Antoine Verhamme

Medewerker strategische cel HR
Portret Antoine Verhamme

Waaruit bestaat jouw werk?

Ik werk bij de strategische cel HR van de POD MI. Ik ben de contactpersoon voor vragen rond welzijn, ik neem deel aan de aanwervingsprocessen en aan de ontwikkeling van projecten van de dienst. 

Waarom heb je gesolliciteerd bij de POD Maatschappelijke Integratie?

De inhoud van de taken die in het kader van mijn functie werden voorgesteld, interesseerde me erg. Bovendien wilde ik me nuttig voelen, zin geven aan mijn werk en me inzetten voor een project dat beantwoordt aan mijn burgerlijke waarden. De federale administratie en meer in het bijzonder de POD MI beantwoorden volledig aan deze behoefte. Human resources maken deel uit van een zogenaamde “ondersteunende” dienst, maar ik werk onrechtstreeks mee aan sociale projecten rond armoedebestrijding, sociale insluiting, de strijd tegen dakloosheid door andere diensten te helpen. Door in een federale administratie te werken, heb ik het gevoel dat ik deelneem aan projecten en processen die voordelig zijn voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare burgers.

Wat is het belangrijkste voordeel van jouw functie? 

De flexibiliteit die ik krijg, zorgt ervoor dat ik een gezonder evenwicht vind tussen privéleven/beroepsleven en dat had ik niet in de privésector. Ik kan mijn werk organiseren zoals ik het wil en bovendien is de werkomgeving aangenaam. Vandaag is flexibiliteit een noodzaak: zij verhoogt de productiviteit, bevordert de motivatie en zorgt uiteindelijk voor een betere investering door de medewerkers. 


Komt het beeld dat je van een federale administratie had overeen met wat jij op het terrein hebt ervaren? 

Ik had een beeld van een vrij stoffige en conservatieve administratie. Bij de POD stel ik vast dat de administratie een vooruitstrevende organisatie kan zijn die echt zin heeft om dingen bij te werken, kennis en processen te ontwikkelen en de medewerker, maar ook de burgers centraal te stellen in de debatten.

Welk aspect van jouw werk geeft jou de meeste voldoening?  

Nieuwe medewerkers aanwerven die passen binnen de POD MI, wat de dienst en wat de functie betreft. Het is een win-win, zowel voor de nieuwe medewerkers, als voor de ganse POD MI en, in fine, voor de federale administratie.
 

Door in een federale administratie te werken, heb ik het gevoel dat ik deelneem aan projecten en processen die voordelig zijn voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare burgers.

Ontdek deze werkgever