Evi

Maatschappelijk werker
Related Organization
Portret Evi

Hoelang werk je al voor onze FOD en hoe ben je hier beland?

Ik heb sociaal-cultureel werk gestudeerd en studeerde af in 2013. In mijn laatste jaar liep ik stage bij Kazou, de jeugdafdeling van CM, waar ik werkte als educatief medewerker voor mensen met een handicap.  Ook in mijn opleiding had ik me volop gefocust op de vakken van ergotherapie, zoals jeugdproblematieken, tewerkstelling met autisme,…

Ik ben op 1 januari 2017 begonnen bij DGHAN. Ik werkte hiervoor bij FOD Financiën. Ik had al eens een vacature voor maatschappelijk werker bij DG HAN zien passeren op Selor, maar had toen niet gereageerd omdat ik vooral in Brussel zou werken. Toen er opnieuw een maatschappelijk werker werd gezocht, deze keer voor mijn regio Antwerpen, sprak het me meteen aan. Ik mocht heel snel na mijn sollicitatie op gesprek komen. Alles verliep heel vlot en ik kreeg snel te horen dat ik geselecteerd was.

Hoe ziet een ‘typische’ dag voor jou eruit?

Ik heb 2 jonge kinderen. Mijn dag start, in rustige periodes, met ze naar school te brengen en dan naar mijn werk te vertrekken. Waar dat werk precies is, is elke dag anders. De ene dag doe ik huisbezoeken, dan weer word ik op een zitdag bij een OCMW verwacht, of ga ik opleiding of infosessies geven of ga ik naar kantoor in ons regionaal centrum in Antwerpen waar de medische evaluaties gebeuren of naar het hoofdkantoor in Brussel. Als het druk is, dan kan ik gelukkig wel rekenen op de grootouders om de kinderen weg te brengen en/of te gaan halen. 

Naast het echte contact met ons doelpubliek, is er ook redelijk wat administratief werk. Zelf heb ik daar geen probleem mee, want dat brengt me tot rust na huisbezoeken die soms wel mentaal zwaar kunnen zijn. Slechtnieuwsgesprekken zijn niet altijd gemakkelijk als iemand geen recht heeft op tegemoetkoming. Gelukkig zijn er heel wat mensen die wél tevreden zijn dat je tijd nam om hen te helpen en speciaal langskomen op een zitdag om je te bedanken.

Daarnaast ga ik ook actief op zoek naar informatie, ook van organisaties die niet op federaal niveau actief zijn, zoals bijv. het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap of bepaalde instellingen. Ik leg ook contacten in de gemeentes waar ik zitdagen heb.

Het vraagt wel discipline om zowel de mensen met een handicap als je collega’s maar ook jezelf tevreden te houden. Als je tussen je vele afspraken niet regelmatig je mails checkt, breng je jezelf en je collega’s in problemen!

Op welke manieren kom jij in contact met personen met een handicap en met onze partners?

Huisbezoeken zijn erg nuttig. Ik gebruik ze vooral om mensen te helpen om de intake in te vullen om een aanvraag in te dienen. Ook ga ik langs als iemand een schuld bij ons heeft omdat bijv. bepaalde wijzigingen niet werden doorgegeven. Vaak moet ik de reden van de terugvordering nog uitleggen. Dit is niet altijd even duidelijk. Soms ligt het niet aan de persoon zelf dat er een terugvordering is. 
Ik help hen dan om hun dossier op te stellen om te verzaken aan die schuld, voor de commissie sociaal hulpbetoon. Als we gewoon een vragenlijst sturen, vergeten mensen bepaalde onkosten te vermelden. Ook merken we soms in de woning op dat er heel wat aanpassingen gebeurd zijn om het leven met een handicap mogelijk te maken. Soms adviseren we dan om een nieuwe aanvraag in te dienen als we denken dat iemand meer punten zou kunnen krijgen op basis van die nieuwe informatie.
Op de zitdagen heb ik zowel contact met personen met een handicap als met sociaal werkers die bij de gemeente werken. Ik investeer ook heel wat energie aan het opleiden van die sociaal werkers bij onze partners, via opleidingen, infosessies of persoonlijk contact. Ook bij instellingen, ziekenhuizen of voorzieningen geef ik opleiding als er bijvoorbeeld iets verandert aan de wetgeving. Dit kan men steeds zelf aanvragen. 

Wat sprak je aan om als maatschappelijk werker te kiezen voor deze job?

Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt. Ons doelpubliek is heel divers: je ontmoet mensen met verschillende handicaps. Vanuit mijn ervaring als educatief medewerker vind ik het ook fijn dat ik opleidingen kan blijven geven.
Ik word ongelukkig als ik de hele dag aan een bureau moet zitten, dat heb ik zeker tijdens corona gemerkt. In mijn job ontmoet ik veel mensen en kan ik altijd van hen bijleren.

Hoe verloopt de samenwerking in je team?

Ik let erop dat ik niet enkel met mensen buiten onze FOD aan de slag ben, maar dat ik regelmatig terugkoppel naar collega’s. Team Antwerpen is een hecht team. Mijn collega’s weten dat ze bij mij terecht kunnen en ik kan ook bij hen terecht met mijn vragen. Door de grote hoeveelheid aan vragen en dossiers, probeer ik ook bij te springen waar nodig. Elke functie of taak is even belangrijk binnen ons team. Ik help ook graag nieuwelingen, dus je zal zeker van me horen!

We hebben 1 keer per maand een vergadering met ons hele team Antwerpen, waar collega’s van alle functies samen overleggen. Met de sociaal assistenten hebben we om de 2 weken een overlegmoment, al horen we elkaar uiteraard ook tussendoor! We verdelen de gemeentes van onze provincie onder elkaar, zodat onze partners op het terrein vaste contactpunten hebben.
Wat zijn de voordelen van werken voor een overheidsdienst? Wat is er bijzonder aan de FOD Sociale zekerheid?
Uniek aan mijn job bij de FOD Sociale zekerheid vind ik toch wel dat ik mijn agenda vrij kan plannen. De mogelijkheid om te telewerken is erg handig om de werk-privébalans te garanderen.

Onze FOD geeft echt om de medewerkers. Ik had me niet verdiept in wat de FOD Sociale Zekerheid precies deed als werkgever, aangezien ik vooral solliciteerde om met personen met een handicap te kunnen werken. Wat was ik verrast toen ik voor het eerst op kantoor in Brussel kwam! De werkplekken zijn open en modern, net als de mentaliteit bij de collega’s!  Als je iets nodig hebt van ICT-materiaal krijg je dat gemakkelijk, ook een tweede scherm of ergonomische bureaustoel voor thuis.

Er wordt veel geïnvesteerd in het welzijn van medewerkers.  Je voelt je geapprecieerd en verbonden met de organisatie. Er zijn activiteiten zoals sport onder de middag. Nog veel belangrijker vind ik dat er vaak naar onze inbreng gevraagd wordt, zo kunnen we meewerken aan het uitschrijven van de vacatures! Ook voor projecten zoals het aanpassen van briefwisseling worden we actief betrokken. Het is zelfs nodig om soms je enthousiasme wat te temperen, zoveel projecten zijn er!

Via de sociale dienst zijn er voordelen zoals terugbetalingen voor brillen maar er komen ook regelmatig kleine attenties zoals een traktatie van de Sint, cadeaubon voor de kinderen, paaseitjes,…

Daarnaast heb je algemeen als ambtenaar een gunstig verlofstelsel. Je hebt veel vrijheid om verlof in te plannen, uiteraard rekening houdend met de verplichtingen binnen het team. Ook kunnen we een deel verlofdagen opsparen, wat me tijdens de lockdowns met 2 kleine kindjes heeft geholpen!

Als sociaal werker worden onze onkosten vergoed (forfaitaire dagvergoeding als je hele dag van huis bent om iets te eten, verplaatsingskosten,…)

Wat zou je zeggen tegen iemand die afgeschrikt wordt om te solliciteren door de héél specifieke materie van de intakegesprekken?

Laat je zeker niet afschrikken! Het is inderdaad een heel complexe wetgeving, maar eens je door de zure appel van de theorie heen bijt, zal je zien dat die basis je helpt in al je contacten. Er is in ons team een maand voorzien voor opleiding, afgewisseld met praktijk. Daarnaast kan je bij elk van ons terecht om vragen te stellen! Liever veel vragen stellen dan een fout antwoord geven aan een burger.

Welke vaardigheden zijn het belangrijkste om een goeie sociaal werker te zijn?

Je moet sterk in je schoenen staan. Je mag niet te zwart-wit denken, maar wetgeving kunnen interpreteren en linken kunnen leggen. Ook heb je zelfdiscipline nodig om het administratieve luik te beheren.
Elke persoonlijkheid is anders, maar voor iedereen is er een plaats in ons team. Collegialiteit is bij ons  heel belangrijk.

 

Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.

Ontdek deze werkgever

Related Organization