Florian Heuse

Milieudeskundige
Related Organization
Portret Florian Heuse

Waaruit bestaat je werk?

Ik werk voornamelijk aan de duurzame ontwikkeling van de vastgoedportefeuille van de Regie der Gebouwen. Ik zie erop toe dat de gebouwen voldoen aan de verschillende verplichtingen op het gebied van milieu- of energiewetgeving (bv. EPB-certificering) en ik werk ook mee aan het project voor de uitvoering van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) bij de Regie der Gebouwen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van milieuvoorschriften en het toezien op de juiste interpretatie ervan (bv. waterbeheer, biodiversiteit, circulaire economie, enz.).

Welke aspecten van je werk vind je het leukst?

Ik heb altijd rond het milieu willen werken. Hier kan ik bijdragen tot het wijzigen van de keuzes die de Regie der Gebouwen maakt op het vlak van bouw, en dit voor talrijke grote projecten (berekening van de energie-efficiëntie van de vervanging van de ramen van het Justitiepaleis in Brussel en het Legermuseum op de Jubelparksite).

Bovendien stelt deze functie mij in staat om me voortdurend bij te scholen. Elke dag leer ik meer over dit zeer uitgebreide onderwerp, van de verschillende wetgevingen tot vernieuwende bouwtechnieken en wetenschappelijke kennis (fysica, energie, biologie).

Ik kan altijd rekenen op de steun van mijn collega's en mijn diensthoofd als ik vragen heb. Telewerken stelt me in staat autonoom te zijn, terwijl ik weet aan welke doelstellingen ik werk. Wat de werktijden betreft, ben ik erg blij dat ik vrij ben om het begin en het einde van mijn werkdag te kiezen, waardoor ik soms heel vroeg kan beginnen en het einde van mijn dag aan sport of andere activiteiten kan besteden.

Wat is het tofste project waar je al aan hebt bijgedragen?

Sinds mijn indiensttreding in 2020 heb ik kunnen bijdragen aan de milieuvoorschriften voor de nieuwe gevangenis in Vresse-sur-Semois. Ik kijk uit naar de voltooiing van dit project, dat hopelijk een mooi voorbeeld van duurzaamheid zal zijn.

Welke vaardigheden zijn vereist om je functie uit te oefenen?

Dankzij mijn aanvullende master in milieubeheer heb ik specifieke vaardigheden rond milieukwesties verworven die ik in mijn werk kan toepassen. Bijscholing is essentieel om bij te blijven op de steeds veranderende gebieden van duurzaamheid en milieu. Daarom ben ik sinds mijn indiensttreding bij de Regie der Gebouwen ook EPB-certificeerder (die de index van het energieverbruik van gebouwen analyseert) en energiebeheerder geworden, en zal ik binnenkort een opleiding volgen tot EPB-verantwoordelijke en certificeerder van de koolstofbalans.

Waarom werk je graag bij de Regie der Gebouwen?

Ik ben erg blij dat ik aan zo'n grote vastgoedportefeuille kan werken, waar elke kleine verandering of verplichting, indien herhaald, een grote impact zal hebben. Bovendien zijn de projecten waaraan wij werken zeer gevarieerd, wat ons in staat stelt te innoveren en ervaring op te doen. Er heerst ook een zeer goede sfeer in mijn team en ik heb de mogelijkheid om Nederlands te oefenen met mijn collega's.

De projecten waaraan wij werken zijn zeer gevarieerd, wat ons in staat stelt te innoveren en ervaring op te doen.

Ontdek deze werkgever

Related Organization