Alle nieuwsberichten

Pak interessante vacatures bij FOD Sociale Zekerheid

Online sinds

Een man in een rolstoel praat met een collega op kantoor

Werken voor een organisatie die het leven en welzijn van mensen wil verbeteren? Het kan bij de FOD Sociale Zekerheid! Momenteel zoeken ze er een maatschappelijk assistent, psycholoog, sociaal werker en ergotherapeut. Bovendien loopt er ook een wervingsprocedure voor bachelor- en masterprofielen, specifiek gericht op mensen met een handicap.

De FOD Sociale Zekerheid is één van de bekendste federale overheidsorganisaties. Ze coördineert en ondersteunt het sociaal beleid, heeft een ruim aanbod aan sociale dienstverlening naar de burgers toe en staat in voor de bestrijding van internationale sociale fraude. Alles bij elkaar werken zo’n 600 personen elke dag aan de realisatie van deze taken.

Vacatures bij het DG HAN

Een van de diensten binnen de FOD Sociale Zekerheid is het directoraat-generaal voor mensen met een handicap, kortweg DG HAN. Wie er werkt, zet zich elke dag in voor een doelgroep die het minder makkelijk heeft in onze samenleving. Mensen kunnen er hun handicap laten erkennen, zodat ze recht op hebben op sociale, fiscale en tarifaire compensaties, en ook de toekenning van bepaalde tegemoetkomingen gebeurt er.

Bij het DG HAN zijn er op dit moment vier vacatures:

 1. Maatschappelijk assistent
  Als maatschappelijk assistent bij het DG HAN heb je vijf belangrijke taken: je verleent sociale ondersteuning naar burgers toe, je vertegenwoordigt binnen de dienst de stem van de burger, je verzorgt relaties met interne en externe stakeholders, je verbetert de werking waar mogelijk en draagt tot slot bij aan de teamcultuur en betrokkenheid. Je werk richt zich specifiek op de regio Vlaams-Brabant.
  Interesse? Klik hier voor de volledige functiebeschrijving en solliciteer vóór 8/07.
 2. Psycholoog in de evaluatie van de handicap
  Je hoofdtaak bestaat erin om - als lid van een multidisciplinair team - het verlies van de zelfredzaamheid en van het verdienvermogen van een persoon met een handicap te evalueren, en dat binnen jouw vakgebied. Dat betekent dus dat je cognitieve en psychische beperkingen beoordeelt, psychische problemen bespreekt, verslagen en testen interpreteert en eenvoudige onderzoeken uitvoert. Je werkt hierbij ook intens samen met verschillende collega’s en externe partners.
  Interesse? Klik hier voor de volledige functiebeschrijving en solliciteer vóór 8/07.
 3. Sociaal werker in de evaluatie van de handicap
  Ook bij deze job ga je vanuit jouw vakgebied na of iemand in aanmerking komt om erkend te worden als persoon met een handicap. Cruciaal daarbij zijn de gesprekken die je aangaat met de burger om te achterhalen wat de sociale achtergrond is. Je speelt info door over wat het DG HAN kan doen, maar deelt evengoed wat externe partners kunnen betekenen. Je hebt zelf ook contact met deze partners en wisselt regelmatig uit met je teamgenoten.
  Interesse? Klik hier voor de volledige functiebeschrijving en solliciteer vóór 8/07.
 4. Ergotherapeut(e) in de evaluatie van de handicap
  Heb je een achtergrond in de ergotherapie? Dan kan je deze expertise inzetten binnen het multidisciplinaire team dat mee over de erkenning van een handicap beslist. Via een bevraging en lichamelijk onderzoek ga je de mogelijkheden na van mensen met fysieke problemen. Je hebt dan ook voldoende kennis om de impact van aandoeningen op het dagelijkse leven in te schatten. Voor een correcte beoordeling is het van belang dat er voldoende uitwisseling gebeurt, dus wordt verwacht dat je vlot kan samenwerken met collega’s en externe partners.
  Interesse? Klik hier voor de volledige functiebeschrijving en solliciteer vóór 8/07.

Talenten met tikkeltje extra

Heb je een handicap en ben je in het bezit van een bachelor- of masterdiploma? Dan kan je deelnemen aan een specifieke sollicitatieprocedure bij de FOD Sociale Zekerheid, waarmee diverse functies binnen de organisatie worden ingevuld.

 • Heb je een bachelordiploma, dan kan je via deze procedure uiteindelijk één van de volgende jobs gaan uitoefenen: financieel medewerker, polyvalent administratief medewerker, projectmedewerker, communicatiemedewerker, hr-medewerker, juridisch medewerker, edewerker mobiliteit of event-medewerker. Kom hier meer te weten over deze procedure en neem deel vóór 1/07.
 • Heb je een masterdiploma, neem dan zeker deel aan deze procedure als één van de volgende jobs je interesseert: medewerker management ondersteuner, statistisch medewerker, projectmedewerker, communicatiemedewerker, hr-medewerker, kennisbeheerder, juridisch medewerker, beleidsmedewerker, medewerker mobiliteit of event-medewerker. Kom hier meer te weten over deze procedure en neem deel vóór 1/07.