An Wauters

Boekhouder
Related Organization
Portret An Wauters

Wat houdt je job exact in?

Ik werk als boekhoudster voor het War Heritage Institute. Bij een aankoop of verkoop maak ik samen met mijn collega’s de facturen op. Eens we de nodige goedkeuringen hebben ontvangen, staan we in voor de betalingen. Daarnaast zijn we ook de contactpersonen voor alle leveranciers, scholen en eender wie vragen heeft in verband met de facturen. Tot slot ondersteunen we eveneens onze collega’s als het gaat over boekhoudkundige kwesties.

Wat vind je het leukste aan je job?

Het leukste is de verscheidenheid aan taken. Wat ik specifiek waardeer, is het oplossen van de vraagstukken die kunnen opduiken bij de vele controles die we doorvoeren op de boekhouding. Het gevoel anderen ten dienste te staan, doet ook goed.
Ik ben soms ook echt trots op het werk dat ik doe. Bijvoorbeeld wanneer we de jaarlijkse controle doen van de inventaris. Daarvoor moet ik intensief samenwerken met de vele collega’s van andere diensten. Het geeft me een goed gevoel om zo’n omvangrijk project gezamenlijk tot een goed einde te brengen. En het fijne is dat je zo ook veel mensen beter leert kennen.

Heb je het gevoel met je werk het verschil te maken voor de samenleving?

Tot op zekere hoogte wel. Door een goede en zorgvuldige opvolging van de boekhouding, zien we er immers op toe dat de subsidies waar het War Heritage Institute van afhankelijk is, goed besteed worden. Door op tijd de betalingen af te ronden, zorgen we er ook voor dat de leveranciers van hun inkomsten verzekerd zijn, waardoor we op een manier mee de economie doen draaien.
En je kan onze boekhoudkundige dienst ook niet loskoppelen van het grotere geheel waar we toe behoren. Met het War Heritage Institute houden we de herinnering aan de voorbije oorlogen levendig, in de hoop dat de samenleving eruit leert. Daar deel van mogen uitmaken, geeft me een erg goed gevoel.
 

Door een goede en zorgvuldige opvolging van de boekhouding, zien we er op toe dat de subsidies waar het War Heritage Institute van afhankelijk is, goed besteed worden.

Ontdek deze werkgever

Related Organization