Gamal Khaldi

Verantwoordelijke databeheer
Related Organization
Portret Gamal Khaldi

Wat houdt jouw job in?

Ik ben de verantwoordelijke voor het databeheer bij de FOD Financiën. Alle DB2-databanken waarover we beschikken, vallen onder mijn bevoegdheid. Het gaat dan om gegevens in verband met de belasting- en douaneaangiftes, notariële aktes, de boekhouding van ons land, … Alles bij elkaar gaat het om een enorme hoeveelheid data. Om je een idee te geven: we hebben een databaseopslag met een volume van bijna 4 petabyte en liefst 1,4 miljard documenten staan bij ons opgeslagen.

Mijn focus als verantwoordelijke ligt op het vlot toegankelijk maken van de data en de beveiliging ervan. Dat laatste betekent niet alleen dat data goed afgeschermd moeten zijn, maar dat we bij een ramp ook snel weer operationeel moeten zijn. Mijn tijd gaat daarbij vooral naar het aansturen van teams, maar verder werk ik eveneens mee aan oplossingen wanneer er problemen opduiken en er is uiteraard ook een strategisch luik.

Waarom zette je de stap naar de federale overheid?

Ik heb lange tijd gewerkt in de privésector, waarvan bijna twintig jaar als CEO. Maar hier kreeg ik de kans om een volledig nieuwe architectuur op poten te zetten voor de databanken, een project dat mij enorm aansprak. Het was dan ook een stevige uitdaging waar ik aan begon, maar ik kan zeggen dat het een succes is geworden. Terwijl er vroeger tot tien incidenten per week opdoken, zijn er dankzij ons nieuwe platform slechts twee à drie per maand. Dat resulteert in een betere dienstverlening, zowel voor onze interne klanten als voor de burger, bijvoorbeeld bij het gebruik van Tax-on-web.

Wat zou je zeggen aan mensen die twijfelen om de overstap te maken naar de federale overheid?

Veel mensen hebben een compleet verkeerde perceptie van de overheid. Neem nu onze IT-dienst: die kan zeker mee met de beste. Het beeld dat van de overheid heerst, correspondeert met de carrosserie van een degelijke, ouderwetse Volkswagen Beetle. De realiteit is dat daaronder een zeer moderne wagen zit, daar mag je van op aan. Misschien liepen we veertig jaar geleden achterop, maar dat is zeker vandaag de dag niet meer het geval. Zet dus je vooroordelen opzij.

Wat maakt in jouw ogen de federale overheid, of specifiek de FOD Financiën, tot een aantrekkelijke werkgever?

Waar ik al heel mijn carrière het meeste energie uithaal, is als ik me om de zoveel tijd kan heruitvinden en mijn competentieset kan aanpassen door te kiezen voor een nieuwe functie. Wel, die hoef je niet elders te gaan zoeken als je hier werkt. Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol. Zo kan je blijven groeien binnen één en dezelfde organisatie.

Bovendien: heb je zin om projecten te trekken, dan word je bij de FOD Financiën in elk geval geen strobreed in de weg gelegd. We zijn op zoek naar ambitieuze, autonoom werkende mensen. Hier heb je de ruimte om je eigen ding te doen. En werk is er zeker genoeg: we werken met maar liefst 240 applicaties, er is zo altijd wel iets te doen.

Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.

Ontdek deze werkgever

Related Organization