Gaëtan Crepin

Functioneel analist
Related Organization
Portret Gaëtan Crepin

Wat houdt je werk in? 

Mijn rol houdt in dat ik de schakel vorm tussen de ontwikkelaars en de business-analisten. Ik verdiep me in de grijze gebieden die er zijn en heb zo een beetje een faciliterende rol naar de ontwikkelaars toe: de business geeft aan nood te hebben aan iets, maar weten niet hoe dat uit te drukken zodat het in informaticataal kan worden omgezet.

Wat wij doen, is de behoeften van de business omzetten in een taal die begrijpelijk is voor de ontwikkelaars (UML). We moeten een grondige analyse maken zodat we de behoefte goed vatten en juist aan de ontwikkelaars kunnen overbrengen. Onze rol kan dus best wel een grote impact hebben!

Welk aspect van je werk motiveert je het meest?

Mijn motivering om voor dit domein te kiezen was dat ik mensen wilde ontmoeten. Als ontwikkelaar heb je weinig contact met andere mensen dan je eigen teamleden. Hier krijg ik echt alle facetten van het project te zien en sta ik zowel in contact met de eindgebruikers als met de mensen die het product zullen maken. 

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots?

Waar ik trots op ben, is dat ik meewerk aan het SEDA-project (Selectie en Evaluatie Douane en Accijnzen). Dit project wil komen tot een geautomatiseerde evaluatie van de risico’s rond de inhoud van douaneaangiften van goederen die geïmporteerd of geëxporteerd worden of in transit zijn in ons land via zee- of luchtvervoer.  Die risico’s worden geanalyseerd met het oog op de openbare veiligheid en de volksgezondheid. Als de applicatie blokkeert, kan dat ertoe leiden dat de goederen geblokkeerd geraken bij de douane. Dat betekent dan ook dat de transporteurs de goederen niet mee krijgen. Het gaat dus om een project met veel verantwoordelijkheden, zowel op economisch vlak als op het vlak van veiligheid. 

Waarom heb je ervoor gekozen om voor de federale overheid te werken?

Mijn eerste job was in de privésector.  Vervolgens werkte ik 5 jaar als tijdelijk functionaris bij de Europese Unie. Daarna deed ik dezelfde functie, maar dan als consultant.

Uiteindelijk ging ik op zoek naar een functie die wat meer zekerheid bood binnen het vakgebied waarin ik actief was, namelijk business intelligence. Bij de FOD Financiën diende er zich een mogelijkheid aan om attaché te worden.

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid?

Bij de FOD Financiën heb je heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster. Op het vlak van IT maakt onze organisatie gebruik van nieuwe technologieën die heel interessant zijn en die niet noodzakelijk binnen het bereik liggen van kleine privéondernemingen. Zo is er de technologie van de artificiële intelligentie. Die bestaat al, maar men begint die nu volop te ontwikkelen. Het doel is om alle containers die in de haven of aan onze grenzen passeren, te scannen. Dat zal allemaal geautomatiseerd worden, wat onder meer het werk van de douanebeambten op het terrein zal vergemakkelijken.

Wat betekent flexibiliteit voor jou?

Ik heb de mogelijkheid om aan telewerk te doen en zo kan ik mijn privé- en mijn beroepsleven met elkaar combineren. Dat zorgt echt wel voor een betere levenskwaliteit. In de privésector heb je dat niet per se. In pre-coronatijden konden we al 2 dagen per week telewerken.  Dankzij flexibiliteit hoef je ook geen verlofdag op te nemen als je midden op de dag een privéafspraak hebt en kan je je uren wat later inhalen. Zo lukt het om van week tot week hetzelfde werktempo aan te houden.

Vind je permanente opleiding iets positiefs?  

Ja, dat vind ik wel. Als je pas afgestudeerd bent, blijft er je sowieso wel wat bij van hetgeen je tijdens je studie hebt geleerd. Maar hier wordt dat aangevuld met opleidingen die nuttig zijn voor het functioneren van het team en soms ook voor je persoonlijk functioneren (omgaan met stress, werkmethodologie, conflictbeheersing enz.).

Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.

Ontdek deze werkgever

Related Organization