Alle nieuwsberichten

Tevredenheid van kandidaten - resultaten enquête 2023

Online sinds

Afgelopen jaar organiseerden we een enquête bij onze kandidaten om hun mening te kennen over de communicatie naar hen toe en over het selectieproces dat ze doorliepen. In totaal vulden 7.400 kandidaten, die tussen januari 2022 en december 2023 deelnamen aan een selectie, de enquête in. We stellen een positieve evolutie vast: in vergelijking met een eerdere enquête uit 2021 gaat de tevredenheid op zo goed als alle punten omhoog. De verbeteracties die we sinds de vorige enquête ondernamen, hebben dus hun vruchten afgeworpen.

De verschillende elementen onder de loep

Wat voor een groot stuk die goede resultaten verklaart, is de komst van onze nieuwe website. Die heeft ertoe geleid dat kandidaat-werknemers tevredener zijn over hoe onze vacatures zijn opgesteld. Ook de informatie die op onze site te vinden is over de selectieprocedure en de pc-testen, wordt nu meer gewaardeerd.

De tevredenheid over het aanbod aan demotesten, dat volledig werd herzien en uitgebreid, nam eveneens toe. Toch blijft dit in de ogen van de meeste kandidaten te beperkt. De pc-testen vallen intussen meer in de smaak, maar blijven nog steeds minder bevredigend dan de sollicitatiegesprekken. De tevredenheid daarover ligt even hoog als bij de vorige enquête, al valt het op dat er een lichte voorkeur is voor online interviews.

Deze keer werd voor het eerst ook gevraagd naar de tevredenheid over de redelijke aanpassingen die we voorzien bij selectietesten voor mensen die daar recht op hebben. Dat leverde een mooie tevredenheidsscore op: 81% van de respondenten verklaarde immers tevreden te zijn over de aanpassingen waardoor ze makkelijker testen kunnen afleggen.

Maatregelen om nog beter te doen

Om tegemoet te komen aan de verbeterpunten die naar boven kwamen, komen we vanaf dit jaar met meerdere initiatieven op de proppen. De belangrijkste daarvan zijn: het optimaliseren van het online account en het sollicitatieproces op onze site, het verbeteren van het feedbackrapport voor de pc-testen en een vernieuwing van het testaanbod.

Tegelijkertijd blijven we investeren in nieuwe methoden en instrumenten om de ervaring van kandidaten tijdens selectiegesprekken te verbeteren. En dat zowel voor online gesprekken als voor fysieke interviews.