Emilie

Maatschappelijk werker
Related Organization
Icoon medewerker zonder foto

De stelsels van de Belgische Sociale Zekerheid en de sociale bijstand bieden een waaier aan maatregelen om tegemoet te komen aan de behoeften van personen met een handicap. 
In de praktijk merkt men echter dat veel mensen hun rechten niet laten gelden, vaak omdat ze de procedures niet kennen of deze te omslachtig zijn. 

Onze taak als maatschappelijk werker bij de DG HAN bestaat er hoofdzakelijk in de complexe wetgeving te vertalen zodat mensen goed weten wat hen te doen staat, welke de gevolgen zijn van bepaalde veranderingen in hun persoonlijke situatie (bijv. samenwonen, werken in combinatie met een tegemoetkoming, enz.). 

Dankzij de juiste informatie en ondersteuning krijgen ze betere kansen om actief deel te nemen in de maatschappij. Hiertoe zijn een gepaste doorverwijzing naar onze partners en het onderhouden van contacten met het netwerk rond de persoon met een handicap eveneens van groot belang. 

Tenslotte is sociaal werk vooral… een sociaal beroep!  Actief luisteren naar de specifieke behoeften, oog hebben voor de eigenheid van ‘de persoon achter de handicap’ ...  dit zijn sleutels waar men, ook tijdens een kort gesprek, veel mee in beweging kan brengen. Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
 

Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!

Ontdek deze werkgever

Related Organization