in België.

Federale overheid als werkgever

Zo kunnen we concluderen dat de meeste actieve Belgen de federale overheid zien als een aantrekkelijke werkgever. Voor hen gaat een job er gepaard met goede loopbaankansen, een goede balans tussen werk en privé en een aantrekkelijk loonpakket. Tegelijk ziet een aanzienlijk deel de federale overheid nog als bureaucratisch en gepolitiseerd.

Toch gaat het imago er op alle vlakken op vooruit tegenover een vorige, gelijkaardige enquête, afgenomen in 2020. Het beeld dat de burgers hebben van de federale overheid wordt bovendien grotendeels bevestigd door de eigen overheidsmedewerkers, die we ook bevraagd hebben.

In het overheidslandschap genieten de lokale overheden (OCMW, gemeente of stad) weliswaar de voorkeur als werkgever, maar zij worden op de voet gevolgd door de federale overheid.

Naamsbekendheid

Tot slot wilden we via de enquête ook te weten komen hoe bekend de merknaam Werkenvoor.be is, het nieuwe werkgeversmerk van de federale overheid dat iets meer dan een jaar geleden gelanceerd werd. Op die korte periode blijkt 16% van de actieve bevolking er al van gehoord te hebben. Langs Franstalige kant en bij jongere doelgroepen ligt de bekendheid het hoogst.

Conclusie

Alles bij elkaar komen er veel goede elementen naar boven via de enquête, maar we zijn ook niet blind voor de verbeterpunten. Op basis van de resultaten zullen we de komende jaren hard werken aan ons imago én onze naamsbekendheid, zodat zoveel mogelijk mensen hun weg vinden naar onze website en ervoor kiezen om te solliciteren.

Binnen drie jaar peilen we opnieuw naar het imago. Hopelijk hebben we tegen dan weer stappen vooruitgezet.