Eléonore Maisse

Begrotingscoördinator
Related Organization
Portret Eléonore Maisse

Wat doe je precies voor werk?

Als begrotingscoördinator is het mijn taak om FOD's te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken volgens de geldende richtlijnen, in het kader van de begrotingscyclus. Ik bereid de begrotingsdocumenten voor en neem deel aan de relevante bilaterale vergaderingen. Ik geef ook advies in dossiers over de administratieve en budgettaire controle. Mijn beslissingsvoorstellen vertegenwoordigen het standpunt van de FOD Beleid en Ondersteuning.

De functie heeft een adviserende rol naar de verschillende FOD's en instellingen, alsook naar de strategische cel Begroting vanuit begrotingstechnisch oogpunt. De begrotingscoördinator moet ook in staat zijn om de FOD BOSA en de minister van Begroting te vertegenwoordigen tijdens de begrotingsbesprekingen. Daarnaast werk ik ook mee aan diverse andere taken, waaronder interne projecten om processen te verbeteren. 

Wat motiveert je het meest in je werk?

Mijn werk staat in het middelpunt van de budgettaire en economische actualiteit in België. Vaak komen de dossiers die ik overdag behandel, 's avonds in de media. Ik ben bijzonder gemotiveerd omdat ik weet dat ik een nuttige en zinvolle functie vervul. Ik voeg een echte meerwaarde toe voor de burger.

Is BOSA volgens jou een aantrekkelijke werkgever?

De FOD BOSA is een moderne werkgever die het nieuwe werken toepast. Onze werkplek en werktijden zijn flexibel georganiseerd. We hebben recht op telewerken. Doordat ik mijn werktijd goed kan regelen, heb ik een goed evenwicht tussen mijn privé- en beroepsleven.
Daarnaast worden ook tal van activiteiten georganiseerd om de teamgeest en het welzijn van de werknemers te versterken: afterworks en teambuildings, maar ook yogalessen, een breiclub, een koor, een WTC III-terrastuin, enz.
Op dag één werd ik al onthaald door een coach, een lid van het team aan wie ik al mijn vragen kan stellen. Het maakte het ook makkelijker voor mij om te integreren in mijn nieuwe afdeling. Ten slotte heb ik ook de mogelijkheid om veel opleidingen te volgen, wat zelfs aangemoedigd wordt.

Welke studies heb je gevolgd?

Na een bachelor in Germaanse taal- en letterkunde heb ik een master in meertalige communicatie gevolgd, met als specialisatie zakelijke talen. Omdat ik meer geïnteresseerd was in economiecursussen dan in literatuur, heb ik uiteindelijk een tweede master in managementwetenschappen behaald.

Remote video URL
Mijn werk staat in het middelpunt van de budgettaire en economische actualiteit in België.

Ontdek deze werkgever

Related Organization