Fatma Yildiz

Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
Portret Fatma Yildiz

Wat doet de dienst ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting precies?

Onze dienst draagt bij aan een betere toegankelijkheid tot fundamentele sociale rechten van partnerdiensten. Het gaat zowel om overheidsdiensten als organisaties in de gezondheidszorg.

Dat is heel actueel, we zien dat veel mensen hun rechten niet benutten. Met onze input en ons perspectief willen we diensten toegankelijker maken, zodat mensen hun rechten beter kunnen benutten.

Ervaringsdeskundigen hebben diverse taken, zoals mensen helpen met hun dossiers, mensen begeleiden naar OCMW’s of ziekenfondsen, of brieven herwerken van overheden. Deze brieven bevatten immers soms jargon en moeilijke zinsconstructies. Dat maakt ze moeilijk begrijpbaar voor veel mensen.

En wat houdt jouw functie in?

Mijn hoofdtaak is bij het AMIF (Europees Asiel-, Migratie- en Integratiefonds) waar ik meewerk aan de integratie en begeleiding van nieuwkomers. Bij het FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen) werk ik onder andere mee aan de controles op de voedselbedelingen. Bij Digilab (het laboratorium voor digitale inclusie) breng ik mijn kennis en ervaring in om de digitale kloof te verkleinen. Ik werk ook mee aan projecten van de dienst ervaringsdeskundigen.

Waarom is de functie van ervaringsdeskundige belangrijk volgens jou?

We brengen het perspectief binnen van mensen die in armoede en in kwetsbare situaties leven. Dat is heel belangrijk. Wij zijn brugfiguren tussen het beleid en mensen in armoede. Door onze sociale omgeving, onze contacten en ons netwerk, horen we met welke problemen mensen in armoede geconfronteerd worden. Beleidsmakers kijken vaak met een andere bril. Onze kijk is een meerwaarde om het beleid mee te bepalen. 

Hoe helpt je persoonlijke armoede-ervaring om je job te doen?

Het feit dat je in armoede geleefd hebt, maakt je niet automatisch een goede ervaringsdeskundige. Je moet die armoede-ervaring ook verwerkt hebben tot iets waarmee je aan de slag kunt.

Mijn eigen armoede-ervaring geeft me de kracht en de visie om mensen met soortgelijke problemen te helpen. Dat geeft me veel voldoening. Als ik mensen met een bepaald probleem kan helpen, dan ben ik enorm gelukkig.

Waarom moeten mensen bij de POD Maatschappelijke Integratie solliciteren?

De POD MI geeft me veel kansen om opleidingen te volgen, om mijn kennis te ontwikkelen en met mijn armoedeverleden op een positieve manier aan de slag te gaan.

Mensen met een migratieachtergrond, zoals ikzelf, denken vaak dat een job bij de overheid te hoog gegrepen is. Zelf vond ik het bijvoorbeeld niet realistisch om een diploma hoger onderwijs te halen, maar mijn toenmalig diensthoofd heeft me ervan overtuigd dat het zou lukken. Ze geloofde meer in mij dan ikzelf.

Kortom, ik moedig mensen aan om te solliciteren bij ons omdat de POD je de kansen geeft om te groeien in je job én als mens.  

Het feit dat je in armoede geleefd hebt, maakt je niet automatisch een goede ervaringsdeskundige.

Ontdek deze werkgever