Portret Ella Huys

Kan je iets meer vertellen over je job ?

Tijdens de zomer waarin ik afstudeerde, solliciteerde ik bij de FOD Volksgezondheid. Vandaag werk ik als expert klimaatbeleid bij de dienst Klimaatverandering van het Directoraat-Generaal Leefmilieu.

Ik maak binnen de dienst deel uit van de Cel Beleid en Monitoring en hou me voornamelijk bezig met het Europese klimaatbeleid. Samen met collega’s volg ik de ontwikkelingen op in verschillende ‘Fit for 55’ dossiers die als doel hebben om de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 55% te verminderen tegen 2030. Zowel binnen België als in de werkgroepvergaderingen van de Raad van de Europese Unie volgt onze dienst de onderhandelingen van deze dossiers op.

Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende aspecten van het nationale en federale klimaatbeleid. Ik ondersteun onze dienst bij het coördineren van een studie over werkgelegenheid en opleiding in het kader van de transitie naar een klimaatneutraal België tegen 2050. Overigens draag ik bij aan de voorbereiding, organisatie en opvolging van de reeks klimaattafels die georganiseerd zullen worden als input voor de actualisering van de federale bijdrage aan het Nationaal Energie en Klimaatplan 2021-2030 (NEKP).

Wat vind je bijzonder leuk aan je werk ?

Mijn job is heel uitdagend en divers. Mijn agenda wordt voornamelijk bepaald door wat er zich op EU-niveau afspeelt. Naast de opvolging van de onderhandelingen bestuderen we zowel individueel als in team voorstellen en analyses van de Europese Commissie, van andere lidstaten en het Europees Parlement. Doordat de Europese dossiers doorheen het onderhandelingsproces op verschillende niveaus behandeld worden, raakte ik vertrouwd met de praktische werking van de Europese Raadswerkgroepen, de intra-Belgische procedures voor standpuntbepaling en de coördinatie tussen de federale staat en de gewesten. Daarnaast ben ik terechtgekomen in een heel gemotiveerd en ambitieus team en sta ik dagelijks voor boeiende milieu- en klimaatgerelateerde materie.

Wat vind je van de missies van het Directoraat-generaal Leefmilieu ?

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen. De werknemers van het DG Leefmilieu zetten zich dagelijks in om de doelstellingen inzake klimaat- en biodiversiteitsbeleid te integreren in andere relevante beleidsdomeinen. Deze missie sluit aan bij waar ik zelf belang aan hecht en tijdens de zoektocht naar een job wilde ik vooral terechtkomen in een organisatie die aansluit bij wat voor mij belangrijk is in het leven. Daarnaast biedt de FOD werknemers veel kansen tot zelfontplooiing. Zo volgde ik al vrij snel na mijn indiensttreding een cursus Frans die georganiseerd werd door het training center.

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.

Ontdek deze werkgever