Edward Vanhove

Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
Portret Edward Vanhove

Waarom koos je ervoor om te werken voor de federale overheid?

Mijn job is in de eerste plaats erg gevarieerd en de jobinhoud is zeer interessant.

Ik vind het fijn om die job te mogen uitvoeren in het besef dat ik dagelijks bijdraag aan het verlenen van de best mogelijke diensten aan het publiek.

Wat is het leukste aan werken bij de federale overheid?

Ik mag werken in een team van aangename, enthousiaste collega’s, die elk hun specialisatie hebben, en die altijd hulp kunnen bieden wanneer dat nodig is.  

Wat is het leukste aan werken bij je huidige werkgever?

Als inspecteur welzijn op het werk ontmoet ik op het terrein vele interessante personen: werkgevers, werknemers, preventieadviseurs, hulpverleners, inspecteurs van andere diensten enz.

Er is steevast de gelegenheid om op een constructieve manier met hen van gedachten te wisselen, en aldus vraagstukken op te lossen die het welzijn van elke werknemer ten goede komen.  

Wat betekent flexibiliteit op het werk voor jou? 

Flexibiliteit kan betekenen: de ene keer aan het einde van een werkdag nog overladen worden met oproepen, daarenboven nog een late bezoeker spreken die op kantoor binnenloopt met allerlei complexe vragen of verzuchtingen, enz. ... en voor allen tóch het nodige doen opdat zij passend geholpen worden.

Dat geeft dan de andere keer vast weleens de gelegenheid om stipt op tijd te komen voor pakweg het periodieke oudercontact op de kleuterschool waar mijn kindjes schoollopen. Het is geven en nemen. Dankzij een slim ontworpen en gebruiksvriendelijk systeem om werkgerelateerde activiteiten te registreren, kan het evenwicht op elk gewenst ogenblik bewaakt worden.  

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken?

Zeker. In positieve zin!

Er bestaan uitstekende mogelijkheden om jezelf continu te ontplooien, zowel binnen de job zelf, als via het volgen van allerlei opleidingen. Er wordt ook een uitstekende ondersteuning geboden in het uitwerken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Je werkt als sociaal inspecteur. Wat doe je precies en wat is het leukste aan je job?

Ik werk op het terrein. Ik voer inspecties uit in bedrijven en op bouwwerven. Daarbij controleer ik of werkgevers voldoende inspanningen leveren opdat hun werknemers in de meest optimale, veilige en gezonde omstandigheden kunnen werken.

Het leuke daaraan is dat er een aspect in zit van streven naar verbetering. Door continu met de gesprekspartners ter plaatse allerlei vragen te bespreken, verbeter je samen met hen de arbeidssituatie telkens weer een beetje.    

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots?

Ik heb een aantal werkgevers begeleid bij het bouwen of verbouwen van bedrijfsgebouwen. Daarbij kon er optimaal aandacht geschonken worden aan het optrekken van een brandveilig, ergonomisch, gezond, aangenaam gebouw, waarin het voor iedereen inspirerend en comfortabel is om te werken.

Ook heb ik werkgevers begeleid bij het uitwerken van een passende, op maat gesneden arbeidsorganisatie, zodat elke individuele werknemer die een risico ervaart bij het uitvoeren van zijn/haar werk, zo snel mogelijk, op laagdrempelige wijze bij de juiste collega of hiërarchische overste terechtkan.    

Hoe lang denk je nog te werken voor de federale overheid?

Heel graag nog tot mijn vijfenzestigste.    

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid?

Je komt terecht bij een zeer stabiele werkgever, die je uitstekende kansen biedt om jezelf continu te ontplooien.  

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving?

Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.  

Hoe voelt het om met je job het verschil te maken voor de samenleving?

Dit voelt geweldig fijn: het geeft elke dag opnieuw zin om het uiterste van mijzelf te geven.  

Welk professioneel parcours heb je afgelegd voor je bij FOD WASO kwam?

Ik heb gewerkt voor een aannemer uit de privésector die gespecialiseerd is in het restaureren van monumenten, namelijk kerken en kloosters

Vervolgens heb ik gewerkt voor de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg, van het Vlaamse overheidsniveau.     

Wil je een leuk anekdote vertellen, van iets dat je meegemaakt hebt in je carrière bij de federale overheid?  

Ik heb eens een zeugenkwekerij geïnspecteerd. De bedrijfsleider, die me te woord stond, zei prompt: jij mag niet naar binnen in de hokken van de zeugen.

Eerst had ik de indruk dat hij mij wou waarschuwen voor stof of vuil, maar het was net omgekeerd!

De zeugen zijn in die levensfase nog zo jong dat hun immuunsysteem nog niet ten volle ontwikkeld is, en nauw contact met mensen van buitenaf kan gevaarlijk zijn voor hun gezondheid. Gelukkig kon ik de aardige beestjes wel door een vast raam bewonderen, en dus alsnog de nodige vragen met mijn gesprekspartner overlopen.

Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.

Ontdek deze werkgever