Christine Clarinval

Sociaal controleur
Icoon medewerker zonder foto

Wij informeren... 

Ik adviseer de zelfstandigen en leg hun rechten en plichten rond de sociale zekerheid uit. Dit contact verloopt persoonlijk. Via brief breng ik ze op de hoogte van mijn bezoek (bij hen thuis of in hun bedrijf). Tijdens deze ontmoeting leg ik hen alles uit wat ze moeten weten over hun sociaal statuut, zodat zij wettelijk in orde zijn met alles (voornamelijk rond hun aansluiting bij het socialeverzekeringsfonds, het ziekenfonds, ...). Ik verifieer ook bepaalde documenten, om hen verder op weg te helpen. 
Daarnaast adviseren en informeren wij zelfstandigen rond de pensioenmaterie. In verschillende provincies en gemeenten vind je ons terug op de zogenaamde Pensioenpunten. 

… en controleren 

Het gebeurt dat onze interne diensten aanwijzingen ontdekken van fraude of van onvolledige dossiers, of dat zij er niet in slagen om de zelfstandigen te bereiken in verband met hun dossier. Ik ga dan ter plaatse bij de fiscale administratie om de nodige informatie te verzamelen zodat een beslissing kan genomen worden. 

Wij werken autonoom, maar ook in samenwerking met interne en externe collega's! 

Wij werken met twee sociaal controleurs in de provincie Luxemburg, maar werken ook samen met onze collega's van Namen. Er is een grote solidariteit tussen de teams van de verschillende regio's. Soms krijgen we versterking, wanneer de werklast toegenomen is, of wanneer er afwezigen zijn. Het grootste deel van onze tijd werken wij alleen aan onze dossiers, maar we kunnen steeds rekenen op onze collega's. We zijn een hecht team. 

Wat geweldig is in ons werk, is dat deze samenwerking het RSVZ overstijgt en niet enkel andere openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) aanbelangt maar ook andere overheidsdiensten zoals de douane, de belastingdienst, de politie, de FOD Mobiliteit en Vervoer. Wij voeren regelmatig gemeenschappelijke controles uit met andere inspectiediensten (RVZ, RSZ, ...). Deze controles worden georganiseerd per sector, zoals die van de horeca bijvoorbeeld. Wanneer we een restaurant controleren, kijken we het statuut van de zelfstandigen na die daar aan het werk zijn. De andere inspectiediensten zullen zich dan weer concentreren op andere verplichtingen in functie van hun competenties (bijvoorbeeld de RVA op de werkloosheid). Deze synergie is zeer interessant. 
Ik beschouw mijn collega's van de andere OISZ als mijn collega's aangezien wij voortdurend samenwerken. 

De competenties die mij onmisbaar lijken voor mijn functie zijn: 

autonoom zijn, aangezien wij alleen onze dossiers beheren 

in team kunnen werken, omdat het samenwerken met andere inspectiediensten belangrijk en frequent is 

flexibiliteit, omdat we soms in het weekend en 's nachts moeten werken (uren die we later kunnen recupereren) 

goed kunnen organiseren, omdat je meerdere bezoeken op een dag moet kunnen plannen 

empathisch zijn en kalm blijven. Wanneer wij 's avonds een controle uitvoeren in een restaurant bijvoorbeeld, komen we niet altijd gelegen. Bij mij is dat steeds goed verlopen. Sommige horecauitbaters reageren in het begin soms wat geënerveerd, maar als je discreet en begripvol bent, is de spanning snel weg. 

Een job als Sociaal Controleur bij de OISZ is de mooiste functie ter wereld 

Als Sociaal Controleur bij het RSVZ, één van de OISZ, voer ik een heel diverse job uit. Ik heb er het geluk dat ik er kan rekenen op mijn directe verantwoordelijke, wiens deur steeds open staat. We worden echt goed omkaderd en de directie heeft aandacht voor onze behoeften. Kortom, een functie als Sociaal Controleur bij de OISZ biedt veel samenwerking én autonomie en een stevige omkadering. 

Ik beschouw mijn collega's van de andere OISZ als mijn collega's aangezien wij voortdurend samenwerken.

Ontdek deze werkgever