François Hansoul

Projectcoördinator
Portret François Hansoul

Laten we het hebben over jouw functie …

Ik werk bij de dienst Organisatieontwikkeling. Onze dienst is gestructureerd rond drie grote blokken: ondersteuning van het management bij de strategie van de organisatie, de organisatiebeheersing en het beheer van projecten en processen.

Ik ben hoofdzakelijk projectcoördinator. Mijn rol? Ik begeleid onze projectleiders op methodologisch vlak en hou me bezig met de rapportage (vooruitgang en resultaten van de projecten) naar onze stuurgroep.

Wat de strategie betreft, bestaat mijn rol uit het begeleiden van het management bij de voorbereiding, het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van het strategisch plan van de organisatie.

Wat organisatiebeheersing betreft, ten slotte, hou ik me bezig met de voorbereiding, de verwerking en de opvolging van de interne en externe tevredenheidsenquêtes.

Welke competenties zijn noodzakelijk om deze functie uit te oefenen?

Ik zou zeggen dat je in de eerste plaats proactief moet zijn, door vergaderingen te organiseren met de projectleiders. Het komt immers zelden voor dat zij spontaan naar ons komen om de methodologie te bespreken die moet worden gevolgd om hun project zo goed mogelijk uit te voeren (rapportering van de resultaten, stand van zaken van het project, risicoanalyse, …).

Vervolgens zijn flexibiliteit en beschikbaarheid vereist, vooral wanneer er een onvoorziene gebeurtenis in een project plaatsvindt. Kunnen luisteren is eveneens een belangrijke competentie. De projectleiders weten dat zij naar ons kunnen komen wanneer zij een probleem hebben.

Wat maakt jouw werk interessant?

De verscheidenheid van de onderwerpen die worden behandeld. Ik werk rond projecten die thema’s behandelen die tegelijk verband houden met onze interne organisatie, maar eveneens extern, zoals de OCMW’s, bijvoorbeeld. Het zijn thema’s waarin ik niet a priori gespecialiseerd ben, maar dankzij mijn functie heb ik een vrij ruim zicht op wat de POD doet. Dat is zeer interessant en dit zorgt ervoor dat je je kan verrijken.

Bovendien heb ik regelmatig contact met mijn collega’s en zit ik dus niet de ganse dag alleen achter mijn PC.

Wat zijn de voordelen om te werken bij de POD?

De contacten met de collega’s vormen volgens mij een zeer grote meerwaarde. Wij zijn een relatief kleine organisatie op federaal niveau; iedereen kent iedereen. De dynamiek die gecreëerd wordt, maakt deel uit van onze organisatiecultuur.

Bij de POD Maatschappelijke Integratie werk ik rond thema’s die me nauw aan het hart liggen, zoals armoedebestrijding, maatschappelijke integratie, sociale activering. Het zijn echt thema’s die me uiterst belangrijk lijken in onze huidige maatschappij en ik ben tevreden om te werken rond waarden die van belang zijn voor mij.

De dynamiek die gecreërd wordt, maakt deel uit van onze organisatiecultuur.

Ontdek deze werkgever