Alle nieuwsberichten

Zet je economische en juridische expertise in voor de overheid

Online sinds

Vrouw die analyseert documenten voor haar laptop

Het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën is op zoek naar vier vaste regeringsadviseurs. In deze rol zie je toe op een goede besteding van de overheidsbudgetten.
Denk jij de juiste persoon op de juiste plaats te zijn? Stel je dan zeker kandidaat!

Als overheid is het van cruciaal belang om efficiënt om te gaan met de beperkte financiële middelen die voorhanden zijn. Wil jij daar graag een sleutelrol inspelen? Ga dan aan de slag als vaste regeringsadviseur, of inspecteur van financiën, bij het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. In deze functie ga je na of de uitgaven volgens de wet verlopen en of ze haalbaar of opportuun zijn. Daarbij word je toegewezen aan één van de verschillende regeringen in ons land.

Twee mogelijke taken

Een regeringsadviseur legt zich ofwel toe op controletaken, ofwel op audittaken.

In de rol van controleur ben je de onafhankelijke raadgever van één of meerdere ministers die verantwoordelijk zijn voor de overheidsorganisatie waar je werkt. Daarnaast oefen je een structurele controlefunctie uit in opdracht van de minister van Begroting of de minister van Ambtenarenzaken. Je geeft adviezen over de overheidsfinanciën en voert soms ook onderzoeken uit over de uitgaven. 

In de rol van auditeur ben je dan weer verantwoordelijk voor auditactiviteiten, en dat van a tot z. Je stippelt een strategie uit, zorgt voor een planning, evalueert mogelijke risico’s, voert audits uit en stelt verslagen op. De kans bestaat dat je ook een team van auditoren leidt. 

Onmisbare kwaliteiten

Wat ook je exacte rol is, als regeringsadviseur moet je over een aantal onmisbare kwaliteiten beschikken. Allereerst kan je niet zonder de nodige economische en juridische kennis. Verder is het van groot belang dat je een sterk analytisch vermogen hebt en uit een veelheid aan informatie de juiste conclusies kan trekken. De adviezen die daaruit volgen, moet je bovendien inhoudelijk goed kunnen motiveren. Daarbij helpen sterke communicatievaardigheden uiteraard. Tot slot wordt er van jou ook verwacht dat je integer, stressbestendig en flexibel bent.

Benieuwd naar hoe het eraan toegaat op de werkvloer? Lees dan de getuigenissen van twee vaste regeringsadviseurs. Misschien mag je hen binnenkort je collega’s noemen!

Verloop van selectieproces 

Al wie een masterdiploma heeft en twee jaar relevante ervaring kan voorleggen, kan zich kandidaat kunnen stellen voor de functie van regeringsadviseur.

Het selectieproces zelf omvat vijf fasen:

  1. Meerkeuzevragenlijst bij groot aantal kandidaten
  2. Persoonlijkheidstest
  3. Interview
  4. Economische en juridische kennisproef
  5. Casestudie

Meer details over het selectieproces vind je in de functiebeschrijving.

Stel je kandidaat

Bij het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën zoeken ze momenteel vier nieuwe regeringsadviseurs. Of je in deze functie een controletaak dan wel een audittaak uitoefent, hangt af van de noden van het moment.

Wil je jouw economische en juridische expertise inzetten voor het algemeen belang? Solliciteer dan vandaag nog voor de job van vaste regeringsadviseur!