Geneviève Demarche

Inspecteur van financiën
Portret Geneviève Demarche

Wat motiveerde me om bij het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën te gaan werken?

Ik werkte al met inspecteurs van financiën in een auditfunctie en heb veel van hen geleerd. Ik kreeg een zeer duidelijk beeld van hun grote verantwoordelijkheid en de eisen die hen dagelijks gesteld worden. Het trok me heel erg aan.
Een van hen zei ooit tegen me:  "Doe me een plezier en neem deel aan het vergelijkend examen” . Ik heb zijn advies opgevolgd en ben er heel blij om.

Ik heb een specifieke functie binnen de Inspectie van Financiën: ik ben de Auditautoriteit voor Europese fondsen. Wat houdt deze functie in?

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het herstelplan ...

Ik moet regelmatig (een of twee keer per jaar, afhankelijk van het programma) een auditopinie indienen bij de Europese Commissie over het gebruik van deze Europese fondsen door de Franstalige autoriteiten van ons land. De Inspectie van Financiën biedt immers de onafhankelijkheid die de Europese regelgeving vereist voor auditwerkzaamheden.

Als manager leid ik een team van veertien universitaire controleurs en twee assistenten. Daarom volg ik regelmatig opleidingen in teammanagement, leadership en HR-management. Zowel de opbouw van de auditkennis van mijn medewerkers als de ontwikkeling van soft skills en het handhaven van een sterke teamspirit en samenwerking zijn belangrijk.
 
Werken met de Europese Commissie is heel dankbaar. De Europese Unie loopt vaak voorop bij de toepassing van concepten inzake audit en verzekeringen. Dit stimuleert ons om permanent bij te leren. De auditnormen zijn onze leidraad, net zoals bij de privéauditkantoren (big four).

Als inspecteur van Financiën kunnen we ons werk heel flexibel en autonoom organiseren; dat waardeer ik wel. Uiteraard streven we ernaar onze taken zo goed mogelijk en in het belang van onze stakeholders, de regerings- en bestuursinstanties en de Europese Commissie, uit te voeren en daarbij volledige objectiviteit en onafhankelijkheid te garanderen. Ik ben als enige verantwoordelijk voor de auditopinies die ik onderteken, wat volledige inzet, grote nauwgezetheid en onwrikbare integriteit vereist.

Mijn werk boeit me enorm. Ik zeg meestal dat ik ambtenaar ben, maar zoals een zelfstandige werk. 

Twee succesfactoren bij deelname aan het vergelijkend examen bij de Inspectie van Financiën zijn een sterke motivatie voor de job en een degelijke voorbereiding.

Kom bij ons werken!
 

Als inspecteur van Financiën kunnen we ons werk heel flexibel en autonoom organiseren.

Ontdek deze werkgever